Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   64381.01
Name   Situl arheologic de la Zoltan - Nisipărie
County   Covasna
Commune   Ghidfalău
City/Town/Village   Zoltan
Place   Nisipărie
Landmark   Situl se află la 100 m N de biserica reformată, peste drum de Şcoala Primară, la 500 m E de râul Olt.
Hydrographic landmark - name   Olt
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Prin analiza ortofotoplanurilor realizate în anii 2010-2012, a Hărţii Topografice Militare, scara 1:25 000 din 1975-1980 şi a Planurilor Directoare de Tragere nu s-a reuşit localizarea exactă a sitului arheologic.
Last record update   20.10.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Iernut  

Stratul de cultură este reprezentat de un număr considerabil de fragmente ceramică. Din această epocă face parte un complex: o groapă de dimensiuni mari şi un zid care se afla lângă aceasta. După ce s-a prăbuşit, zidul a căzut în groapă şi pe suprafaţă. S-au descoperit fragmente de oase de animale, piese de lut (rotiţe, figurine zoomorfe, toporaşe), os şi fragmente ceramice(ceramica grosieră este mai numeroasă, comparativ cu ceramica fină şi semifină).

 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Costişa  

ceramică Costişa, Monteoru, Wietenberg

 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua  

Cultura este reprezentată în aşezarea de la Zoltan printr-un „cenuşar” cercetat pe suprafaţa de cca. 400 mp., precum şi de peste treizeci de gropi „menajere”. Într-una din ele a fost găsit sheletul unui copil. „Cenuşarul” se prezintă sub forma unui strat abundent în cenuşă amestecat cu materialul arheologic şi osteologic bogat. În cea mai mare paarte „cenuşarul” repetă conturul com-lexului din bronz timpuriu pe care îl suprapune. S-au descoperit urmele unui cuptor cu boltă.

 
Aşezare  Eneolitic Cucuteni - Ariuşd      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2001

* BELDIMAN Corneliu
* CAVRUC Valeriu
Muzeul Carpaților Răsăriteni Covasna * *
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti * *

Bibliography
1. Kavruc, Valerii, The Final Stage of the Early Bronze Age in South-Eastern of Transilvania, ThD, 18, Bucureşti, 1997, p. 97-133 [Publicaţie]
2. Kavruc, Valerii, Zoltan - Nisipărie [Fişă tehnică] (site record source)
3. Beldiman, Corneliu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, p. 345-349, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1566 [Publicaţie] (site record source)
4. Kavruc, Valerii, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 277, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1158 [Publicaţie] (site record source)
5. Kavruc, Valerii, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1740 [Publicaţie] (site record source)
6. Kavruc, Valerii, Repertoriul arheologic al județului Covasna, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998, 87-89 [Repertoriu]
7. Beldiman, Corneliu, Industria materiilor dure animale în paleoliticul superior, epipaleolitic, mezolitic si neoliticul timpuriu pe teritoriul României, Teza de doctorat, Institutul de Arheologie «Vasile Pârvan», București, 1999 [Publicaţie]
8. Beldiman, Corneliu, Industria materiilor dure animale în aşezările paleolitice de pe versantul rasaritean al Carpatilor, Augustia, 5, 2000, 1-26 [Publicaţie]
9. Beldiman, Corneliu, Obiecte de podoaba neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: bratari din corn de cerb, BMG, 5-6, 1999-2000, 65-91 [Publicaţie]
10. Beldiman, Corneliu, Tehnologia si regnul animal în preistorie: istoricul cercetărilor asupra industriei materiilor dure animale si evolutia conceptiilor metodologice, AUCDC, 4, 2001(2002), 25-64 [Publicaţie]
11. Beldiman, Corneliu, Vârfuri de sageti din materii dure animale în asezarea apartinând culturii Noua de la Zoltan, jud. Covasna, Augustina, 2001 [Publicaţie]
12. Cavruc, Valerii, Consideratii privind situatia etnoculturala în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu, Augustia, 4, 1999, 13-41 [Publicaţie]
13. Cavruc, C., Groapa rituala din asezarea culturii Noua de la Zoltan, Augustia, 5, 2000, 193-197 [Publicaţie]
14. Cavruc, V; Cavruc, C., Asezarea din epoca bronzului timpuriu de la Zoltan, Augustia, 2, 1997, 157-172 [Publicaţie]
15. El Susi, G, Cercetari arheozoologice în asezarea de epoca bronzului (cultura Noua) de la Zoltan (jud. Covasna), Augustia, 6, 2001 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll