Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157576.11
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06090
Name   Tumulul de la Vizejdia - Movila între hotare/ M 3
County   Timiş
Commune   Gottlob
City/Town/Village   Vizejdia
Place   Movila între hotare/ M 3 (Movila Capului)
Landmark   Tumulul se află la 2,12 km NV de biserica ortodoxă din Vizejdia, la 3,8 km SV de biserica ortodoxă din Tomnatic, la 6,43 km E-SE de biserica ortodoxă din Nerău şi la 450 m V de versantul drept al Canalului Galaţca.
Hydrographic landmark - name   Galaţca
Hydrographic landmark - type   canal
Geomorphology   câmpie
Land utility   teren arabil (arealul din jurul tumulului); vegetaţie de arbuşti spinoşi (suprafaţa tumulului)
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Description   Obiectivul arheologic este reprezentat de un tumul proeminent, cu o înălţime păstrată de cca 5 m şi un diametru la bază de cca 50 m, având versanţii abrupţi, ceea ce a împiedicat integrarea acestuia în circuitul agricol.
State of preservation   foarte bună / 21.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 21.02.2012
Last record update   05.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  necunoscută    

Lipsa cercetărilor arheologice impietează asupra datării obiectivului, el putând fi datat din epoca bronzului şi până la începuturile epocii moderne.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timișoara BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei
STANCIU Marius
MĂRUIA Liviu

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2223, poz. 52 [Ordin MCC]
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Kisléghi, Nagy Gyula, Archaeológiai Napló, Szeged - Temesvár, 2010, 16-25 [Publicaţie]
5. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, București, 2011 [Publicaţie]
 
 
Scroll