Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16618
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 831  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
122141.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
18 Număr fotografii: 18
Situl arheologic de la Costişa - Dealul Cetăţuia. Aşezarea se află la 500 m E de sat în depresiunea Cracău - Bistriţa, pe un promontoriu numit "Cetăţuia", desprins din terasa stângă, înaltă a râului Bistriţa.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Neamţ   Costişa, com. Costişa   Epoca bronzului, Preistorie, Epoca medievală, Neolitic / sec. XVII   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
122301.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Căşăria - Dealul Mătăhuia. la 2 km N de sat, pe o înălţime dominantă ce constituie terasa superioară a râului Cracău, la o altitudine absolută de 520 m,   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Căşăria, com. Dobreni   Eneolitic, Epoca bronzului   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67096.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ibrianu - SMA Ibrianu. Situl arheologic se află imediat la E de sat, pe malul stâng al pârâului Chileanca.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Ibrianu, com. Corneşti   Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală / sec. XV - XVIII   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
120735.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 2
Aşezarea fortificată de la Piatra Neamţ - Dealul Cozla - Terasa Gospodinelor. Situl arheologic este situat în partea de NV a municipiului, pârâul Cuiejdi.   locuire civilă   cetate   Neamţ   Piatra-Neamţ, com. Municipiul Piatra-Neamţ   Eneolitic, Latène / sec. II a.Chr. - sec. I p.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67096.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ibrianu - Movila Cornească. Situl arheologic se află pe malul drept al pârâului Crivăţ, la 1 km E de localitate (cota 148,2).   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Ibrianu, com. Corneşti   Preistorie   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
123692.01 Aşezarea Cucuteni de la Negriteşti - Movila Flocoasă. Situl se află pe un promomtoriu situat între Dealul Dolca (350m) la N-E şi Dealul Făget (415.7m) la S-V, în partea central-sudică a Depresiunii Cracău-Bistriţa, pe malul stâng a părăului Verdele.   locuire civilă   aşezare deschisă   Neamţ   Negriteşti, com. Podoleni   Eneolitic   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
123200.03 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 3. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea vestică a Dealului Plopişte, pe terasa stângă a pârâului Verdele, afluent pe stânga al pârâului Văleni/Câlneş/Bahna.   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic / mil. VI - IV î. Hr.   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
123200.02 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 2. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea nord-vestică a Dealului Plopişte, pe terasa stângă a pârâului Verdele şi la aproximativ 650m sud de una dintre sursele acestui pârâu, afluen   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic / mil. VI - IV î. Hr.   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
67078.05 Descoperirea monetară izolată de la Frasinu. De pe teritoriul satului provin mai multe monede romane descoperite izolat.   desoperire izolată   descoperire izolată   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti     06.06.2017 (creată)   Afişează  
67078.04 Tumulul de la Frasinu - La ziduri. Tumulul este localizat la circa 250 m N-V de situl al cărui cod RAN este 67078.03   descoperire frunerară   tumul   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti     06.06.2017 (creată)   Afişează*  
67078.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Frasinu - Între ziduri. Situl se află la 2 km N de localitate, pe malul stâng al pârâului Crivăţ.   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti   Epoca migraţiilor, Necunoscută / sec. XVII - XVIII   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
122542.02 Aşezarea La Tène de la Ruginoasa - Pe Briţcani 1. Situl este amplasat în extremitatea de sud-est a Dealului Bisericii, pe terasa înaltă de pe dreapta pârâului Briţcani şi este mărginit spre vest şi nord est de câte un izvor, care se varsă în pârâul amintit.   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Ruginoasa, com. Ruginoasa   Latène / sec. II - IV d. Hr.   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
122542.01 Situl arheologic de la Ruginoasa - Pe Briţcani. Situl este amplasat în extremitatea de sud-est a Dealului Bisericii, pe terasa înaltă de pe dreapta pârâului Briţcani şi este mărginit spre vest de câte un izvor, care se varsă în pârâul amintit.   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Ruginoasa, com. Ruginoasa   Neolitic, Latène / mil. VI - IV î. Hr., sec. II - IV d. Hr.   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
67078.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Frasinu - Islazul bisericii. Aşezarea este localizată în centrul satului, lângă biserica din localitate.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti   Epoca migraţiilor / sec. VIII   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67078.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Latene de la Frasinu - Tota. Aşezarea este reperată imediat la N de sat, pe dealul Frasin (cota 160,9).   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti   Latène / II-I a.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
122766.05 Situl arheologic de la Dochia - La Perdele 3. Situl este situat în partea central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa, la confluenţa unei surse de apă fără nume cu pârâul Văleni/Câlneş/Bahna, în aval de satul Dochia.   locuire   aşezare   Neamţ   Dochia, com. Dochia   Epoca bronzului, Latène / mil. II î. Hr., sec. II - IV d. Hr.   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
56639.04 Situl arheologic de la Dumbrava - Cetăţeaua. Situl se află pe Dealul Pietros, la sud-est de satul dumbrava şi la nord-vest de Căpuşu Mic.   locuire   aşezare   Cluj   Dumbrava, com. Căpuşu Mare   Epoca bronzului, Neolitic, Latène / mil. III-II î.Hr., mil. IV î.Hr., sec. I î.Hr.   31.05.2017 (creată)   Afişează*  
122766.04 Aşezarea La Tène târziu de la Dochia - La Perdele 2. Situl este situat în partea central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa, la confluenţa unei surse de apă fără nume cu pârâul Văleni/Câlneş/Bahna, în aval de satul Dochia.   locuire   aşezare   Neamţ   Dochia, com. Dochia   Latène / sec. II-IV d. Hr.   30.05.2017 (creată)   Afişează*  
57733.02 Aşezarea fortificată de epoca bronzului de la Tăuţi - Comoara. Situl se află în partea de nord a satului, pe botul de deal împăduritse ramifică spre nord-vest din Dealul Lazului, situat imediat la vest de complexul mănăstiresc de aici.   locuire   Aşezare fortificată   Cluj   Tăuţi, com. Floreşti   Epoca bronzului   26.05.2017 (creată)   Afişează*  
67069.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Crivăţu - Vărsarea Cricovului. Situl arheologic este localizat la 2 km SE de localitate, la confluenţa râului Cricov cu Ialomiţa.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Crivăţu, com. Corneşti   Epoca migraţiilor, Latène / sec. IV, sec. II-I a.Chr.   26.05.2017 (actualizată)   Afişează*  
  / 831  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI