Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code12448.01
NameSitul arheologic de la Varniţa - Valea Stînei
CountyArad
CommuneŞiştarovăţ
City/Town/VillageVarniţa
PlaceValea Stînei
Landmarkobiectivul arheologic se află la 1,28 km SE de biserica ortodoxă părăsită din Varniţa; la 3,45 km SV de DJ 682 Dorgoş - Zăbalţ; la 4,40 km SSV de biserica ortodoxă din Dorgoş şi la 140 m V de versantul stâng al Pârâului Valea Stînei.
GeomorphologyDeal
Land utilitypoiană cu vegetaţie ierboasă şi tufe de arbuşti spinoşi
Site Classlocuire
Site TypeAşezare
Descriptionobiectivul este amplasat pe una dintre terasele formate între văile care formează obârşia Pârâului Valea Stânei şi prezintă o pantă cu o înclinaţie de la SSV spre NNE, cu expunere spre acest din urmă punct cardinal. Locaţia este una dintre cele mai tipice amplasamente de vatră de localitate medievală investigate de noi până în prezent în Dealurile Lipovei. Limita aşezării este dată de chiar poiana care există şi astăzi în pădurea deasă de la izvorul Văii Stânei. Pe o suprafaţă de peste 10 ha, cat are actualmente respectiva poiana, pigmentaţia solului este brun-negricioasă, cu o abundentă vegetaţie ierboasă, favorizată de fertilitatea sporită a solului. În râmăturile mistreţilor, precum şi în muşuroaiele de cârtiţă sunt vizibile cantităţi importante de chirpic şi fragmente ceramice de dimensiuni mici, toate denotând existenţa unui bogat strat de cultură arheologică. Nu este exclus ca aşezarea să fi evoluat şi dezvoltat datorită resurselor naturale bogate, aflate în preajmă: la S de aşezare, la cca. 500 m de aceasta, în hărţile topografice (scara 1:25.000, ediţia 1975), figurează toponimul "Baia de fier", care ar sugera existenţa unor zone de extracţie a acestui metal (lipsa timpului nu ne-a permis investigarea în detaliu a acestui areal, care rămâne un deziderat de perspectivă); la 300 m NV de aşezare se află aflorimentul de calcar, exploatat în carieră până acum câţiva zeci de ani. Aşezarea era astfel amplasată exact între două resurse esenţiale în prelucrarea fierului: minereul de fier şi calcarul. Lemn se găsea din abundenţă în pădurile din preajmă.
DiscovererLiviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Cristian Floca, Anca Morar
Date of discovery2009
State of preservationmedie / 19.05.2016
Human riskAfectare parţială: 3 / 19.05.2016
Last record update19.5.2016
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)   : cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui bogat strat de cultură arheologic, scos la lumină de râmăturile mistreţilor şi de muşuroaiele de cârtiţă. Puţinătatea artefactelor este dată de faptul că terenul nu a fost afectat niciodată de lucrările agricole moderne.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. periegheză 2009
Name Forename Role
MĂRUIA Liviu 1
BOLCU Lavinia 1
BORLEA Oana 1
FLOCA Cristian 1
MORAR Anca 1
Institution Role
U Timişoara 1

Bibliography
1. Măruia; Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)