Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   111809.02
Name   Situl arheologic de la Vrata - Drumul de piatră
County   Mehedinţi
Commune   Vrata
City/Town/Village   Vrata
Place   Drumul de piatră
Landmark   Situl se află pe prima terasă a fluviului Dunărea, în partea de sud a vetrei satului la aproximativ 400 m de intersecţia DJ56C cu drumul comunal 100 pe partea dreaptă într-un perimetru cu lungimea de aproximativ 500 metri şi lăţimea de 200 metri.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl cuprinde niveluri de locuire atribuite culturilor Coţofeni şi Verbicioara.
Notes   Arheologul Cătălin Pătroi semnalează existenţa la sud de zona sitului a punctului „Măgura Şerpilor”, marcat pe planurile directoare de tragere şi care ar putea avea legătură cu descoperirile semnalate în acest sit.
Date of discovery   2015
Site Surface   100.000 mp.
State of preservation   bună / 29.02.2016
Natural hazards   Cutremur: 1 / 29.02.2016; Inundaţii: 2 / 29.02.2016; Ploi acide: 3 / 29.02.2016
Human risk   Afectare parţială: 2 / 29.02.2016; Vandalism: 3 / 29.02.2016; Furturi: 1 / 29.02.2016; Incendii provocate: 3 / 29.02.2016
Ownership   privat
Last record update   19.10.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara / I-II      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2015

Au fost realizate două sondaje în vederea stabilirii stratigrafiei sitului. Primul nivel, aflat între 0 și 0,2 m se caracterizează printr-un sol vegetal gri închis unde apar sporadic fragmente ceramice din epoca bronzului. Al doilea nive, între 0,2 și 0,6 metri, se caracterizează printr-un sol nisipos gri deschis în care apar fragmente ceramice, fragmente de chirpic, oase de animale, cochilii de scoici. Al treilea nivel, între 0,5- 1,2 m sol prezintă nisipos gri închis, în care apar fragmente ceramice, fragmente de chirpic, oase de animale. Al patrulea nivel, între 1,2-1,3 m prezintă sol nisipos galben deschis steril din punct de vedre arheologic.

Muzeul Regiunii Porților de Fier NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru

Bibliography
1. Chițonu, Mădălin, 2015 [Fişă de sit]
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 77 [Publicaţie]
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 51, https://www.academia.edu/25571441/Repertoriul_a%C8%99ez%C4%83rilor_%C8%99i_descoperiririlor_Culturii_Co%C5%A3ofeni_%C3%AEn_Oltenia_Record_of_settlements_and_discoveries_in_Co%C5%A3ofeni_Civilization_in_Oltenia_ [Publicaţie]
4. Neagoe, Marin Iulian, Manea, Cristian Dumitru, Raport de diagnostic aheologic Comuna Vrata 2015, 2015 [Document de arhivă]
 
 
Scroll