Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   68397.01
Name   Situl arheologic de la Zidurile - Măgura lui Păun Ciobanul
County   Dâmboviţa
Commune   Odobeşti
City/Town/Village   Zidurile
Place   Măgura lui Păun Ciobanul
Landmark   Situl se află pe partea stângă a DJ 401A, care leagă satul Zidurile de localitatea Potlogi, la cca. 165 m de drum, pe malul pârâului Răstoaca, actuamente regularizat, pe o îngustare a terasei care se formează în zonă, identificată pe planurile Directoare de tragere, drept La Măgura lui Păun Ciobanul.
Hydrographic landmark - name   Răstoaca
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură, groapă de gunoi
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Situl cuprinde urme de locuire din secolul al IV-lea, respectiv două locuinţe, dintre care una incendiată şi gropi de provizii.
Ceramică lucrată la roată de factură roman provincială şi fragmente de ceramică cu nisip cu granulaţie mare sau nisip fin, lucrate la mănă sau la roată, precum şi o ceramică grosieră cu chamotă de dimeniuni grosiere, fragmente din aceste trei categorii au fost recuperate cu precădere de pe botul grindului-terasei, aflate la dreapta drumului de arie. Dar fragmente ceramice, în cantitate mai mică, au fost recuperate şi de pe partea stângă a drumului, de pe primele trei loturi de pământ, dar aici cantitatea de materiale de factură modernă - etnografică este mai mare.
Notes   Situl a fost identificat în urma unei periegheze din anul 2019. Realizarea unor lucrări de amenajare a drumului sau de creare a unei gropi de gunoi neautorizate a determinat desfăşurarea unor săpături de diagnostic în anul 2020.
Nivelul cel mai recent de locuire este foarte prost conservat, fiind plasat în stratul vegetal şi fiind deci supus lucrărilor agricole, în scurt timp urmând a fi distrus, rămânând doart structurile adâncite.
Date of discovery   2019
State of preservation   grav afectat / 08.04.2022
Human risk   Afectare parţială: 5 / 08.04.2022; Agricultură intensivă: 5 / 08.04.2022
Last record update   08.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca migraţiilor (secolul al IV-lea p. Chr.) Neprecizat      
locuinţă  Epoca migraţiilor (secolul al IV-lea) Neprecizat   Locuinţă incendiată. În prima pasă altimetrică, de 20 cm de la nivelul solului, de îndepărtare a stratului vegetal, au fost identificate câteva materiale arheologice – chirpici arşi, neconcludente din punct de vedere arheologic pentru a susţine prezenţa unei locuinţe. Această situaţie confirmă rapiditatea cu care nivelurile de locuire de suprafaţă – locuinţe, nivelurile de călcare, se distrug şi dispar prin lucrări agricole chiar şi de mică adâncime.
La interfaţa dintre solul vegetal şi solul argilos, uşor nisipos, de culoare brun-roşcat (culoare consemnată pe vreme umedă) a mai fost identificat piţini chirpici ars, iar în acest ultim nivel, solul natural în zonă, nu au fost identificate materiale arheologice.
Chirpicii arşi recuperaţi sunt realizaţi din argilă fără incluziuni, compactă. Păstrează urne de nuiele de ca 2-3 cm grosime, pe una din feţe, iar pe cealaltă este modelat neîngrijit. Urmele de nuiele demonstrează utilizarea, ca tehnică constructivă a locuinţelor, a paiantei.
 
locuinţă  Epoca migraţiilor (secolul al IV-lea p. Chr) Neprecizat   Situată la ca. 0,6 m adâncime faţă de nivelul de călcare actual, are o grosime de ca. 10 cm pe profil, dar materiale, cu precădere oase, au fost surpinse şi sub dunga de culoare negricoasă, pigmentată cu chirpici arsi fărâmiţaţi, până la adâncimea de -0,90 m.
Materialele ceramice se încadrează în categoriile deja menţionate, şi au fost recuperaţi chirpici cu urme de nuiele, bucăţi de feţuială, dar şi fragmente din cel puţin două greutăţi de forme şi dimensiuni diferite.
 
groapă de provizii  Epoca migraţiilor (secolul al IV-lea p. Chr.) Neprecizat   Groapa 1 este un complex de tip groapă cu fundul rotunjit (Planşa 10). Are un diametru de 1,70 şi ca. 86 cm adâncime. Este vizibilă în profil, imediat de sub pământul redepozitat.
A fost umplută cu un sediment argilos, compact, cenuşiu-maroniu. Conţine foarte mult cărbune, spre fund oase foarte fărâmicioase, dar au putut fi identificate cîteva coaste şi resturi de mandibulă, care după dentiţie, par a fi fost de bovidee. Conţine chirpici arşi de dimensiuni mai mari sau doar pigment în partea superioară, foarte rar ceramică.
Ceramica, preponderent cea cu nisip de diferite granulaţii, pare lucrată şi aceasta, în parte la roată.
Ceramica cenuşie, de factură romană, din pastă fină, de bună calitate, este lucrată la roată, şi reprezintă ¼ din ceramica recuperată din gr. 1.
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2020

Deplasarea s-a realizat în baza autorizației de evaluare de teren 520/04.11.2020 emisă de Ministerului Culturii către Complexul Național Muzeal Curtea Domenască Târgoviște. Cercetarea s-a realizat în perioada 6 și 11 noiembrie 2020. Au fost secționate două complexe (S. 1 = Gr. 1 și S. 2= Loc. 2), descoperite în profilului unor lucrări de excavare și de creare a unui drum comunal prin sit. De asemenea, a fost trasată o secțiune de 3 x 1 m (Sondaj I) în zona unde, cu ocazia identificării sitului, ca urmare a unei evaluări de teren în zonă (autorizație emisă de MC, nr. 142/22.04.2019), a fost observată, la suprafață solului, conturul unei locuințe – aglomerare compactă, clar delimitată în spațiu, de chirpici arși, locuința 1.

Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște GRĂJDAN Florin
ILIE Ana
LEU Marian
GHIȚĂ Horia
2. periegheză 2019

Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște ILIE Ana
LEU Marian
GHIȚĂ Horia

Bibliography
1. Ilie, Ana, Raport ca urmare a diagnosticului intrusiv în sat Zidurile, com. Odobești, jud. Dâmbovița, Târgovișțe, 2020 [raport de cercetare arheologică] (site record source)
 
Site Photos

Scroll