Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   65404.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   DB-II-a-A-17757
Name   Mănăstirea Dealu de la Viforâta
County   Dâmboviţa
Commune   Aninoasa
City/Town/Village   Viforâta
Landmark   Mănăstirea se află la est de localitate şi la nord-est de Târgovişte.
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Este un complex monumental, compus din biserică, a cărei hram este Sfântul Nicolae, chilii, turn, clopotniţă, paraclis etc.
Last record update   22.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (secolele-XV-XVI) neprecizată  

Biserica are plan tip triconc, cu turlă pe naos şi două turle mici pe pronaos. Paramentul este în întregime acoperit cu piatră făţuită. Primele faze de construcţie se plasează în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. În timpul domniei lui Radu cel Mare aceste construcţii sunt înlocuite.
Refaceri sau reparaţii au avut loc în anii 1801, 1838, 1845-1854, 1953-1956.

Aici se află una dintre cele mai importante necropole domneşti. Sunt înmormântaţi: Radu cel Mare, jupâniţa Caplea, Vlăduţ Voievod, Radu Vodă Bădica, Vlad Înecatul, Pătraşcu cel Bun, Mihai Movilă, Mihai Viteazul

DB-II-m-A-17757.01 
Chilii  Epoca medievală (secolele XV-XVI)       DB-II-m-A-17757.02 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (secolele XV-XVI)       DB-II-m-A-17757.03 
Clopotniţă  Epoca medievală (secolele XV-XVI)        
Paraclis  Epoca medievală (secolele XV-XVI)        

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1137, poz.1137, http://www.cultura.ro/sectiuni/Patrimoniu/Monumente/lista/dambovita.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Olteanu, Gheorghe, Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, I, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2002, 38 [Repertoriu]
3. -, Dicționarul istoric al județului Dâmbovița, Târgoviște, 1983, 49-51 [Publicaţie]
4. Nițescu, Constantin, Mănăstirea Dealu și Liceul militar Nicolae Filipescu, Tipografia Viitorul Petre Popescu, Târgovște, 1932 [Publicaţie]
5. Bălan, Constantin, Le monastére de Dealu, Meridiane, București, 1968, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=4413-le-monastere-de-dealu-directia-monumentelor-ansamblurilor-si-siturilor-istorice--1965 [Publicaţie]
6. Pleșia, Dan, Mănătirea Dealu - necropola domnească și ceva despre frământările interne din Țara Românească în veacul XVI, Acta Valachica, III, Târgoviște, 1972, 142, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=9621-valachica-studii-si-cercetari-de-istorie-si-istoria-culturii-complexul-national-muzeal-curtea-domneasca-targoviste--03-1972 [Publicaţie]
7. Neanțu, Stelian, Domeniul funciar al Mănăstirii Dealu, Valachica, VII, Târgoviște, 1975, 87-98, http://muzee-dambovitene.ro/images/publicatii/bibliotheca_valachica_1975.pdf [Publicaţie]
8. Andronescu, A; Oproiu, M, Monumente târgoviștene și dâmbovițene, în Dâmbovița - Potențial natural, uman și turistic, Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2002, 97-98 [Publicaţie]
9. Giurescu, Constantin, C., Istoria Românilor. Din cele mai vechi timpuri până la moartea lui Alexandru cel Bun (1432), I, All, Bucuresști, 2000, 380, https://www.academia.edu/29149881/Istoria_Romanilor_Constantin_Giurescu [Publicaţie]
10. Oproiu, M.; Andronescu A., Târgoviște-ghid turistic, Bibliotheca, Târgoviște, 2001, 59-62 [Publicaţie]
11. Petrescu, Doina, Studiu istoric general. Comuna Aninoasa., 13; 17 [Studiu istoric]
 
 
Scroll