Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code94615.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CL-I-s-B-14585
NameAşezarea Latene de la Ulmu
CountyCălăraşi
CommuneUlmu
City/Town/VillageUlmu
LandmarkLa cca. 400 m SV de sat (cca. 200 m de punctul Caraman 2), pe malul de E al lacului Mostiştea
Geomorphologybot de terasă
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
NotesSitul a fost distrus în cea mai mare parte de eroziunile provocate de apele lacului, iar pe terasă de amenajările piscicole, care se întind de-a lungul lacului, între Boşneagu şi Făurei.
Date of discovery1924
Site Surface 1 000 mp
Ownershipprivat
Last record update11.11.2011
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian    
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa    
Aşezare  Epoca bronzului târziu Coslogeni    
Aşezare  La Tène geto-dacică    
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX-X) Dridu    

Bibliography
1. Vlădescu-Vulpe, Radu, Materiale istorico-arheologice pentru harta arheologică a României ridicată de direcţia Museului Naţional de Antichităţi, I. Regiunea Mostiştea-Călăraşi, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, 17, fasc. 40, Bucureşti, 1924, 83 [Publicaţie]
2. Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, Studii și cercetări de istorie veche, 4, 18, 1967, 169 - 182 [Publicaţie]
3. Constantinescu, Nicolae, Coconi. Un sat din Câmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1972, 155, 157, 158 [Publicaţie]
4. Parnic, Valentin; Oprea, Vasile, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Călăraşi. Descoperiri Gumelniţa pe valea Mostiştei, punctul XIII (manuscris) [Publicaţie]
5. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
6. Şerbănescu, Done, 2006 [Fişă de sit] (site record source)