Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16413
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 821  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
127545.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Villa rustica de la Mihăeşti. Villa rustica se află la marginea de E, spre satul Buşca.   locuire civilă   villa rustica   Olt   Mihăeşti, com. Mihăeşti   Epoca romană / sec. II-III   21.12.2017 (actualizată)   Afişează  
127402.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola din epoca bronzului de la Alimăneşti. Necropola tumulară este situată la 3 km SV de sat, în extravilan, în apropierea limitei cu comuna Mărunţei şi terenul de hotar "Măgura Boului".   descoperire funerară   necropolă tumulară   Olt   Alimăneşti, com. Izvoarele   Epoca bronzului   21.12.2017 (actualizată)   Afişează  
103666.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea neolitică de la Isvoarele- Fântânele. Aşezarea se află pe versantul de nord al văii Coşcova, la 300 m vest de satul Isvoarele, pe o prelungire a terasei înalte a Argeşului, pe locul numit de localnici Fântânele   locuire   aşezare   Giurgiu   Isvoarele, com. Isvoarele   Neolitic, Eneolitic   20.12.2017 (creată)   Afişează  
127581.04 Aşezare medievală de la Ipoteşti - La Ogradă. Situl arheolgic se află la sud de sat şi de gura pârâului Dârjov; la sud-est de punctul numit de localnici "La conac", pe terasa mai joasă.   locuire   aşezare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca medievală   18.12.2017 (creată)   Afişează  
127581.01 Descoperire întâmplătoare de la Ipoteşti. Locul descoperirii se află în apropiere de zona de confluenţă a Dârjovului cu Oltul, la baza terasei.   Descoperire întâmplătoare   Descoperire întâmplătoare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Paleolitic / 12000-9000 BP   18.12.2017 (creată)   Afişează  
127581.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ipoteşti. Situl arheologic se află în vatra satului.   locuire civilă   aşezare   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca medievală, Latène / sec. VI - VII   18.12.2017 (actualizată)   Afişează  
127581.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ipoteşti-La conac. Situl arheologic este situat la Nord-Vest de sat pe un bot de terasă înaltă de aproximativ 15 m faţă de lunca inundabilă a Oltului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca medievală, Epoca romano-bizantină, Latène, Neolitic, Epoca bronzului / sec. XIV - XVI, sec. II - I a. Chr.   18.12.2017 (creată)   Afişează  
127359.01 Aşezarea romană de la Ursoaia. Situl se află pe drumul comunal Icoana-Ursoaiala SE de localitate şi la S de pârâul Plapcea; între Valea Plapcei (la vărsarea în Vedea) şi Valea Ursoaia; imediat la NV de confluenţa Vedea-Plapceaş pe un bot de terasă îngust între două văi adânci de cca 20   locuire   aşezare deschisă   Olt   Ursoaia, com. Icoana   Epoca romană / Sec. III   14.12.2017 (creată)   Afişează*  
127108.01 Râşniţa romană de la Izvoru. Obiectul se află acum în colecţia Muzeului Judeţean Olt.   descoperire întâmplătoare   obiect izolat   Olt   Izvoru, com. Găneasa   Epoca romană / sec. II-III   14.12.2017 (creată)   Afişează  
127073.04 Celtul de la Găneasa. Obiectul a fost descoperit în apropierea unei vetre, pe marginea de Est a localităţii Găneasa.   descoperire izolată   Descoperire întâmplătoare   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca bronzului   14.12.2017 (creată)   Afişează  
127073.03 Mormântul de inhumaţie de la Găneasa - Via lui Marin Ilie. Mormântul a fost descoperit pe partea dreaptă a şoselei Găneasa-Piatra Olt; la cca. 500 m Sud (la Est de drumul roman); la cap[tul de Nord al unui dâmb lat de 2 m şi lung de 10 m (azi aplatizat).   mormânt de inhumaţie   descoperire funerară   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca medievală / sec. XII-XIII   14.12.2017 (creată)   Afişează  
127073.02 Situl arheologic de la Găneasa - Dealul Voiniceştilor. Aşezarea se află la Nord de valea pârâului Negrişoara; la 2 km Nord de aşezarea din punctul "Vîlcea".   locuire civilă   aşezare   Olt   Găneasa, com. Găneasa     14.12.2017 (creată)   Afişează  
127073.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Găneasa - Vîlcea. Situl arheologic se află la 2 km SV de sat, lângă calea ferată Piatra Olt - Sibiu.   locuire civilă   aşezare   Olt   Găneasa, com. Găneasa   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Eneolitic, Hallstatt, Neolitic / sec. VI - VII, sec. IX-XI, 5500-4700 a.Chr.   14.12.2017 (actualizată)   Afişează  
126987.11 Situl arheologic de la Fălcoiu - Valea Gânsacului la est de drumul roman. Pe terasa înaltă, la nord de Valea Gânsacului, la vest de DN 64; în apropierea drumului roman.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   sec. II-III   13.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.10 Situl arheologic de la Fălcoiu - Valea Gânsacului la vest de DN 64. Pe terasa înaltă, la nord de Valea Gânsacului, la vest de DN 64; în apropierea drumului roman.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului, Epoca romană / sec. II-III   13.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.09 Situl arheologic de la Fălcoiu - Terasa de la sud-sud-vest de Conacul Mihail Demetrian. Situl arheologic se află pe terasa înaltă a Oltului, la sud-sud-vest de Conacul Mihail Demetrian.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului   13.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.08 Situl arheologic de la Fălcoiu - Dealul Gânsacului. Situl arheologic este amplasat pe terasa înaltă a Oltului, la est de DN64.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului   13.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.07 Situl arheologic de la Fălcoiu - la nord de Pădurea Reşca. Situl arheologic se află la sud de sat, la nord de Pădurea Reşca, pe terasa înaltă a Oltului   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului / sec. II-I a.Chr.   13.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.06 Situl arheologic de la Fălcoiu - la sud de Valea Gânsacului. Situl arheologic se află pe terasa înaltă de la sud de Valea Gânsacului.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca fierului, Epoca romană / sec. II-III   13.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.05 Situl arheologic de la Fălcoiu - la nord de Valea Gânsacului II. Situl arheologic se află La nord de Valea Gânsacului.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului   13.12.2017 (creată)   Afişează  
  / 821  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI