Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   139713.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SJ-I-s-B-04931
Name   Situl arheologic de la Zalău - La Blocuri
County   Sălaj
Commune   Municipiul Zalău
City/Town/Village   Zalău
Place   La Blocuri
Landmark   Este situat majoritar la limita vestică a zonei administrative a municipiului Zalau, la capătul B-dului Mihai Viteazu, pe partea dreaptă a şoselei Zalău – Satu Mare, în dreptul caselor cu nr. 104-106 (case ale angajaţilor fostului IAS Zalău-Ferma nr.2).
Hydrographic landmark - name   Panic
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   pădure
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În ciuda nivelărilor şi lucrărilor agricole care au schimbat morfologia terenului, se observă că zona este puţin mai ridicată faţă de terenul din jur, fiind ferită astfel de inundaţiile provocate de pârâul Zalău şi de afluentul acestuia, Pârâul Panicului, ce curge la vest de sit.
Notes   Situl arheologic de la Panic - La Blocuri (fostul cod RAN 141438.02) apare pe planşele din Planul Urbanistic General al comunei Hereclean (din 2009, autor Nejur Doina şi Nejur Mircea) ca fiind localizat în proporţie de aproape 100% în Unitatea Administrativă Teritorială a Municipiului Zalău, şi nu în localitatea Panic, aşa cum sugerează codul Siruta, respectiv codul RAN, şi asa cum apare şi în literatură. Aşadar, codul Ran a fost schimbat (în 139713.03), pentru a reflecta realitatea din teren, o mică parte a sitului întinzându-se şi pe teritoriul administrativ al comunei Hereclean, în apropiere de localitatea Panic.
Site Surface   200 x150 m
Last record update   02.05.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca romană (secolele al II-lea - al IV-lea p. Chr.) neprecizată     SJ-I-s-B-04845.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (secolele al VII-lea - al VIII-lea p. Chr.) neprecizată     SJ-I-s-B-04845.01 
Aşezare  Hallstatt neprecizată     SJ-I-s-B-04845.03 
Aşezare  La Tène târziu (secolele al III-lea - al II-lea a. Chr.)        
aşezare  Eneolitic      
aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele al XI-lea - al XII-lea p. Chr.)        

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2016, poz. 195-199 [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin Adrian; Gudea, Nicolae, Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Bibliotheca Brukenthal, XLV, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2010, 83 [Publicaţie]
4. Nejur, Doina, Pug comuna Hereclean, jud. Sălaj, Memoriu General, 2009, 75 [Document de arhivă] (site record source)
5. Nejur, Doina; Nejur, Mircea, Pug comuna Hereclean, Situația Existentă și Priorități, 2009, U07 [Referinţă cartografică] (site record source)
 
 
Scroll