Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Image taken from the Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2012 Campaign. Report no. 8 513206
Site Information Full site description     Display on the map of Romania *
RAN Code63063.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CT-I-s-A-02600.01
NameSitul arheologic de la Capidava - Cetate
CountyConstanţa
CommuneTopalu
City/Town/VillageCapidava
PlaceCetate
LandmarkSitul se află la marginea de sud-vest a satului şi la o distanţă egală, respectiv 27 km, între Axiopolis şi Carsium. Aceasta este amplasată pe malul stând al Dunării, pe un pinten de stâncă şi reprezintă un loc faborabil pentru trecerea fluviului, oferind avantajului unei poziţii strategice naturale.
Geomorphologydeal
Site Classlocuire civilă
Site Typecetate
DescriptionCetatea poartă un nume getic, iar acest lucru sugerează existenţa unei aşezări pre-romane peste care, în timpul lui Traian a fost ridicată tabăra militară, la începutul secolului al II-lea, în cadrul unei iniţiative de dezvoltare a limes-ului dunărean.
Toponimul a fost păstrat pe parcursul perioadei romane, după cum o dovedesc şi sursele literare.
NotesCetatea a fost supusă unui proces de restaurare.
O porţiunie din latura dinspre Dunăre a cetăţii şi aproape jumătate din latura de sud-vest au fost distruse de o carieră de piatră.
DiscovererCăpitanul Mihai Ionescu-Dobrogeanu şi Grigore Tocilescu
Date of discoverysfârşitul secolului al XIX -lea
Site Surface 1,5 ha
State of preservationgrav afectat / 18.05.2020
Natural hazardsExces de apă în sol: 2 / 18.05.2020
Human riskAfectare parţială: 3 / 18.05.2020
Ownershippublică
Owneradministrator MINAC
Last record update21.5.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Locuire  Paleolitic      
Locuire  Mezolitic      
Castru  Epoca romană timpurie (sec. II p. Chr.)   La începutul secolului al II-lea, la Capidava se construieşte un castru. Fortificaţia iniţială a fost afectată de invazia costobocilor din anul 170 p. Chr.
Fortificaţia avea un plan dreptunghiular, patru porţi şi colţurile rotunjte, cu turnuri interioare. De asemenea, dispunea şi de o instalaţie portuară, care probabil era accesată printr-o poartă specială, situată pe flancul dinspre Dunăre al cetăţii. Însă atât castrul cât şi şanţirile şi valul de apărare au fost modificate de contrucţiile şi amenajările din epoca romană târzie.
Din cauza amenajărilor ulterioare, există dovezi arheologice puţine cu privire la această primă etapă. Totuşi, numeroase inscripţii ne oferă informaţii despre garnizoană şi aşezarea civilă ce a înflorit ăn apropierea cetăţii. Astfel, cetataea a fost construită de un detaşament al legiunii XI Claudia, iar mai târziu a fost ocupată de cohorta I-a de germani.
 
cetate  Epoca romano-bizantină (sec. III-VII)   Cetatea a cunoscut mai multe faze constructive. Prima dintre acestea a avut loc la sfârşitul secolului III, o dată cu rspingerea goţilor peste Dunăre, în jurul anului 270. O dată cu acestă refacere, zidurile au fost realizate într-o nouă tehnică, reprectiv din piatră de calcar, cu două paramente, legate cu mortar de var în care fuseseră aruncaţi bolovani şi lespezi de piatră brută. Curtinele aveau paramente din piatră cubică de dimensiuni mici, iar turnurile era construite din blocuri imense.
Pe parcursul perioadei Dominatului, fortificaţia a fost din nou reparată. Prima refacere a avut loc în a doua jumătatea a secolului al IV-lea, iar cea de-a doua la sfrâşitul secolului V - începutul secolului VI. Curtina a fost întărită, astfel că turnurile în formă de potcoavă au fost înlăturate, iar cele rectangulare a fost reparate, alături de porţi.
Din a doua jumătate a secolului al III-lea şi până la sfârşitul stăpânirii romane la Dunărea de
Jos, Capidava este menţionată în izvoare ca un puternic centru militar, economic şi religios. În
ceea ce priveşte acest ultim aspect, din Notitia Episcopatuum aflăm despre existenţa la Capidava a
unui centru episcopal al Scythiei, fapt atestat şi de unele descoperiri arheologice, între care cea
mai importantă este bazilica paleocreştină aflată în colţul de nord-est al cetăţii şi care se pare că a
funcţionat cel puţin până în timpul domniei lui Justin II (565-568).
 
Aşezare  Epoca bizantină (sec. X-XI)   În a doua jumătate a secolului al X-lea, în contextul disputelor dintre Imperiul Bizantin şi
Rusia Kieveană, care ameninţa cu ocuparea regiunii, a fost afectată, se pare, şi cetatea de la
Capidava, locuirea cunoscând o scurtă întrerupere. Însă după restabilirea păcii în zonă, prin
victoria din anul 971, obţinută de împăratul Ioan Tzimiskes împotriva cneazului kievean
Sviatoslav la Durostorum-Silistra, cetatea cunoaşte un nou moment de strălucire. Ioan Tzimiskes
reorganizează teritoriile de la Dunărea de Jos şi reface fortăreţele de pe vechiul limes scitic.
Capidava îşi reocupă astfel locul între principalele puncte fortificate ale sistemului defensiv
bizantin.
Această etapă de locuire, care începe în anul 971, cunoaşte trei momente distincte: a).
perioada până la revirimentul bulgar din anul 980; b). perioada dintre campania antibulgară a
împăratului Vasile al II-lea din anul 986 şi raidurile pecenegilor din anul 1036; c). Perioada cuprinsă între 1036 şi atacul uzilor din anul 1064.
 
Cetate  Epoca romano-bizantină neprecizată Sectorul I se întinde de la latura de nord-vest a zidului de incintă, curtinele A, B şi C, până la axa Turnului 4 (bordeie, ziduri de piatră cu pământ, ziduri de piatră cu mortar, Basilica creştină). Perioada: romană, romană târzie, romano-bizantină, medio-bizantină.  
Construcţie  Epoca romano-bizantină neprecizată Sectorul se întinde de la axa Turnului 4 până la axa Turnului 5 şi de la latura de nord-est a zidului de incintă, curtinele C şi D, până la axa porţii mari.  
Construcţie  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VII p. Chr.) neprecizată În acest sector a fost identificat un mare edificiu "Corpul de Gardă" şi un horreum datat în sec. IV-VI p. Chr. Totodată, a fost descoperită şi o aşezare cu bordeie de epocă bizantină care suprapune şi deranjează ultimele straturi romano-bizantine din secolele VI - VII p. Chr.  
Construcţie  Epoca medievală timpurie neprecizată Sectorul se întinde de la axa turnului 5 până la latura de sud-est a zidului de incintă, curtina G, şi de la 1/2 curtina G până în axul porţii mari.  
constructie  Epoca romană târzie (sec. IV-VI p. Chr.) romană Sectorul V al cetăţii Capidava ocupă o suprafaţă de peste 500 mp, în colţul estic al acesteia.
Cercetările întreprinse în acest sector au determinat dezvelirea a două încăperi-magazii, a unui complex termal, o stradă cu două canale; zece încăperi, un pavaj central ce provine de la o piaţetă şi căile de aces dintre acestea.
Din săpăturile din campania 2001 din sectorul V au fost recuperate multe fragmente ceramice - mai puţine striate, medio-bizantine şi relativ multe romane târzii, amfore dar şi vase mici.
 
bordeie  Epoca romano-bizantină   Săpătura în acest carou, situat în dreptul intrării marelui edificiu porticat din spaţiul extrem sudic al cetăţii, cunoscut sub numele de "Corpul de Gardă", şi-a propus degajarea elementelor de zidărie pentru limita dinspre NV şi V (¨ W 71 şi ¨ Z 72). După degajarea caroului de o grămadă de piatră acumulată din săpăturile anterioare, s-a procedat la degajarea resturilor unui zid din piatră cu pământ, care încăleca parţial porticul Corpului de Gardă, urmărind traseul acestuia din urmă, situat ¨ W 73. Înălţimea surprinsă a acestui zid târziu era de 0,5 m, iar lăţimea de cca. 0,65 m. S-au descoperit 3 bordeie şi numeroase fragmente ceramice romane-bizantine şi mai puţine din perioada medievală timpurie.  
construcţie  Epoca romană târzie romană Se cercetează comandamentului roman târziu - Principia (suprafeţele S 1, S 2, S 3, S 4, S 5 ;fiecare are dimensiunea de 4 x 4 m - total 64 m2). Edificiul a fost sever afectat de alunecări de teren înspre Dunăre în perioadă târzie şi mai ales prin suprapunerea sa în etapa finală de locuire a Capidavei cu o densă distribuţie a locuirii în bordeie medio bizantine.

Stratigrafia este formată din două locuiri.
 
bordeie  Epoca bizantină (sec. X-XII p. Chr.) bizantină Au fost cercetate, în partea de nord-vest a sectorului, opt bordeie denumite: B256, B255, B265, B272, B273, B279, B275, B276. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice medio-bizantine striate, între care o deosebită importanţă prezintă cele descoperite în substratul vetrei cuptorului din B255, constituind o "descoperire închisă", precum şi cele aflate într-o poziţie similară în cuptorul din B257. S-au mai descoperit de asemenea numeroase fragmente ceramice romano-bizantine - frecvente amforele striate şi cele cu coaste - dar nici un vas întreg.

Stratigrafia este formată din două locuiri.
 
Locuire  Epoca medievală   Au fost descoperite patru structuri de locuire C 5, C8, C 60, respectiv C 67. Toate cele patru locuinţe sunt databile pe baza materialului ceramic, descoperit in situ, în perioada medievală. În cazul complexelor C 5 şi C 67 situaţia este una aparte, locuinţele medievale fiind suprapuse la rândul lor de gropile mai multor morminte din aceeaşi epocă. La polul opus se plasează complexul C 8, situat la cca 35,00 m N de turnul VI al cetăţii, descoperit la o adâncime foarte mică (0,40 m), ce păstra încă cinci vase ceramice în cuptorul locuinţei. Acest aspect conferă informaţii noi cu privire la nivelul de călcare din perioada medievală în raport cu fortificaţia.  
Necropolă  Epoca medievală   Identificarea necropolei medievale în imediata apropiere a cetăţii aduce o viziune nouă asupra spaţiului în epoca medievală, dacă ar fi să o comparăm cu perioada anterioară, romano-bizantină, când necropola se afla la o distanţă de peste 300 de metri de incintă.  
Necropolă  Epoca bronzului   Au fost descoperite două morminte din perioada Bronzului târziu (C34 şi C115), atribuite de noi unei comunităţi de tip Coslogeni. Acestea se pot lega de descoperirile mai vechi de materiale arheologice din aceeaşi perioadă (sceptre-pisălog) apărute întâmplător în nivelurile romano-bizantine din cetate. Aceste descoperiri atestă existenţa unei comunităţi umane din sec. XIII-XII a.Chr. în acest spaţiu.
Densitatea complexelor dovedeşte o intensă exploatare a spaţiului extramuran.

Cu prilejul realizării proiectului de restaurare a cetăţii de la Capidava, în zona extramurană au fost proiectate o serie de construcţii şi amplasamente menite să contribuie la dotările necesare introducerii în circuitul turistic al monumentului. În acest scop, au fost proiectate şi avizate spre execuţie un centru de informare turistică, o parcare, căi rutiere, precum şi o alee de acces către centrul de informare, destinată persoanelor cu dizabilităţi.
 
Biserică  Epoca romano-bizantină (sec. VI)   În interiorul zidurilor, fortificaţia romană târzie de la Capidava, cu o suprafaţă care nu depăşeşte 1,5 hectare, adăposteşte un singur monument paleocreştin. Biserica ocupă o poziţie marginală în colţul de nord-est al cetăţii, în apropierea incintei, în dreptul turnului nr. 2 şi este tangentă cu colţul său nord-vestic la curtina B, în timp ce absida bisericii se găseşte la aproximativ un metru distanţă de curtina C a incintei.
Monumentul creştin a fost identificat de Gr. Florescu în perioada dintre cele două războaie mondiale, cu ocazia amplelor lucrări de degajare a incintei din prima jumătate a secolului XX. În cursul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX şi după anul 2000, monumentul a mai făcut, în câteva rânduri, obiectul unor cercetări de teren. Din anul 2006 explorarea bisericii a fost reluată cu scopul de a revizui integral cercetările anterioare, în vederea publicării ulterioare a rezultatelor.
Descoperirile ilustrează un fenomen simptomatic de supraaglomerare a suprafeţei urbane în perioada secolelor IV-VI p.Chr., când numeroase construcţii cu destinaţii foarte diverse se alipesc curtinelor anterior pomenite, organizându-se practic din punct de vedere urbanistic în funcţie de traseul incintei pe care o folosesc ca punct de sprijin. Pentru implantarea bisericii structurile preexistente, cele mai multe datând din perioada secolelor III-V p.Chr., au fost nivelate şi sigilate practic sub nivelul edificiului creştin. Ocuparea terenului pare foarte intensă în cursul secolelor IV şi V în zona ce va fi ocupată la începutul secolului al VI-lea de monumentul de cult creştin, aşa cum par să o dovedească cele 94 de piese monetare recoltate din săpătură în campania 2015, atât în interiorul, cât şi în exteriorul bisericii, din contexte stratigrafice clare. Totodată, prezenţa mai multor piese cu caracter militar printre artefactele provenind din zona bisericii (umbo de scut, vârf de lance, numeroase piese de centură din bronz) ar putea constitui un indiciu pentru destinaţia militară a unora dintre construcţiile anterioare biserici, aflate sub ruinele sale.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2018 Sectorul de Est (intramuros) - sectoarele II, IV, V
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 2
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 2
2. cercetare sistematică 2018 Sectorul VII (intramuros)
Name Forename Role
POPESCU Raluca 3
OPRIȘ Ioan Carol 2
RAȚIU Alexandru 1
MANEA Ioana 1
Institution Role
Muzeul Naţional de Istorie a României 1
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 2
Muzeul Municipiului Bucureşti 3
3. cercetare sistematică 2018 Intra muros. Principia târzie; Sectorul de est
Name Forename Role
PINTER Zeno 5
URDUZIA Claudia 5
POTÂRNICHE Tiberiu 4
DOBRINESCU Cătălin Ionuț 4
POPESCU Raluca 3
MANEA Ioana 2
RAȚIU Alexandru 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 1
Muzeul Naţional de Istorie a României 2
Muzeul Municipiului Bucureşti 3
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 4
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu 5
4. cercetare sistematică 2017
Name Forename Role
URDUZIA Claudia 6
PINTER Zeno 5
POTÂRNICHE Tiberiu 4
DOBRINESCU Ionuț 4
POPESCU Raluca 3
RAȚIU Alexadru 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Facultatea de Istorie - Universitatea București 1
Muzeul Național de Istorie a României 2
Muzeul Municipiului București 3
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 4
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 5
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu 6
5. cercetare sistematică 2016
Name Forename Role
URDUZIA Claudia 5
PINTER Zeno 4
DOBRINESCU Cătălin Ionuț 3
RAȚIU Alexadru 2
DUCA Mihai 1
OPRIȘ Ioan 1
Institution Role
Facultatea de Istorie - Universitatea București 1
Muzeul național de Istorie a României 2
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
Muzeul Național Brukenthal 5
6. cercetare sistematică 2015 Biserica paleocreştină
Name Forename Role
PETCU Radu 3
SÂRBU Cătălin 2
DUCA Mihai 2
ACHIM Irina 1
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române, București 1
Universitatea București 2
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța 3
7. cercetare sistematică 2015 Curtinele A şi B, sector I intra muros
Name Forename Role
PETCU Radu 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
DUCA Mihai 1
Institution Role
Universitatea din Bucureşti 1
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța 2
8. cercetare sistematică 2015 Curtina C, sector I intra muros
Name Forename Role
INGRID Linda 4
TEOADER Elisabeta 4
SÎRBU Cătălin 3
DUCA Mihai 3
ACHIM Irina 2
PETCU Radu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române 2
Universitatea din București 3
Universitatea Lucian Blaga Sibiu 4
9. cercetare sistematică 2015 Incinta medio-bizantină. Zidul de sec. IX-XI de pe curtinele C-D și E ale cetății Capidava
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 1
DUCA Mihai 1
Institution Role
Universitatea din București 1
10. cercetare sistematică 2015 Porta Principalis și obiectivul cx 05
Name Forename Role
URDUZIA Claudia 2
PINTER Zeno - Karl 1
Institution Role
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu 1
Muzeul Naţional Brukenthal 2
11. cercetare sistematică 2015 Curtina G - carourile P-R 75, L-R 76
Name Forename Role
POTÂRNICHE Tiberiu 1
LASCU Marius 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța 1
12. cercetare sistematică 2015 Turnul nr. 7 - Poarta principală a cetății
Name Forename Role
RAȚIU Alexandru 2
DUCA Mihai 1
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Universitatea din București 1
Muzeul Naţional de Istorie a României 2
13. cercetare sistematică 2015 "Turnul de belvedere", sector VII intra muros
Name Forename Role
RAȚIU Alexandru 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
DUCA Mihai 1
Institution Role
Universitatea din București 1
Muzeul Naţional de Istorie a României 2
14. cercetare sistematică 2015 Turnul Nr. 8 / Curtinele I, J ale Capidavei
Name Forename Role
DUCA Mihai 1
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Universitatea din București 1
15. cercetare sistematică 2015 Sector PORT, Debarcader/ Molul portuar antic
Name Forename Role
DOBRINESCU Cătălin 1
BODOLICĂ Vitalie 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța 1
16. cercetare sistematică 2014
Name Forename Role
PINTER Zeno - Karl 4
URDUZIA Claudia 4
DOBRESCU Ionuț Cătălin 3
POTÂRNICHE Tiberiu 3
RAȚIU Alexandru-Mircea 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
SION Anișoara
Institution Role
Facultatea de Istorie - Universitatea Bucureşti 1
Muzeul Național de Istorie a României 2
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 3
Muzeul Național Brukenthal 4
17. cercetare sistematică 2014
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 2
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
Universitatea din București - Facultatea de Istorie 2
18. cercetare sistematică 2013
Name Forename Role
URDUZIA Claudia 5
PINTER Zeno 4
DOBRINESCU Cătălin 3
RAȚIU Alexandru 2
OPRIȘ Ioan 1
SION Anișoara
Institution Role
Facultatea de Istorie, Universitatea București 1
Muzeul Național de istorie a României 2
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu 5
19. cercetare sistematică 2012 Cercetările arheologice de la Capidava, cât şi operaţiunile de prelucrare a materialului arheologic rezultat şi de alcătuire a rapoartelor de cercetare s-au desfăşurat în campania 2012 pe durata lunilor august-octombrie. Rezultatele obţinute în acest an sunt notabile, cercetările arheologice s-au desfăşurat la Capidava întrun ritm accelerat, lor adăugându-li-se unele lucrări de conservare primară corespunzătoare, care au drept scop fi nal protejarea şi punerea în valoare prin vizitare a obiectivelor arheologice din cetatea romană şi bizantină de la Capidava.
Name Forename Role
ROMAN Delia 6
URDUZIA Claudia 5
PINTER Zeno - Karl 4
COVACEF Zaharia 3
POTÂRNICHE Tiberiu 3
RAȚIU Alexandru 2
OPRIȘ Ioan C. 1
MUNTEANU Florentin 1
STOIAN Gabriel 1
DELEANU Valentin
MATIȘ Anca
Institution Role
Facultatea de Istorie, Universitatea București 1
Muzeul Național de Istorie a României 2
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Sibiu 4
Muzeul Național Brukenthal 5
MCC Hunedoara 6
20. cercetare sistematică 2011
Name Forename Role
URDUZIA Claudia 5
PINTER Zeno 4
HERLEA Simona Maria 4
COVACEF Zaharia 3
POTÂRNICHE Tiberiu 3
DOBRINESCU Cătălin 3
RAȚIU Alexandru 2
OPRIȘ Carol 1
STOIAN Gabriel 1
MUNTEANU Florentin 1
SION Anișoara
Institution Role
Facultatea de Istorie, Universitatea București 1
Muzeul Național al României 2
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
Muzeul Național Brukenthal 5
21. cercetare sistematică 2010
Name Forename Role
SION Anișoara 5
BELDIMAN Corneliu 5
FLOCA Ana Maria 4
SPERIATU Vicentiu 4
BĂRBULESCU Theodor 4
PASCU Cătălin 4
PAȘCA Mihaela 4
PINTER Zeno 4
URDUZIA Claudia 4
HERLEA Maria 4
FLOCA Ana Maria 4
SPERIATU Vicentiu 4
BĂRBULESCU Theodor 4
PASCU Cătălin 4
COVACEF Zaharia 3
ACHIM Irina 2
OPRIȘ Carol Ioan 1
RAȚIU Alexandru 1
STOIAN Gabriel 1
MUNTEANU Florentin 1
ENE Daniel 1
ȘTEFAN Dan 1
ȘTEFAN Maria Magdalena 1
IONESCU Clara 1
Institution Role
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 2
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 3
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu 4
Institutul Naţional al Patrimoniului 5
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti 6
22. cercetare sistematică 2009
Name Forename Role
URDUZIA Claudia 5
COSTIN Miron 4
PINTER Zeno 4
COVACEF Zaharia 3
POTÂRNICHE Tiberiu 3
DOBRINESCU Cătălin 3
ACHIM Irina 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
RAȚIU Alexandru 1
STOIAN Gabriel 1
MUNTEANU Florentin 1
ENE Daniel 1
SION Anișoara 1
ȘTEFAN Dan 1
ȘTEFAN Maria Magdalena 1
Institution Role
Facultatea de Istorie, Universitatea din București 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București 2
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu 5
23. cercetare sistematică 2009 Sector I intra muros - Incinta mediobizantină şi spaţiul de locuire intramurană adiacent acesteia
Name Forename Role
ENE Daniel 1
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Facultatea de Istorie, Universitatea București 1
24. cercetare sistematică 2009 Sectorul de est (sectoarele II, IV, V intra muros)
Name Forename Role
COVACEF Zaharia 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
25. cercetare sistematică 2009 Sector III intra muros, clădirea C1/1994
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 1
RAȚIU Alexandru 1
Institution Role
Facultatea de Istorie, Universitatea București 1
26. cercetare sistematică 2009 Sector III intra muros, via principalis
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 1
STOIAN Gabriel 1
MUNTEANU Florentin 1
Institution Role
Facultatea de Istorie, Universitatea București 1
27. cercetare sistematică 2008 Sector I intra muros - Bazilica paleocreştină
Name Forename Role
ACHIM Irina 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
MUNTEANU Florentin 1
Institution Role
Facultatea de Istorie București 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București 2
28. cercetare sistematică 2008 Sector I intra muros
Name Forename Role
ENE Daniel 1
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Facultatea de Istorie București 1
29. cercetare sistematică 2008 Sector III, intra muros
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 1
RAȚIU Alexandru 1
STOIAN Gabriel 1
MUNTEANU Florentin 1
Institution Role
Facultatea de Istorie București 1
30. cercetare sistematică 2008 Sectorul de est (sectoarele II, IV, V intra muros)
Name Forename Role
COVACEF Zaharia 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
31. cercetare sistematică 2008 Sector VII intra muros
Name Forename Role
MIRON Costin 1
Institution Role
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 1
32. cercetare sistematică 2007 Sectoarele II, IV, V intra muros
Name Forename Role
COVACEF Zaharia 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
33. cercetare sistematică 2007 Sectoarele III, VI intra muros
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 1
RAȚIU Alexandru 1
STOIAN Gabriel 1
ENE Daniel 1
Institution Role
Facultatea de Istorie București 1
34. cercetare sistematică 2007 Sector VII intra muros
Name Forename Role
MIRON Costin 1
Institution Role
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 1
35. cercetare sistematică 2006 Sectoarele III,VI
Name Forename Role
GÂNDILĂ Andrei 2
RAȚIU Alexadru 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
STOIAN Gabriel 1
ENE Daniel 1
MUNTEANU Florentin 1
PÂRCĂLĂBESCU Ștefan 1
Institution Role
Facultatea de Istorie București 1
Muzeul Național al României 2
36. cercetare sistematică 2006 Sectorul de Est
Name Forename Role
POTÂRNICHE Tiberiu 2
COVACEF Zaharia 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
Universitatea Ovidius din Constanta 2
37. cercetare sistematică 2006 Sector VII
Name Forename Role
MIRON Costin 1
Institution Role
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 1
38. cercetare sistematică 2005 Sectorul de Est
Name Forename Role
COVACEF Zaharia 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
39. cercetare sistematică 2005 Sectorul VI
Name Forename Role
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Facultatea de Istorie București 1
40. cercetare sistematică 2005 Sectorul VII
Name Forename Role
MIRON Costin 1
Institution Role
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 1
41. cercetare sistematică 2004
Name Forename Role
MATEI Cristian 4
MIRON Costin 3
COVACEF Zaharia 2
DOBRINESCU Cătălin Ionuț 2
VOINEA Valentina 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
Institution Role
Facultatea de istorie București 1
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 2
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 3
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 4
42. cercetare sistematică 2003
Name Forename Role
MIRON Costin 4
ȚIPLIC Marian 4
PINTER Zeno - Karl 4
OPRIȘ Ioan Carol 3
COVACEF Zaharia 2
DOBRINESCU Cătălin 2
FLORESCU Radu 1
MATEI Cristian 1
Institution Role
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 1
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 2
Facultatea de Istorie, București 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
43. cercetare sistematică 2002
Name Forename Role
MIRON Costin 4
ȚIPLIC Marian 4
PINTER Zeno 4
OPRIȘ Ioan Carol 3
COVACEF Zaharia 2
DOBRINESCU Cătălin 2
FLORESCU Radu 1
CRISTIAN Matei 1
Institution Role
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 1
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 2
Facultatea de Istorie, Universitatea București 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
44. cercetare sistematică 2001
Name Forename Role
MIRIȚOIU Nicolae 8
PAVLU Ana 7
CRĂCIUNESCU Adrian 6
GEORGESCU Valeriu 5
CONSTANTIN Robert 5
MIRON Costin 4
ȚIPLIC Marian 4
PINTER Zeno 4
OPRIȘ Carol Ioan 3
COVACEF Zaharia 2
MATEI Constantin 1
FLORESCU Radu 1
PETRE Mona
Institution Role
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 1
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 2
Facultatea de Istorie, Universitatea București 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
Muzeul de Istorie si Arheologie Callatis Mangalia 5
CPFPIC Bucureşti 6
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 7
Institutul de Arheologie București 8
45. cercetare sistematică 2000
Name Forename Role
ŢIPLIC Marian 5
PINTER Zeno Karl 5
OPRIŞ Ioan C. 4
MIRON Costin 3
COVACEF Zaharia 2
DOBRINESCU Cătălin-Ionuţ 2
FLORESCU Radu 1
MATEI Cristian 1
Institution Role
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti 1
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Rezultatul web cu linkuri către site-uri Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 2
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 3
Facultatea deIstorie, Universitatea București 4
Muzeul de Istorie si Arheologie Callatis Mangalia 5
46. cercetare sistematică 1999
Name Forename Role
MIRON Costin 4
GEORGESCU Nicolae 3
OPRIŞ I. C. 2
FLORESCU Radu 1
COVACEF Zaharia 1
DOBRINESCU Cătălin Ionuţ 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Rezultatul web cu linkuri către site-uri Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
Facultatea de Istorie, Universitatea București 2
Muzeul de Istorie si Arheologie Callatis Mangalia 3
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 4
47. cercetare sistematică 1965-1999
Name Forename Role
FLORESCU Radu
48. cercetare sistematică 1955-1959
Name Forename Role
FLORESCU Radu
49. cercetare sistematică 1926-1927 Acesta a urmărit dezvelirea incintei și a turnurilor, ulterior trecând la spațiul intramuros.
Name Forename Role
FLORESCU Grigore
50. cercetare sistematică 1924 Acesta a urmărit dezvelirea incintei și a turnurilor.
Name Forename Role
FLORESCU Grigore
51. evaluare de teren 1908-1913 Vasile pârvan a identificat cetatea chiar înainte ca jumătatea de nord a curtinei să fie dinamitată în timpul primului război mondial.
Name Forename Role
PÂRVAN Vasile

Bibliography
1. Florescu, Grigore; Florescu, Radu; Diaconu, Petre, Capidava. Monografie arheologică, I, Bucureşti, 1958 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Florescu, Radu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 52-57, 35, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1261 [Publicaţie] (site record source)
4. Florescu, Radu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 26, 31, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=908 [Publicaţie] (site record source)
5. Opriş, Ioan Carol, Capidava, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3343 [Publicaţie] (site record source)
7. Beldiman, Corneliu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3622 [Publicaţie] (site record source)
8. Scurtu, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3623 [Publicaţie] (site record source)
9. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3616 [Publicaţie] (site record source)
10. Bălăşescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3621 [Publicaţie] (site record source)
11. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4029 [Publicaţie] (site record source)
12. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3844 [Publicaţie] (site record source)
13. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4028 [Publicaţie] (site record source)
14. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3846 [Publicaţie] (site record source)
15. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4030 [Publicaţie] (site record source)
16. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3849 [Publicaţie] (site record source)
17. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 942, 107 [Ordin MCC] (site record source)
18. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=679 [Publicaţie] (site record source)
19. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=124 [Publicaţie] (site record source)
20. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=224 [Publicaţie] (site record source)
21. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=389 [Publicaţie] (site record source)
22. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=484 [Publicaţie] (site record source)
23. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1577 [Publicaţie] (site record source)
24. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1260 [Publicaţie] (site record source)
25. Matei, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1199 [Publicaţie] (site record source)
26. Opris, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1027 [Publicaţie] (site record source)
27. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1028 [Publicaţie] (site record source)
28. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1314 [Publicaţie] (site record source)
29. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1317 [Publicaţie] (site record source)
30. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1315 [Publicaţie] (site record source)
31. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1313 [Publicaţie] (site record source)
32. Matei, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1312 [Publicaţie] (site record source)
33. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1311 [Publicaţie] (site record source)
34. Ţiplic, Marian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1316 [Publicaţie] (site record source)
35. Ţiplic, Ioan Marian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1907 [Publicaţie] (site record source)
36. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1906 [Publicaţie] (site record source)
37. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1905 [Publicaţie] (site record source)
38. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1904 [Publicaţie] (site record source)
39. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1902 [Publicaţie] (site record source)
40. Matei, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1903 [Publicaţie] (site record source)
41. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2189 [Publicaţie] (site record source)
42. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2191 [Publicaţie] (site record source)
43. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2194 [Publicaţie] (site record source)
44. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2193 [Publicaţie] (site record source)
45. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2190 [Publicaţie] (site record source)
46. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3086 [Publicaţie] (site record source)
47. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3345 [Publicaţie] (site record source)
48. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3340 [Publicaţie] (site record source)
49. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală [Publicaţie] (site record source)
50. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3342 [Publicaţie] (site record source)
51. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3344 [Publicaţie] (site record source)
52. Haimovici, Sergiu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3347 [Publicaţie] (site record source)
53. Haimovici, Sergiu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3348 [Publicaţie] (site record source)
54. Matei, Cristian, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) ,, Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 151-152 [Publicaţie] (site record source)
55. Ocheşanu, Radu, Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 83 [Publicaţie] (site record source)
56. Florescu, Radu, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 171 [Publicaţie] (site record source)
57. Opriş, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4215 [Publicaţie]
58. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3617 [Publicaţie]
59. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2006, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3619 [Publicaţie]
60. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3618 [Publicaţie]
61. Ene, Daniel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4216 [Publicaţie]
62. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4217 [Publicaţie]
63. Covacef, Zaharia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4218 [Publicaţie]
64. Miron, Costin, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4219 [Publicaţie]
65. Beldiman, Corneliu, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4293 [Publicaţie]
66. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4289 [Publicaţie]
67. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4288 [Publicaţie]
68. Covacef, Zaharia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4287 [Publicaţie]
69. Ene, Daniel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4286 [Publicaţie]
70. Achim, Irina, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4285 [Publicaţie]
71. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4284 [Publicaţie]
72. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4292 [Publicaţie]
73. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4513 [Publicaţie]
74. Covacef, Zaharia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4512 [Publicaţie]
75. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4511 [Publicaţie]
76. Achim, Irina, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4510 [Publicaţie]
77. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4508 [Publicaţie]
78. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-capidava-jud-constanta [site web]
79. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 47-49, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5312&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2014 [Publicaţie]
80. Achim, Irina, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 134-137, fig. 1, fig. 2, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5574&d=Capidava-Topalu-Constanta-Biserica-peleocrestina-2015 [Publicaţie]
81. Achim, Irina, Les fosses d'autel paléochrétiennes en Scythie Mineure. Essai d'analyse, Atti del Convegno internationale "Nuove ricerche su la romanità danubiano-balcanica I-VI sec. d.C., Accademia di Romania in Roma, 2004, 277-291 [Publicaţie]
82. Achim, Irina; Opriș I. C., Loca sancta Scythiae: l'église paléochrétienne de Capidava, un monument délaissé, Antiquitas istro-pontica. Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Mega, Cluj- Napoca, 2010, 521-534 [Publicaţie]
83. Achim, Irina, Nuove ricerche archeologiche sui monumenti paleocristiani della Scizia, Neue Forschungen zum frühen Christentum in den Balkanländern (Archäologische Forschungen 26. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historischen Klasse. Denkschriften 484.), Viena, 2015, 133-142, pl. 90-99 [Publicaţie]
84. Barnea, I., Nouvelles considérations sur les basiliques chrétiennes de Dobroudja, Dacia, XI-XII, 1945-1947, 221-241 [Publicaţie]
85. Barnea, I., Le cripte delle basiliche paleocristiane della Scizia Minore, 1981, 489-505 [Publicaţie]
86. Bădescu, A., Amfore orientale de tip Kapitän II descoperite la Histria în sectorul Basilica extra muros, MCA, 9, 2013, 189-198 [Publicaţie]
87. Băjenaru, Constantin, Minor Fortifications in the Balkan-Danubian Area from Diocletian to Justinian, National Museum of Romanian History. The Centre for Roman Military Studies, 8, Cluj- Napoca, 2010, 47, fig. 33 [Publicaţie]
88. Cecchelii, M., Le strutture murarie di Roma tra IV e VII secolo, Materiali e tecniche dell'edilizia paleocristiana a Roma, Roma, 2001, 11-102 [Publicaţie]
89. Ciugudean, D., "Ringschnallencingulum"-Type belts from Apulum, Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicate, Mega, Cluj- Napoca, 2011, 99-113 [Publicaţie]
90. Florescu, Radu, Bordeiul medio-bizantin de la Capidava şi rolul său în viaţa familiilor de stratiotai, Zilele antropologiei româneşti - universul locuinţei, Sibiu, 2004, 253-61 [Publicaţie]
91. Gândilă, A., Early Byzantine Capidava: the numismatic evidence, Cercetări numismatice, 12-13, 2006-2007, 105-130 [Publicaţie]
92. Henig, M., Classical Gems in Fitzwilliams Museum, Cambridge, Cambridge, 1994 [Publicaţie]
93. Paraschiv, Dorel, Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII), Iași, 2006 [Publicaţie]
94. Suceveanu, Alexandru, La céramique romaine des Ier-IIIe siècles ap. J.-C, Histria, X, Bucuresti, 2000 [Publicaţie]
95. Ștefan, Al. S., Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanţa) - 1976. Sectorul basilicii paleocreştine,, Arhiva INMI, Fond DMI, dosar nr. 2974, 1976 [Fişă de sit]
96. Torbatov, S., Ukrepitelnata sistema na provinciia Skitia (krai na III-VII v.), V. Tărnovo, 2002, 288-297, fig. 77 [Publicaţie]
97. Treistar, M. Y., Finds of metal elements of roman military costume and horse-harness in the North Pontic area, Talanta, 32-33, 2000-2001, 109-122 [Publicaţie]
98. Zhuravlev, D. V., New data on details of roman military equipment and horse's harness from Chersonesos and its environs, Ancient civilizations, 9, 1-2, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2003, 87-116 [Publicaţie]
99. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Proiect de cercetare arheologică preventivă, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 131-133, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5572&d=Capidava-Topalu-Constanta-CAPIDAVA-2015--PROIECT-DE-CERCETARE-ARHEOLOGICA-PREVENTIVA-2015 [Publicaţie]
100. Capidava 2015 - Sector Extramuros. Centrul de informare turistică, parcare, alee acces centru de informare, căi rutiere, extindere centru de informare, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 157-158, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, pl. 5, pl. 6, pl. 7, pl. 8, pl. 9, pl. 10, pl. 11, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5588&d=Capidava-Topalu-Constanta-Centrul-de-informare-turistica-parcare-alee-acces-centru-de-informare-cai-rutiere-extindere-centru-de-informare-2015 [Publicaţie]
101. Cheluţă-Georgescu, N., Cercetări efectuate in necropola romană (Capidava 1978). Raport preliminar, MCA, 13, 1979, 179-182 [Publicaţie]
102. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Curtinele A şi B, sector I intra muros, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 136-140, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5575&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
103. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Curtinele A, sector I intra muros, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 140-142, Planşa 1: fig. 1, fig. 2; planşa 2: fig. 3, fig. 4; planşa 3: fig. 5, fig. 6; planşa 4: fig. 7, fig. 8; planşa 5: fig. 9, fig. 10; planşa 6: fig. 11, fig. 12; planşa 7: fig. 13, fig. 14., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5577&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
104. Histria. Monografie Arheologică, 1, București, 1954 [Publicaţie]
105. Pârvan, V., Cetatea Ulmetum. Descoperirile primei campanii de săpături din vara anului 1911, București, 1912 [Publicaţie]
106. Opriș, Ioan, Incinta medio-bizantină. Zidul de sec. IX-XI de pe curtinele C-D și E ale cetății Capidava, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 142-144, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5578&d=Capidava-Topalu-Constanta-Incinta-medio-bizantina-2015 [Publicaţie]
107. Pinter, Z. K., Capidava 2015 - Porta Principalis, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 144-145, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5579&d=Capidava-Topalu-Constanta-Porta-Principalis-2015 [Publicaţie]
108. Potârniche, Tiberiu; Lascu, Marius, Capidava 2015 - Curtina G - carourile P-R 75, L-R 76, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 145-148, Planşa 1, planşa 2, planşa 3, planşa 4, planşa 5, planşa 6, planşa 7, planşa 8, planşa 9, planşa 10, planşa 11, planşa 12, planşa 13, planşa 14., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5582&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
109. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Turnul nr. 7 - Poarta principală a cetății, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 148-150, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, fig. 18., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5583&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
110. Opris, Ioan; Duca, Mihai, Capidava 2015 - Turnul Nr. 8 / Curtinele I, J ale Capidavei, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 152-155, Pl. 1: fig. 1, fig. 2; pl. 2; fig. 3; fig. 5; fig. 6; fig. 7; fig. 8; fig. 9; fig. 10, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5586&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate--Turnul-nr-8-2015 [Publicaţie]
111. Dobrinescu, Cătălin; Bodolică, Vitalie, Capidava 2015 - Sector PORT, Debarcader/ Molul portuar antic, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 155-157, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5587&d=Capidava-Topalu-Constanta-Port-2015 [Publicaţie]
112. Opriș, Ioan; Duca, Mihai; Rațiu, Alexandru; Bălănescu, Radu, Capidava 2015 - punctul "Turnul de belvedere", sector VII intra muros, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 150-152, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5585&d=Capidava-Topalu-Constanta-Turnul-Belvedere-2015 [Publicaţie]
113. Opriș, Ioan, Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV - VI p. Chr.), Enciclopedică, București, 2003, 166, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17 [Publicaţie]
114. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2018, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 140-147 [Publicaţie]
115. Potârniche, Tiberiu; Opriș, Ioan Carol, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, 2019, 226-227 [Publicaţie]
116. Rațiu, Alexandru; Opriș, Ioan Carol; Popescu, Raluca; Manea, Ioana, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 223-226 [Publicaţie]
117. Opriș, Ioan Carol, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 222-223 [Publicaţie]
118. Opriș, Ioan Carol, Cronica cercatărilor aheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm [Publicaţie]
119. Opriș, Ioan Carol, Cronica cercatărilor aheologice din România, Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, 30-35, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4919&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2012 [Publicaţie]
120. Opriș, Ioan Carol, Cronica cercatărilor aheologice din România, Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, 34-37, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5129&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2013 [Publicaţie]
121. Opriș, Ioan Carol, Cronica cercatărilor aheologice din România, Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, 33-36, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5685&d=Capidava-Topalu-Constanta-%94Cetate%94-Capidava-2016 [Publicaţie]
122. Opriș, Ioan Carol; Rațiu, Alexandru, Capidava II. Building C1 - Contributions to the history of annona militaris in the 6th century, Mega Publishing House, Cluj - Napoca, 2017 [Publicaţie]
123. Florescu, Grigore, O nouă inscripţie referitoare la familia Cocceilor de la Capidava, SCIVA, 2, 1, București, 1950, 126-138 [Publicaţie]
124. Florescu, Grigore, O piatră de hotar de la Capidava, SCIVA, 1-4, 8, București, 1957, 317-322 [Publicaţie]
125. Florescu, Radu, Unele observaţii cu privire la ceramica decorată cu culoare roşie din aşezarea tîrzie de la Capidava, SCIVA, 1, 9, București, 1958, 131-140 [Publicaţie]
126. Vâlceanu, Dumitru, Opaiţe din aşezarea feudală timpurie de la Capidava, SCIVA, 2, 12, București, 1961, 395-402 [Publicaţie]
127. Matei, Cristian, O camee antică cu reprezentarea lui Eros de la Capidava, SCIVA, 3-4, 42, București, 1991, 241-243 [Publicaţie]
128. Florescu, Grigore, Fouilles de Capidava, 1937-1940, Dacia - Revue d'archaeologie et d'histoire ancienne, 7-8, 1941, 345-351 [Publicaţie]
129. Florescu, Grigore, Les fouilles archéologiques de Capidava 1940-1945, Dacia - Revue d'archaeologie et d'histoire ancienne, 11-12, 1948, 209-220 [Publicaţie]
130. Rădulescu, A., Un document proto-roumain à Capidava, Dacia - Revue d'archaeologie et d'histoire ancienne, 14, 1970, 311-324 [Publicaţie]
131. Rădulescu, A., Un atestat stămășesc la Capidava, Pontica, 3, Constanța, 1970, 255-274 [Publicaţie]
132. Florescu, Radu; Cheluță-Georgescu, N., Săpăturile de la Capidava, Pontica, 7, Constanța, 1974, 417-435 [Publicaţie]
133. Florescu, Radu; Cheluță-Georgescu, N., Săpăturile de la Capidava 1968-1974, Pontica, 8, Constanța, 1975, 78-85 [Publicaţie]
134. Florescu, Radu, Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane târzii, Pontica, 8, Constanța, 1975, 361-372 [Publicaţie]
135. Aricescu, Andrei, Observații privind garnizoana de la Capidava in secolele I-III, Pontica, 9, Constanța, 1976, 79-88 [Publicaţie]
136. Cheluță-Georgescu, N., Considerații asupra tipului de locuințe feudale de la Capidava și elemente specifice amenajării interiorului lor, Pontica, 11, Constanța, 1978, 211-222 [Publicaţie]
137. Covacef, Zaharia, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanţa) - 1976. Sectorul basilicii paleocreştine,, Pontica, 13, Constanța, 1980, 254-274 [Publicaţie]
138. Covacef, Zaharia, Capidava în secolul VI e.n. Câteva observații p baza cercetărilor din sectorul V al cetății, Pontica, 21-22, 1988-1989, 187-196 [Publicaţie]
139. Florescu, Radu; Covacef, Zaharia, Stratigrafia Capidavei romane târzii și feudale timpurii, Pontica, 21-22, Constanța, 1988-1989, 197-247 [Publicaţie]
140. Covacef, Zizi; Corbu, Emilia, Considerații asupra unei categorii de opaițe descoperite în sectorul V al cetății Capidava, Pontica, 24, Constanța, 1991, 287-297 [Publicaţie]
141. Covacef, Z., Câteva observații pe marginea unoer opaițe descoperite în sectoul V al Capidavei, Pontica, 26, Constanța, 1993, 245-251 [Publicaţie]
142. Covacef, Zizi, Accesorii vestimentare, de toaletă și podoabe descoperite în sectorul estic al cetății Capidava, Pontica, 28-29, Constanța, 1995-1996, 95-120 [Publicaţie]
143. Custurea, Gabriel, Catalogul monedelor bizantine anonime descoperite la Capidava, Pontica, 28-29, Constanța, 1995-1996, 301-307 [Publicaţie]
144. Covacef, Zaharia, Ceramica de uz comun din sectorul de est al cetății Capidava sec. IV-VI, Pontica, 32, Constanța, 1999, 137-186 [Publicaţie]
145. Covacef, Zaharia; Dobrinescu, Cătălin, Mecanisme de închidere descoperite în sectorul de est al cetății Capidava, jud. Constanța, Pontica, 32, Constanța, 1999, 273-283 [Publicaţie]
146. Gândilă, Andrei, Greek imperial, Roman, Byzantine and Ottoman coin finds from Capidava (1966-2006) in the collection of the National History Museum of Romania, Pontica, 40, Constanța, 2007, 607-623 [Publicaţie]
147. Covacef, Zaharia; Potârniche, Tiberiu, Accesorii ale unei balanțe din bronz descoperite în sectorul de est al Capidavei, Pontica, 43, Constanța, 2010, 267-275 [Publicaţie]
148. Pinter, Zeno Karl; Dobrinescu, Cătălin Ionuț; Dragotă, Beatrice; Kelemen, Beatrice, Cercetări preliminare în necropola medievală de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanța), Pontica, 44, Constanța, 2010, 387-400 [Publicaţie]
149. Nuțu, George; Petcu, Radu, A "Tutulusfibel" from Capidava. Zaharia Covacef piae memoriae, Pontica, 47, Constanța, 2014, 315-323 [Publicaţie]
150. Florescu, Grigore, Capidava. Raport asupra activităţii arheologice din 1956, Materiale și Cercetări Arheologice, 5, București, 1958, 555 [Publicaţie]
151. Florescu, Grigore; Florescu, Radu; Diaconu, Petre, Săpăturile arheologice de la Capidava, Materiale și Cercetări Arheologice, 6, București, 1959, 617 [Publicaţie]
152. Ceacalopol, Gloria; Florescu, Grigore; Florescu, Radu, Săpăturile arheologice de la Capidava, Materiale și Cercetări Arheologice, 7, București, 1961, 571 [Publicaţie]
153. Ceacalopol, Gloria; Florescu, Grigore; Florescu, Radu, Săpăturile arheologice de la Capidava, Materiale și Cercetări Arheologice, 8, București, 1962, 693 [Publicaţie]
154. Covacef, Zizi, Raport preliminar privind cercetările arheologice din sectorul V al Cetăţii Capidava, Materiale și Cercetări Arheologice, 13, București, 1979, 175 [Publicaţie]
155. Cheluţă-Georgescu, N., Capidava-1978. Cercetări efectuate în necropola romană, Materiale și Cercetări Arheologice, 13, București, 1979, 179 [Publicaţie]
156. Covacef, Zaharia, Cercetările din sectorul V al cetăţii Capidava, Materiale și Cercetări Arheologice, 15, 1983, 361-366 [Publicaţie]
157. Matei, Cristian, Cercetările arheologice în zona instalaţiei portuare antice de la Capidava (LIX), Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV, Călărași, 1987, 95-102 [Publicaţie]
158. Opriș, Carol Ioan; Rațiu, Alexandru, Capidava - The Late Roman Fortlet (late 6th - early 7th century AD). Chronoligical Issues, Limes XXIII. Proceedings of the 23nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ingolstadt, Mainz, 2018, 763-771 [Publicaţie]
159. Cursaru-Herlea, Simona Maria, Ceramica medievală de la Capidava (secolele IX-XI), Astra Museum, Sibiu, 2016 [Publicaţie]
160. Petcu-Levei, Ingrid, Studiu preliminar al ceramicii medievale timpurii de la Capidava din sectorul VIII, Transilvania, 2018, 41-46 [Publicaţie]
161. Petcu, Radu; Georgescu, Ștefan V., A Roman-Byzantine bronze oil lamp with christian symbols discovered at Capidava (Scythia Minor), Omul, fluviul și marea. Studii de arheologie şi istorie în onoarea lui Florin Topoleanu la a 65-a aniversare, Mega, Cluj- Napoca, 2017, 151-158 [Publicaţie]
162. Ionescu, Leonard, Recuperarea, resturarea și conservarea unei "Spatha" descoperite la Capidava, județul Constanța, Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, XVI, 2019, 291-304 [Publicaţie]
163. Cursaru-Herlea, Simona Maria, Concerns regarding the conservation and restoration of the pottery from Capidava, Brukenthal. Acta Musei, VI. 4, 2011 [Publicaţie]
164. Cursaru-Herlea, Simona Maria, Considerații privind căldările de lut de la Capidava. Problematica conservării și restaurării acestora, Transilvania, 9, 2011, 85-94 [Publicaţie]
165. Opriș, Carol Ioan; Rațiu, Alexandru, Cercetări recente privind ultima incintă romană fortificată de la Capidava, Cercetări arheologice, XXII, 2015, 23-40 [Publicaţie]
166. Mihăilescu-Bârliba, Lucrețiu, La population dans le milieu rural de Capidava, Studia Antiqua et Archaeologica, 25/1, Iași, 2019, 75-93 [Publicaţie]
167. Rațiu, Alexandru; Opriș, Ioan Carol, A romano-byzantine shield-boss from Capidava, Cercetari Arheologice, XXI, București, 2014, 425-440 [Publicaţie]
168. Opriș, Ioan Carol; Rațiu, Alexandru, An early byzantine building next to the main gate at Capidava, Moesica et christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, Istros, Brăila, 2016, 193-217 [Publicaţie]
169. Opriș, Ioan Carol; Rațiu, Alexandru, An early Bizantine amphorae depozit from Capidava, Journal of Ancient History and Archeology, 3.1, 2016, 24-42 [Publicaţie]
170. Rațiu, Alexandru; Stoian, Gabriel-iulian, Proiectile pentru balistă și praștie de la Capidava, SCIVA, 3-4, 65, București, 2014, 319-335 [Publicaţie]
 

Information about the picture
Date2012
Published sourceChronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2012 Campaign
Report no. 8 513206