Information about the picture
Title   Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa Pod - Palatul Bibescu
Description   Palatul Bibescu și Biserica Sf. Nicolae - Băneasa
Date of the image   1914
Source   DRĂGHICEANU, Virgil, Palatul lui Bibescu de la Băneasa, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VII, 1-4
Internet reference  
 
Sites linked to the picture
Site Information   Display on the map of Romania*
RAN Code   179132.169
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-I-s-B-17872, B-II-m-A-18234
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa Pod - Palatul Bibescu
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Şos. Bucureşti - Ploieşti 6 - 8
Place   Băneasa Pod (Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” - Băneasa)
Landmark   Situl se află pe malul sudic al Lacului Băneasa, imediat la nord-vest de Podul de cale ferată (Băneasa) Mioriţa care traversează Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, şosea care mărgineşte situl la est. Aleea Mateloţilor îl mărgineşte la nord-vest şi Gara Băneasa la sud.
   
1 / 1
Scroll