Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   54519.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CS-II-a-B-11227
Name   Ansamblul Mânăstirii Văradia - La Chilii
County   Caraş-Severin
Commune   Vărădia
City/Town/Village   Vărădia
Place   La Chilii
Landmark   Biserica se află în partea de NE a localităţii, la vest de râul Caraş şi la poalele Dealului Chilii.
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Ansamblul monahal de la poalele Dealului Chilii este atestat din secolul XVIII, când documentele vorbesc despre o biserică mică, "cioplită într-o singură piatră, care întâmplător a fost găsită în anul 1753 şi care, după spusele tuturor… se crede a fi fost o mănăstire". Ulterior, biserica a fost refăcută dar a cunoscut şi distrugeri în secolul XIX, când a fost acoperită de capela familiei Baici din Vărădia în anul 1862 şi de extinderile făcute în anul 1872, când o parte a lăcaşului rupestru a fost amenajată în criptă a familiei Baici. Cercetările arheologice au demonstrat existenţa unor construcţii religioase din secolul XII.
Notes   Mânăstirea a fost reînfiinţată în 2004.
Ownership   privat
Last record update   03.02.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (Sec. XVIII)    

Biserica era ruinată la începutul veacului al XVIII-lea, pentru că aici s-au făcut săpături, în anul 1754, pentru dezvelirea şi lărgirea acesteia. Lucrările au fost reluate şi finalizate în anul 1773, când biserica de pe Chilii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost sfinţită.

 
Biserică  Epoca medievală (Sec. XII-XVI)    

Biserica identificată arheologic avea o navă cu absidele laterale şi cu altar alungit. Zidul, surprins în zona de sud-est, a fost lucrat din piatră de calcar, iar pentru peretele nordic al monumentului s-a presupus, datorită conformaţiei terenului, o amenajare cioplită în stânca nativă. Se consideră
că ar fi putut fi localizată aici mănăstirea „Arhanghelul Mihail”, atestată în anul 1579 în surse otomane în nahia Vârşeţului.

 
Chilie  Epoca medievală    

Chiliile se aflau pe peretele de sud al colinei, săpate în roca calcaroasă sub forma unor nişe înguste, prevăzute cu o firidă.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1982

Muzeul Național de Istorie a României MUNTEANU Luminița

Bibliography
1. Țeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Timișoara, 2007, 96-97, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=7529-geografia-eclezistica-a-banatului-medieval-muzeul-banatului-montan--2007 [Publicaţie] (site record source)
2. Munteanu, Luminița, Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com. Vărădia, jud. Caraş-Severin, Cercetări Arheologice, VI, 1983, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=17189-cercetari-arheologice-la-obiectivul-la-chilii-com-varadia-jud-caras-severin--cercetari-arheologice--vi-1983 [Publicaţie] (site record source)
3. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităților și monumentelor medievale din Banat, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1973, 185-186, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=12427-bibliografia-localitatilor-si-monumentelor-medievale-din-banat--1973 [Publicaţie]
4. Sabău, Nicolae et alii, Dicționarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=2481-dictionarul-manastirilor-din-transilvania-banat-crisana-si-maramures [Publicaţie]
 
 
Scroll