Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   103434.02
Name   Situl arheologic de la Zorile - Dig Ilfovăţ Vest
County   Giurgiu
Commune   Grădinari
City/Town/Village   Zorile
Place   Dig Ilfovăţ Vest
Landmark   Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului şi pe pantele line care coboară spre firul apei, în imediata apropiere şi distrusă parţial de digul actualului lac de acumulare, la aproximativ 1,35 km vest de extremitatea intravilanului propus al satului.
Hydrographic landmark - name   Ilfovăţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Materialul ceramic fragmentar, cel mai numeros - incluzând şi elemente caracteristice, Besenstrich Keramik -, aparţine epocii bronzului (cel mai probabil, timpuriu). Ceramica, exceptând cea ornamentată cu striaţii, este similară celei din aşezarea Zorile Dig Ilfovăţ Est. O serie de fragmente ceramice, cu resturi vegetale în compoziţia pastei, şi foarte bine netezită, poate atesta şi o locuire (e)neolitică, foarte probabil Boian. Celor două expresii culturale le atribuim şi uneltele din silex, precum şi fragmentele de chirpici arşi, dovezi ale prezenţei unor construcţii distruse prin foc. În plus, un număr apreciabil de fragmente ceramice aparţine unei aşezări din sec. III-IV AD. Suprafaţa păstrată (laturile de est şi nord-est ale poligonului fiind arbitrare) a staţiunii (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de cca 2 ha, perimetrul actual atingând aproximativ 530 m.
Notes   Demn de remarcat este faptul că pe terasa vecină (dreapta), la mai puţin de 400 m, a existat o aşezare, foarte probabil, contemporană parţial (Zorile Dig Ilfovăţ Est).
Discoverer   Cătălin Bem
Date of discovery   2018
Site Surface   2.05 ha
Human risk   Afectare parţială: 3 / 14.03.2022; Agricultură intensivă: 3 / 14.03.2022
Last record update   14.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare civilă  Eneolitic timpuriu Boian      
aşezare civilă  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare civilă  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş      

Bibliography
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al comunei Grădinari, județul Giurgiu, Giurgiu, 2018, 31-34, 62-65, 93-97 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll