Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   64880.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CV-II-a-A-13299
Name   Castelul Apor si situl arheologic din Turia
County   Covasna
Commune   Turia
City/Town/Village   Turia
Address   Castel Apor, nr. 244
Place   "Grădina conacului Apor"
Landmark   în grădina castelului
Land utility   locuire
Site Class   construcţie
Site Type   construcţie
Date of discovery   1986
Ownership   privat
Last record update   09.05.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Castel  Epoca medievală (sec. XIV-XIX) neprecizată      
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş  

Au fost dezvelite trei locuinţe, bordeie săpate în pământ, de formă pătrată, cu dimensiunile de 3 x 3 m.

În stratul Starčevo-Criş au fost descoperite şi fragmente ceramice aparţinând altor culturi.

 
bordei  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg  

A fost descoperită o locuinţă-bordei în care s-a găsit, pe lângă ceramică culturii Wietenberg, şi ceramică de tip Vatina dar şi Noua (o toartă supraînălţată cu buton cilindric). Este posibil ca vasele din aceste două culturi sa fie de import.

 
Aşezare  Hallstatt neprecizată / B      
Aşezare  La Tène (sec. I î.Chr. - I d.Chr.) dacică  

S-a descoperit ceramică din perioada clasică a culturii dacice.

 
bordei  Epoca medievală timpurie (sec. XII-XIII) neprecizată  

Locuinţa este dreptunghiulară, cu vatră cu boltă săpată în peretele bordeiului. Inventarul locuinţei este constă în oale cu ştampă pe fund, căni cu gura treflată, căldare din lut, cuţite din fier, o cheie din fier, trei vârfuri de săgeată şi jumătatea unui pinten de fier.

 
Morminte  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş  

S-au descoperit trei morminte cu schelet în poziţie chircită.

 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2004

* ISTRATE Angel
Sc Damassus Srl * *
2. cercetare sistematică 2002

* MARCU ISTRATE Daniela
* ISTRATE Angel
SC Damasus SRL Braşov * *
3. sondaj 1986

     

Bibliography
1. Soroceanu, Tudor, ActaMN, 10, Cluj-Napoca, 1973, 500. [Publicaţie]
2. Marius Ciută, Apulum, 31, Alba Iulia, 1997, 12. [Publicaţie]
3. Marcu-Istrate, Daniela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, p. 328-329, nr. 208, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2123 [Publicaţie] (site record source)
4. Székely Zoltan; Winkler, Iuditha; Crişan, Viorica, Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998, 143-144 [Publicaţie] (site record source)
5. Istrate, Angel, Castelul Apor, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.1030, poz.472, 473 [Ordin MCC] (site record source)
7. Istrate, Angel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3255 [Publicaţie] (site record source)
 
Site Photos

Scroll