Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code19383.01
NameSitul arheologic de la Valea Stânii - Vărzărie
CountyArgeş
CommuneŢiţeşti
City/Town/VillageValea Stânii
PlaceVărzărie
LandmarkSitul se află la vest de DJ 73D, pe terasa dreaptă a râului Argeşel, aproape de vărsarea acestuia în Râul Târgului, în extremitatea de sud a comunei Ţiţeşti, satul Valea Stânii şi pe limita de hotar cu oraşul Mioveni, cartier Racoviţă.
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionCunoscut încă din 1995 în urma unor descoperiri întâmplătoare de vestigii funerare din prima epocă a fierului, situl arheologic de la Valea Stânii a început să fie cercetat sistematic din toamna anului 2014.
Au fost reperate, aşadar, vestigii din cel puţin patru epoci diferite: epoca bronzului mijlociu (cultura Tei - mileniul III BC), prima epocă a fierului (sec. VII-VI BC), epoca romană (sec. II-III AD), epoca bizantină (sec. VI AD) şi epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII AD), toate într-un areal unitar de maximum 1 kmp.
NotesLocalizarea sitului nu este exactă, coordonatele geografice au fost stabilite în funcţie de descriere.
Date of discovery1995
Site Surface 15.000 mp
State of preservationgrav afectat / 25.03.2009
Ownershipprivat
Ownerfam. Dunăreanţu şi fam. Cucu
Last record update13.8.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu (mil. II a.Chr.) Tei Săpăturile arheologice din anul 2015 au adus şi clarificări importante legate de aşezarea de epoca bronzului de la Valea Stânii. Nivelul de locuire de epoca bronzului a fost surprins prin intermediul unei secţiuni de 50 m x 1,5 m, la adâncimea de -0,3/-0,35 m. Grosimea stratului arheologic este de 0,15-0,25 m, cu o consistenţă nisipoasă şi de culoare brun-închis. Au fost cercetate două bordeie şi două gropi menajere ce aparţin nivelului epocii bronzului. Materialul ceramic recoltat este foarte bogat, la care se adaugă câteva piese din silex, bucăţi de chirpici şi de zgură, precum şi oase de animale, relevante pentru aspectul traiului zilnic şi pentru economia de tip pastoral a comunităţilor preistorice din această zonă.  
Necropolă tumulară  Hallstatt (sec. VII-VI a.Chr.) Ferigile După ce în campania arheologică din 2014 au fost cercetate două morminte de incineraţie de la finalul primei epoci a fierului, am continuat şi în această campanie cercetarea necropolei ale cărei trăsături principale permit încadrarea cronologică şi culturală în grupul Ferigile.
în 2015 au fost săpate trei noi morminte tumulare din ansamblul necropolei hallstattiene de tip Ferigile ce numără peste 35 de tumuli, astăzi aplatizaţi şi în parte distruşi de lucrările agricole. Cele trei morminte cercetate în 2015 se aflau în partea de nord a necropolei, în apropierea zonei ocupate de gospodăriile din marginea sudică a satului Valea Stânii.
Toate cele trei morminte erau tumulare. Tumulul propriu- zis (mantaua), astăzi mult aplatizat, era alcătuit din pietre de râu, bolovani de dimensiuni mari şi medii, dispuşi pe 1-3 straturi, cu o înălţime maximă de 0,5 m. Diametrul tumulilor era de circa 8-9 m. Deosebit de important, doi din cei trei tumuli cercetaţi nu au fost atinşi de fierul plugului, astfel încât putem afirma că ne-am aflat în faţa unei structuri arheologice intacte, neatinsă de acum mai bine de două milenii şi jumătate.
 
Locuire  Epocă romană (sec. II-III p.Chr.)      
Locuire  Epoca bizantină (sec. VI)      
aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)   Au fost descoperite câteva materiale medievale (ceramică specifică, un fragment de cataramă din fier) ce demonstrează existenţa în acele locuri a unei locuiri medievale, probabil a vechiului sat Mărgineanca, astăzi dispărut, dar amintit în documentele vremii.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2019
Name Forename Role
MĂNDESCU Dragoș 1
PIȚIGOI Ioan Andi 1
DUMITRESCU Ion 1
Institution Role
Muzeul Județean Argeș, Pitești 1
2. cercetare sistematică 2018
Name Forename Role
MĂNDESCU Dragoș 1
PIȚIGOI Ioan Andi 1
DUMITRESCU Ion 1
Institution Role
Muzeul Județean Argeș, Piteşti 1
3. cercetare sistematică 2017 În campania 2017 (septembrie-octombrie), a fost cercetată o nouă suprafață de circa 340 m2 în zona central-nordică a necropolei halstattiene târzii, pe loturile agricole aflate în proprietatea localnicilor Nicolae Simion, Ion Diniași și Doru Ionescu.
Name Forename Role
MĂNDESCU Dragoș responsabil științific
PIȚIGOI Andi membru al colectivului de cercetare
DUMITRESCU Ion membru al colectivului de cercetare
Institution Role
Muzeul Județean Argeș, Pitești 3
4. cercetare sistematică 2016
Name Forename Role
MĂNDESCU Dragoș responsabil
DUMITRECU Ion membru
Institution Role
Muzeul Județean Argeș, Pitești 2
5. cercetare sistematică 2015
Name Forename Role
MĂNDESCU Dragoș 1
PĂDURARU Marius 1
DUMITRESCU Ion
Institution Role
Muzeul Județean Argeș, Pitești 1
6. periegheză 2005
Name Forename Role
MĂNDESCU Dragoş 1
Institution Role
Muzeul Județean Argeș, Pitești 1

Bibliography
1. Măndescu, Dragoş, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2006, p., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3543 [Publicaţie] (site record source)
2. Valea Stânii, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Măndescu Dragoș, 60. sat Valea Stânii, com. Țițești, jud. Argeş, Punct "Vărzărie", Cronica cercetărilor arheologice din România, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 107, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5492&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2015 [Publicaţie]
4. 71. Valea Stânii, com. Țițești, jud. Argeș - Punct: "Vărzărie", Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 149-150, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5911&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2017 [Publicaţie]
5. Măndescu, Dragoș, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 241-243 [Publicaţie]
6. Măndescu, Dragoș, 88. Valea Stânii, com. Țițești, jud. Argeș, punct: "Vărzărie", Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 425-427 [Publicaţie]