Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   69349.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   DB-I-s-B-20223
Name   Aşezarea eneolitică de la Vişina - Măgura
County   Dâmboviţa
Commune   Vişina
City/Town/Village   Vişina
Place   Măgura
Landmark   pe terasa stângă a pârâului Jirnov, la 5 km S de localitate şi la 1 km ESE de podul de peste Jirnov al DC Vişina - Şelaru; la 4.7 km sud-sud-vest de sat, în interfluviul Neajlov - Dâmbovnic, la distanţă aproximativ egală între văile celor două cursuri de apă
Hydrographic landmark - name   Jirnov
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Staţiunea, de tip tell, are o înălţime păstrată de 4 m şi diametrele de 115x155 m.
Last record update   11.02.2010
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa  

 
 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1082, poz. 441 [Ordin MCC] (site record source)
3. Bem, Cătălin, Vişina Măgura, com. Măgura, jud. Dâmboviţa, 2009 [Fişă de sit]
4. Olteanu, Gheorghe, Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, Volumul I (A-M), Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2002, 130 [Repertoriu]