Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   54582.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CS-I-s-B-10896
Name   Situl arheologic de la Vrani - Dâmbul Morişchii
County   Caraş-Severin
Commune   Vrani
City/Town/Village   Vrani
Place   Dâmbul Morişchii
Landmark   pe malul stâng al Caraşului la NV de sat, în spatele pichetului de grăniceri
Hydrographic landmark - name   Caraş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare şi necropolă
Last record update   10.12.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic neprecizată     CS-I-m-B-10896.04 
Necropolă de incineraţie  Epoca bronzului neprecizată     CS-I-m-B-10896.05 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
Aşezare  La Tène geto-dacică      
Necropolă  Hallstatt geto-dacică      
Aşezare  Epoca daco-romană (sec. III - IV) neprecizată      
Necropolă  Epoca daco-romană (sec. III - IV) neprecizată      
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIII - XIV) neprecizată     CS-I-m-B-10896.01 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIII - XIV) neprecizată     CS-I-m-B-10896.02 
Aşezare  Hallstatt neprecizată     CS-I-m-B-10896.03 

Bibliography
1. Bozu, Ovidiu; El Susi, Georgeta, Aşezarea romană târzie de la Moldova Veche din punctul ,,Vinograda-Vlaskicrai'' (jud.Caraş Severin), Banatica, 9, 1987, 239-270 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş Severin, Economică, Bucureşti, 2004, 144 [Repertoriu] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol., București, 2004, poz. 295-300, p. 771-772 [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll