Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   139713.18
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SJ-I-s-B-04841
Name   Situl arheologic de la Zalău - Tăneiul lui Winkler
County   Sălaj
Commune   Municipiul Zalău
City/Town/Village   Zalău
Place   Tăneiul lui Winkler
Landmark   Situl arheologic se află pe valea Mitii, la S de Laminorul de ţevi.
Hydrographic landmark - name   Valea Mitii
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Last record update   05.11.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic neprecizată     SJ-I-m-B-04841.01 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată     SJ-I-m-B-04841.02 
Aşezare  Hallstatt neprecizată     SJ-I-m-B-04841.03 
Aşezare  La Tène (sec. I a. Chr. - I p. Chr.) geto-dacică     SJ-I-m-B-04841.04 
Aşezare  Epoca romană (sec II - III) neprecizată     SJ-I-m-B-04841.05 
Aşezare  Epoca daco-romană (sec. IV p. Chr.) neprecizată      

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2001, poz. 1-6 [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll