Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   167883.01
Name   Turnul roman de la Văratica
County   Vâlcea
Commune   Oraş Brezoi
City/Town/Village   Văratica
Landmark   Turnul roman se află la confluenţa râului Lotru cu Olt, la baza muntelui Cozia., la nord de biserica localităţii.
Hydrographic landmark - name   Olt, Lotru
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   depresiune
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Notes   Fişa de sit „Turnul roman de la Brezoi” nu se refera la situl arheologic „Castrul roman de la Costeşti” (169299.01), confuzia venind de la asemanarea de nume intre Văratici, comuna Costeşti, şi Văratica, com. Brezoi. Aceeaşi eroare o găsim şi in Cronica cercetărilor arheologice din România publicată în 1992.
State of preservation   medie / 08.05.2018
Natural hazards   Inundaţii: 5 / 20.05.2022
Ownership   Privată
Last record update   20.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Turn de apărare  Epoca romană (sec. II-III) romană  

Între anii 1983-1985 şi 1990-1991, un colectiv format din Cr. M.Vlădescu,O.Stoica, şi L.Amon, au efectuat câteva sondaje între castrele de la Arutela(137-138p.Hr.) şi Praetorium într-un loc situat la confluenţa râului Lotru cu Oltul. S-a descopert un turn roman contemporan cu cele două castre, construit din piatră, având latura de 10m şi o grosimea zidului de 1,60m. Turnul descoperit se află în satul Văratica,oraşul Brezoi, jud. Vâlcea.

 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1990-1992

     
2. sondaj 1983-1985

* BĂJENARU Radu
* ANDONIE Corneliu
* AVRAM Romeo
MMN * *
U Bucureşti * *

Bibliography
1. Iosifaru, Mariana, 2018 [Fişă de sit] (site record source)
2. Andonie, C., Avram, R., Băjenaru, R., 65 de ani de arheologie militară, Bucureşti, 1994, 70 [Publicaţie]
3. Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 1983 - 1992, cIMeC, 1992, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=823&d=Varatici-Costesti-Valcea-1983--1992 [Publicaţie]
4. Țentea, Ovidiu, Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2022 [Fişă de sit]
 
 
Scroll