Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   120325.02
Name   Fortificaţia Latene de la Voivodeni - Bunghat
County   Mureş
Commune   Voivodeni
City/Town/Village   Voivodeni
Place   Bunghart
Landmark   Fortificaţia se află pe un platou situat la 2 km nord-est de localitate.
Geomorphology   platou
Land utility   agricultură
Site Class   fortificaţie
Site Type   fortificaţie
Description   Platou are formă triunghiulară şi este mărginit la nord printr-un val cu şanţ, lung de 470 m, prevăzut cu o poartă de acces spre zona limitrofă. Pe laturile de est, sud şi vest platoul este înconjurat de râpi.
State of preservation   medie / 24.09.2019
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 24.09.2019
Ownership   privat
Last record update   24.09.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Fortificaţie  Hallstatt (sec. IX-VIII î.e.n.) neprecizată / C  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1965 * HOREDT Kurt

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1747, 241 [Ordin MCC] (site record source)
2. Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al județului Mureș, Casa de Editură ”Mureș”, Târgu Mureș, 1995, 281 [Repertoriu] (site record source)
3. Daicoviciu, C., Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Dacia, 7-8, 1937-1940, 299-336 [Publicaţie]
4. Popescu, Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste de Roumanie en 1965, Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne, N.S. 10, 1966, p. 388, nr. 36 [Publicaţie]
5. Popescu, Dorin, Asupra începuturilor epocii bronzului în România (Partea a V - a), SCIV, 17, 3, 1966, 714, nr. 36 [Publicaţie]
6. Vasiliev, V.; Zrinyi, A, Aşezarea şi mormintele din prima epocă a fierului de la Chendu (jud. Mureş), Apulum, 24, 1987, 104 [Publicaţie]
7. Lazăr, V., Descoperirile epocii bronzului de pe teritoriul judeţului Mureş, Angustia, 4, 1999, 50 [Publicaţie]
8. Țiuțulescu, Ion, O încercare de repertoriere a aşezărilor fortificate din prima vârstă a fierului din spaţiul intracarpatic şi Banat, Buridava, 7, 2009, 58 [Publicaţie]
9. Ardeu, A.G., Contribuţii privind stadiul cercetării hallstattului timpuriu în spaţiul intracarpatic, Sargeția, 26, 1, 1995-1996, 219 [Publicaţie]
10. Vasiliev, V.; Aldea, I. Al; Ciugudean, H., Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatică a României. Contribuţii arheologice. Aşezarea fortificată de la Teleac, Cluj Napoca, 1991, 19 [Publicaţie]
11. Popșe, Corina; Nemeti, Sorin; Foderean, Florin-Gheorghe; Mitrea, Vasile, Studiu Istoric și arheologic, comuna Voivodeni, județul Mureș, 2017 [Publicaţie]
 
 
Scroll