Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16868
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 844  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
126987.04 Situl arheologic de la Fălcoiu - la nord de Valea Gânsacului I. Situl se află pe terasa înaltă de la nord de valea Gânsacului.   locuire   Aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca bronzului / sec. II-I a.Chr.   13.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.03 Drumul roman de la Fălcoiu - Drumul roman. Drumul roman continuă spre Romula pe terasa înaltă de la sud de Valea Gânsacului.   drum de piatră   drum   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca romană / sec. II-III   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126987.02 Situl arheologic de la Fălcoiu - Confluenţa cu Olteţul. Situl se află vis-à-vis de sat, pe terasa înaltă de la confluenţa Oltului cu Olteţul.   locuire   aşezare   Olt   Fălcoiu, com. Fălcoiu   Epoca romană, Epoca bronzului / sec. XIX, sec. II-III   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126870.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Roşienii Mari-La viile lui Brătăşanu   locuire civilă   aşezare   Olt   Roşienii Mari, com. Dobrun   Neolitic, Epoca medievală / mil. IV-III a.Chr., sec. IV - VII   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126745.02 Situl arheologic de la Potopinu - Pădure II. Între canalul de irigaţii şi pădure, la nord de pârâul Potopin a fost identificat un sit arheologic. Au fost descoperite fragmente de cărămizi şi ţigle romane, respectiv fragmente de vase ceramice, concentrate pe o suprafaţă restrânsă de cca. 40x30 m. Ace   locuire   aşezare   Olt   Potopinu, com. Dobrosloveni   Epoca romană / sec. II-III   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126745.01 Situl arheologic de la Potopinu - Pădure I. Situl se află pe terasa înaltă a pârâului Frăsinet, la nord de acesta.   locuire   aşezare   Olt   Potopinu, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126736.04 Situl arheologic de la Frăsinetu. Situl arheologic se află pe terasa înaltă a pârâului Frăsinet la nord de acesta.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinetu, com. Dobrosloveni   sec. II-I a.Chr.   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126736.03 Situl arheologic de la Frăsinetu - Balta Frăsinet. Situl arheologic se află la nord de Lacul Frăsinet.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinetu, com. Dobrosloveni   Neolitic, Epoca bronzului / sec. IV, sec. II-III   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126736.02 Situl arheologic de la Frăsinetu - Baraj Frăsinet II. Situl a fost identificat pe terasa înaltă a pârâului Frăsinet, la sud de acesta.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinetu, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126736.01 Situl arheologic de la Frăsinetu - Baraj Frăsinet I. Situl a fost identificat pe terasa înaltă a pârâului Frăsinet, la sud de acesta.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinetu, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.05 Situl arheologic de la Dobrosloveni. Situl se află pe un bot de terasă înaltă situată la confluenţa dintre Teslui şi Frăsinet.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.04 Situl arheologic de la Dobrosloveni - Carieră. Situl se află pe terasa sudică înaltă nord de pârâul Teslui, la vest de sat.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Neolitic   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.02 Situl arheologic de la Dobrosloveni - Parcela T A715. Situl se află pe terasa înaltă de la nord de pârâul Teslui, la vest de sat.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.03 Situl arheologic de la Dobrosloveni - Parcela T A698. Situl se află pe terasa sudică înaltă nord de pârâul Teslui, la vest de sat.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   sec. VI-VII   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.01 Situl arheologic de la Dobrosloveni - S.M.T.. Situl arheologic se află pe o terasă joasă din Lunca Tesluiului; la Vest de DN 54 Caracal-Piatra Olt.   locuire   tell   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului / sec. III-IV   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126754.07 Zidul lui Filip Arabul de la Reşca. Zidul închidea în interiorul său o incintă mai mare în partea de nord între terasa înaltă a râului Olt şi pârâul Teslui. În partea de nord a oraşului, acesta a fost cercetat încă din anul 1965.   fortificaţie   zid   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   sec. III   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126754.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola tumulară romană a oraşului Romula de la Reşca - Sud. Necropola se află la limita sudică a satului, de o parte şi de alta a drumului roman.   descoperire funerară   necropolă tumulară   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   Epoca romană / sec. II-III   06.12.2017 (actualizată)   Afişează  
126754.04
10 Număr fotografii: 10
Aşezarea civilă Romula - Malva. Aşezarea se află la 500 m V de cabana de vânătoare, la 800 m N de drumul Stoeneşti-Fărcaşele, la 2 km V de Olt, la 1 km N de pârâul Teslui.   locuire civilă   aşezare   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   Epoca romană, Epoca migraţiilor, Epoca fierului, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. II-III, sec. IV-VII, sec. XIV-XV   06.12.2017 (actualizată)   Afişează*  
126754.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 2
Necropola plană romană a oraşului Romula de la Reşca. Necropola se află la 1 km N de sat, în jurul grajdurilor fostului CAP şi sub grajduri   descoperire funerară   necropolă   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   Epoca romană / sec. II-III   06.12.2017 (actualizată)   Afişează  
126415.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tell-ul eneolitic de la Crâmpoia - Măgura din Islaz. Situl se află la Nord de DJ546 care leagă localităţile comunei Crîmpoia în vatra satului; în zona Rentea.   locuire civilă   tell   Olt   Crâmpoia, com. Crâmpoia   Eneolitic   06.12.2017 (actualizată)   Afişează  
  / 844  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI