Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   64915.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CV-II-a-A-13303
Name   Ansamblul Bisericii Romano-Catolică cu hramul "Sfânta Treime" de la Valea Crişului („Szentháromság”)
County   Covasna
Commune   Valea Crişului
City/Town/Village   Valea Crişului
Address   Nr. 152
Landmark   Biserica se găseşte în partea nordică a localităţii, vis-a-vis de biserica reformată.
Hydrographic landmark - name   Valea Crişului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Ansamblul Bisericii Romano-Catolică "Sf. Treime" este format din biserica romano-catolică, cavoul familiei Kalnoky şi zidul de incintă.
State of preservation   bună / 06.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 06.01.2022
Ownership   privat
Last record update   06.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XIII - XVI, transf. sec. XVII)       CV-II-m-A-13303.01 
zid de incintă  Epoca medievală (sec. XIII-XVI)        
Zid de incintă  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)       CV-II-m-A-13303.03 
Cavou  Epoca modernă (sec. XIX)       CV-II-m-A-13303.02 
Absidă  Epocă medievală (Sec. IV)    

Din biserica romanică se mai păstrează doar absida semicirculară.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.1030, poz.481, 482, 484 [Ordin MCC] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 bis/1.X.2010, București, 2010, 1047 [Ordin MCC]
3. Cavruc, Valerii, Repertoriul arheologic al județului Covasna, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998, 149 [Publicaţie]
4. Vătășianu, Virgil, Istoria artei feudale în Țările Române, 1, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1959, 84 [Publicaţie]
5. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, Institutul Național al Patrimoiului, București, 2016, 1188-1189, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-CV.pdf [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll