Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   91802.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   HD-I-s-A-03213
Name   Situl arheologic de la Vaţa de Jos - Peştera Prihodişte
County   Hunedoara
Commune   Vaţa De Jos
City/Town/Village   Vaţa De Jos
Place   Peştera Prihodişte (Peştera Hânzasca)
Landmark   Peştera este localizată sub Vf. Urzica. pe versantul drept al pârâului Corbului, la 3 km de satul Prihodişte, la 5 km de satul Vaţa de Jos.
Hydrographic landmark - name   Corbului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   munte
Site Class   locuire
Site Type   locuire în peşteră
Description   Peştera are o poziţie retrasă, în fundul unei văi, în imediata vecinătate a unei foste cariere de exploatare a calcarului. Accesul este relativ uşor, iar condiţiile favorabile de locuire sunt completate de prezenţa în apropiere a unui puternic izvor (izbuc). Formaţiunea carstică are două intrări cu deschidere spre NE şi respectiv NV, care se reunesc într-o sală centrală de unde porneşte o galerie semiactivă, obturată după cca. 20 m.
Notes   Pentru situl de la peştera Prihodişte a existat şi o înregistrare dublată, pe codul RAN 91893.01.
Last record update   28.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare în peşteră  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

 
HD-I-m-A-03213.01 
Aşezare în peşteră  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg  

 
 
Aşezare în peşteră  Eneolitic neprecizată  

 
HD-I-m-A-03213.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2003 * COSAC Marian
* RIȘCUȚA Nicolae Cătălin
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *
Universitatea "Valahia", Târgovişte * *
2. cercetare sistematică 2002 * COSAC Marian
* RIŞCUŢA Cătălin
* PAVEL Romică
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *
Universitatea "Valahia", Târgovişte * *
3. cercetare sistematică 2000 * COSAC Marian
* PESCARU Adriana
* RIŞCUŢA Nicolae Cătălin
* PAVEL Romică
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *
Universitatea "Valahia", Târgovişte * *
4. sondaj 1998 * PAVEL Romică
* RIȘCUȚA Cătălin
*** * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1373, poz. 128-130 [Ordin MCC] (site record source)
2. Rişcuţa, Cătălin Nicolae, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, Cimec-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1734 [Publicaţie] (site record source)
3. Rişcuţa, Cătălin Nicolae, Peştera Prihodişte, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
4. Rişcuţa, Cătălin Nicolae, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2320&d=Prihodiste-Vata-de-Jos-Hunedoara-Pestera-Prihodiste-2003 [Publicaţie]
5. Rişcuţa, Cătălin Nicolae, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2000, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1214&d=Prihodiste-Vata-de-Jos-Hunedoara-Pestera-Prihodiste-2000 [Publicaţie]
6. Rişcuţa, Cătălin Nicolae, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2065&d=Prihodiste-Vata-de-Jos-Hunedoara-Pestera-Prihodiste-2002 [Publicaţie]
7. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 135 [Publicaţie]
8. RIŞCUŢA, Nicolae Cătălin, COSAC, Marian, PAVEL, Romică, Cercetările arheologice din Peştera Prihodişte (com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara) şi câteva consideraţii privind etapa finală a culturii Coţofeni, Sargetia-Acta Musei Devensis, III, 2012, 59-89, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=4598-sargetia-acta-musei-devensis-muzeul-civilizatiei-dacice-si-romane-deva--iii-2012 [Publicaţie]