Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 17287
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 865  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
68681.03 Necropola medievală de la Mavrodin - Biserica. Necropola se află la 200 m de vechea biserică a satului.   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Mavrodin, com. Oraş Răcari   Epoca medievală / sec. XVII   05.03.2019 (creată)   Display map  
68681.02 Situl arheologic de la Mavrodin - Vatra satului. Situl se află în cartierul Gămăneşti.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Mavrodin, com. Oraş Răcari   Latène, Epoca bronzului   05.03.2019 (creată)   Display map  
32713.01
 History Monuments List of 2010
Turnul roman de la Budacu de Jos - Dealul cetăţii. Turnul se află la 2 km nord de sat, lângă un drum forestier ce vine din localiatea Budacu de Jos. Distanţa de la drumul judeţean DJ172G este de circa 1,5 km.   fortificaţie   turn   Bistriţa-Năsăud   Budacu De Jos, com. Budacu De Jos   Epoca romană / sec. II-III d. Hr., sec. II-III   05.03.2019 (verificată)   Display map*  
68681.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Mavrodin - Biserica veche. Situl arheologic se află în vatra satului, în cartier Gămăneşti, pe ambele maluri ale pârâului "Apa satului", imediat la E de biserica veche (în ruină).   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Mavrodin, com. Oraş Răcari   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / sec. IV p.Chr.   05.03.2019 (verificată)   Display map  
68672.03 Aşezarea Tei de la Ghimpaţi - Vatra Satului. Situl arheologic se află în partea de NV a localităţii, pe malul râului Colentina.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Ghimpaţi, com. Oraş Răcari   Epoca bronzului / mil. II a.Chr.   05.03.2019 (creată)   Display map  
68672.02
 History Monuments List of 2010
Biserica Sf. Nicolae de la Ghimpaţi - Biserică   structură de cult/religioasă   biserică   Dâmboviţa   Ghimpaţi, com. Oraş Răcari   Epoca modernă / 1772; rep. 1879, 1898, 1935, 1939   05.03.2019 (actualizată)   Display map  
68672.01
 History Monuments List of 2010
Epoca migraţiilor de la Ghimpaţi - Balta Baranga. Situl arheologic se află pe malul stâng al râului Colentina, la 1 km NV de localitate şi imediat la V de Balta Baranga.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Ghimpaţi, com. Oraş Răcari   Epoca migraţiilor / sec. IV p.Chr.   05.03.2019 (actualizată)   Display map  
68663.01 Siliştea medievală de la Ghergani - Punct neprecizat. Siliştea este localizată în apropierea satului.   locuire   silişte   Dâmboviţa   Ghergani, com. Oraş Răcari   Epoca medievală / sec. XVI   05.03.2019 (creată)   Display map  
159696.58 Tumulul 33 de la Isaccea - Movila A-XXXII   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea     05.03.2019 (creată)   Display map  
34752.05 Turnul roman de la Sărăţel - Sărăţel II. Se află la 800 m de drumul european E578.   construcţie defensivă   turn   Bistriţa-Năsăud   Sărăţel, com. Şieu-Măgheruş   Epoca romană / sec. II-III d.Hr., sec. II-III d. Hr.   05.03.2019 (creată)   Display map*  
159696.57 Tumulul 32 de la Isaccea - Movila A-XXXIII. DN 22/str. Avram Iancu, S de localitatea Isaccea   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   05.03.2019 (creată)   Display map  
159696.56 Tumulul 31 de la Isaccea - Movila A-II   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   05.03.2019 (creată)   Display map  
34752.04 Turnul roman de la Sărăţel - Sărăţel I. Se află la o distanţă de circa 50 de m spr est faţă de turnul de la Şieu (cod RAN 34912.07) şi la 800 m de drumul european E578.   construcţie defensivă   turn   Bistriţa-Năsăud   Sărăţel, com. Şieu-Măgheruş   Epoca romană / Sec. II-III d. Hr.   05.03.2019 (creată)   Display map  
159696.55 Tumulul 30 de la Isaccea - Movila A-XXVIII. DN 22/str. Avram Iancu, S de localitatea Isaccea   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   05.03.2019 (creată)   Display map  
159696.54 Drumul roman de la cetatea Noviodunum-Punctele Livadă-Movilele Dese. DN 22/str. Avram Iancu, S de localitatea Isaccea   drum   locuire   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   05.03.2019 (creată)   Display map  
159696.52 Tumulul 28 de la Isaccea - Movila A-XVIII. S de localitatea Isaccea, DN 22/str. Avram Iancu   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   05.03.2019 (creată)   Display map  
159696.51 Tumulul 27 de la Isaccea - Movila A-XVI. DN 22/str. Avram Iancu, S de localitatea Isaccea   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   05.03.2019 (creată)   Display map  
68654.03 Aşezarea Sântana de Mureş de la Colacu - Baranga. Situl arheologic se află pe malul stâng al râului Colentina, la 1,2 km SE de sat.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Colacu, com. Oraş Răcari   Epoca migraţiilor / sec. IV p.Chr.   04.03.2019 (creată)   Display map  
68654.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Colacu, punct Şcoala. Situl arheologic se află la S de şcoală, în zona de N a plantaţiei, pe malul drept al Colentinei.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Colacu, com. Oraş Răcari   Epoca bronzului, Latène / mileniul II a.Chr., sec. III-IV p.Chr.   04.03.2019 (actualizată)   Display map  
68654.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Colacu - Cega. Situl arheologic se află la 0,5 km NV de sat, la confluenţa Colentinei cu o vale seacă.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Colacu, com. Oraş Răcari   Epoca geto-dacică, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. I-II p.Chr.   04.03.2019 (actualizată)   Display map  
  / 865  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code