Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16368
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 819  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
24196.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola tumulară Latene de la Pânceşti - Moviliţa. la marginea de N a satului   descoperire funerară   necropolă tumulară   Bacău   Pânceşti, com. Pânceşti   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   13.11.2017 (verificată)   Afişează  
23662.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 4
Situl arheologic de la Brad - La Stâncă. Situl se află în partea de NV a satului Brad, pe terasa stângă a Siretului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bacău   Brad, com. Negri   Eneolitic, Latène, Epoca medievală, Epoca bronzului, Hallstatt / sec. IV a.Chr. - sec. II p.Chr., sec. XV-XVIII   13.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
78105.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Casa Cartianu de la Cârţiu   construcţie   casă   Gorj   Cartiu, com. Turcineşti   Epoca modernă / sec. XVIII   23.10.2017 (verificată)   Afişează  
111042.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ansamblul Mănăstirii Gura Motrului. Pe malul drept al Motrului, în punctul unde acesta se varsă în râul Jiu.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Mehedinţi   Gura Motrului, com. Butoieşti   Epoca medievală / 1653, sec. XVI; ref. 1653 şi modif. 1841 - 1852, sec. XVII, 1652 - 1653, cu adăugiri ulterioare   23.10.2017 (actualizată)   Afişează  
153801.12 Aşezarea pluristratificată de la Siliştea-SIL-V 012. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Epoca medievală / sec. VIII-X, sec. II-III, sec. II-I î.Hr., sec. IX-VII î.Hr.   14.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.11 Descoperirea izolată de la Siliştea-SIL-V 011. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Neolitic, Preistorie, Epoca medievală / mil. VI-V î.Hr., sec. VIII-X   14.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.10 Aşezarea pluristratificată de la Siliştea-SIL-V 010. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Eneolitic, Epoca bronzului / mil.V î.Hr., mil. III î.Hr., sec. IV-III î.Hr.   14.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.09 Descoperirea izolată din prima epocă a fierului de la Siliştea-SIL-V 009. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   mil. I î.Hr.   14.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.08 Descoperirea izolată preistorică şi geto-dacică de la Siliştea-SIL-V 008. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Preistorie   14.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.07 Aşezarea preistorică de la Siliştea-SIL-V 007. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Preistorie / mil. I- sec. VII î.Hr.   14.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.06 Aşezarea pluristratificată de la Siliştea-SIL-V 006. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Neolitic, Eneolitic / mil VI î.Hr., mil. V î.Hr., mil. I- sec. VII î. Hr., 1/2 mil. IV î. Hr.   13.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.05 Aşezarea medievală de la Siliştea-SIL-V 005. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Epoca medievală / sec. XV-XVII   13.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.04 Descoperirea izolată de la Siliştea-SIL-V 004. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti     13.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.03 Aşezarea geto-dacică de la Siliştea-Pădurea Grosu. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   sec. II-I î. Hr.   13.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.01 Descoperirea izolată preistorică de la Siliştea-SIL-V 001. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Preistorie   13.09.2017 (creată)   Afişează  
153801.02 Aşezarea pluristratificată de la Siliştea-Valea Grosului. Aşezarea se află pe terasa pârâului Vâjiştea.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Siliştea, com. Vităneşti   Eneolitic, Epoca fierului / sec. II-I î.Hr., mil. V î. Hr., sec. IX-VII î. Hr.   13.09.2017 (creată)   Afişează  
70664.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea daco-romană de la Prapor - La Delniţa. Situl arheologic se află aproximativ la 200 m S de sat.   locuire civilă   aşezare   Dolj   Prapor, com. Amărăştii De Jos   Epoca romană / sec. III - IV   13.09.2017 (actualizată)   Afişează  
153810.09 Aşezarea pluristratificată de la Purani-PUR-V 009. Aşezarea se află pe terasa secundară a râului Teleorman.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   Neolitic / mil. VI-V a.Chr, sec. VIII-X, sec. X-VI a.Chr., sec. II-I a.Chr.   12.09.2017 (creată)   Afişează  
153810.08 Aşezarea geto-dacică de la Purani-PUR-V 008. Aşezarea se află pe terasa secundară a râului Teleorman.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   sec. II-I a.Chr.   12.09.2017 (creată)   Afişează  
153810.07 aşezarea neolitică şi medievală timpurie de la Purani-PUR-V 007. Aşezarea se află pe malul râului Teleorman.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Purani, com. Vităneşti   Neolitic / sec. VIII, sec. V a.Chr.   12.09.2017 (creată)   Afişează  
  / 819  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI