Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   167080.01
Name   Situl arheologic de la Zăpodeni - La Ţintirim
County   Vaslui
Commune   Zăpodeni
City/Town/Village   Zăpodeni
Place   La Ţintirim (Capul Dealului, Capul Satului)
Landmark   Situl se află în Podişul Central Moldovenesc, pe malul stâng al Pârâului Telejna, la 17 km nord de Vaslui.
Hydrographic landmark - name   Telejna
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură; locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În acest loc au fost efectuate în mod repetat cercetări de suprafaţă de către N. Zaharia, Al. Andronic, G. Coman, iar în anul 1959 A.C. Florescu a efectuat un sondaj arheologic. Rezultatul acestor cercetări sunt, practic, inedite. În urma acestor cercetări au fost descoperite fragmente ceramice aprţinând epocii neolitice şi eneolitice (cultura Precucuteni şi Cucuteni A), sfârşitul epocii bronzului (cultura Noua), Hallstattului timpuriu, culturii Sântana de Mureş - Cerneahov, precum şi perioadelor următoare (sec. V - XVIII).
Notes   Terenul pe care se află situl aparţine în cea mai mare parte Asociaţiei agricole Zăpodeni, unde se află şi grajdurile fostului CAP. O suprafaţă mai mică este ocupată şi de gospodăriile unor localnici.
Date of discovery   1958
Site Surface   32 ha
State of preservation   precară / 24.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 24.01.2022
Ownership   privat
Last record update   24.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Precucuteni / III      
Aşezare  Eneolitic Cucuteni      
Locuire  Epoca bronzului târziu Noua      
Necropolă birituală  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2021

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
2. cercetare sistematică 2003

UAIC Iaşi LASZLO Atilla
MJ Vaslui URSACHE Corina Nicoleta
3. sondaj 2002

Au fost efectuate anterior cercetări de suprafaţă de către N. Zaharia, Al. Andronic, G. Coman. În 1959 A. C. Florescu realizează un sondaj arheologic

UAIC Iaşi LASZLO Attila
MJ Vaslui URSACHE Nicoleta Corina
4. sondaj 1959

* FLORESCU A. C.

Bibliography
1. Laszlo Attila, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 346-347, nr. 223, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2139 [Publicaţie] (site record source)
2. Laszlo Attila, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2392 [Publicaţie] (site record source)
3. Florescu, A. C., Contribuții la cunoașterea culturii Noua, Arheologia Moldovei, II-III, Iași, 1964, 190 [Publicaţie]
4. Ioniță, Ion, Contribuții cu privire la cultura Sântana de Mureș-Cerneahov pe teritoriul R.S.R., Arheologia Moldovei, IV, Iași, 1966, 192 [Publicaţie]
5. Udrescu, Titus, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua, Carpica, 1973, 20 [Publicaţie]
6. Zaharia, N.; Petrescu-Dâmboviţa, M.; Zaharia, Em., Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, București, 1970, 335 [Publicaţie]
7. Lászlo, Attila, Începuturile epocii fierului în Moldova, Cercetări Istorice, VII, 1976, 74 [Publicaţie]
8. Lászlo, Attila, Űber den Ursprung und die Entwicklung der frühhallstattzeitlichen Kulturen in der Moldau, Thraco-Dacica, București, 1976, 96, 4/5 [Publicaţie]
9. Marinescu-Bîlcu, Silvia, Cultura Precucuteni pe teritoriul Rmâniei, București, 1974, 180 [Publicaţie]
10. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980 [Publicaţie]
 
 
Scroll