Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 18803
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 941  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
151139.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Volovăţ - Silişte. la cca. 100 m SE de biserică, cca. 25 m E de drumul comunal ce vine de la Rădăuţi, pe malul drept al pârâului Volovăţ   locuire   locuire   Suceava   Volovăţ, com. Volovăţ   Epoca medievală / sec. XIV - XV   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
149815.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Varvata - Dealul Cetăţuica. la cca. 500 m SE de cătunul Varvata   locuire civilă   aşezare   Suceava   Varvata, com. Pârteştii De Jos   Hallstatt, Eneolitic / sec. XI - X a. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
150908.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola de la Valea Moldovei. la cca. 50 m de Căminul Cultural   descoperire funerară   necropolă   Suceava   Valea Moldovei, com. Valea Moldovei   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
150597.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Udeşti - La Cânepişte. la cca. 500 m N de grajdurile CAP   locuire   aşezare şi necropolă   Suceava   Udeşti, com. Udeşti   Epoca medievală, Epoca romano-bizantină / sec. XV, sec. VI - VII   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
150533.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola de la Todireşti. la 250 m SE de pădure   descoperire funerară   necropolă tumulară   Suceava   Todireşti, com. Todireşti   Epoca romană / sec. II-III   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
146441.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Şcheia - Silişte. la cca. 100 m SE de gară   locuire civilă   aşezare   Suceava   Şcheia, com. Şcheia   Neolitic, Epoca romană, Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală / sec. II - III, sec. III-II a.Ch., sec. XIV - XVII   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
150089.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Rădăşeni - Dealul Cetăţii. la cca. 1 km SE de sat   locuire civilă   aşezare   Suceava   Rădăşeni, com. Rădăşeni   Epoca bronzului, Eneolitic, Hallstatt   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
149977.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Cucuteni de la Preuteşti - La Haltă. în vatra satului, la halta CFR   locuire civilă   aşezare   Suceava   Preuteşti, com. Preuteşti   Eneolitic   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
149977.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Preuteşti - Cetăţuia. pe pârâul Brana, la 5 km de centrul satului   locuire   locuire   Suceava   Preuteşti, com. Preuteşti   Hallstatt, Eneolitic / sec. XII - X a. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
147492.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola Latene de la Podeni. în vatra satului, în curtea lui Modest Croitoru   descoperire funerară   necropolă   Suceava   Podeni, com. Buneşti   Latène / sec. III   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
150551.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola tumulară de la Părhăuţi - Poiana. Dealul lui Ivan, la cca. 1,90 km de sat   descoperire funerară   necropolă tumulară   Suceava   Părhăuţi, com. Todireşti   Latène / sec. II-III   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
150551.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Curtea logofătului Gavril Trotuşan de la Părhăuţi - Pe beci. la cca. 150 m E de şcoală   locuire civilă   curte boierească   Suceava   Părhăuţi, com. Todireşti   Epoca medievală / 1522   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
146334.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Mitocul Dragomirnei - La Stratulat. pe pârâul Hraniţa, la cca. 500 m E de staţia de epurare a apei Lipoveni   locuire civilă   aşezare   Suceava   Mitocu Dragomirnei, com. Mitocu Dragomirnei   Latène, Epoca romană, Epoca migraţiilor, Neolitic, Hallstatt, Epoca bronzului / sec. III - II a. Chr., sec. IV, sec. V - VI   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
146986.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ruinele curţii domneşti de la Milişăuţi-În cimitir. la 100 m SV de ruinele Bisericii lui Ştefan cel Mare (la limita cu satul Bădeuţi)   locuire civilă   curte domnească   Suceava   Milişăuţi, com. Oraş Milişăuţi   Epoca medievală / sec. XV   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
146469.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Mihoveni - Cahla Morii. la cca. 2 km de sat, pe DJ 178A, la cca 200 m de cazarma unităţii de jandarmi, pe terasa superioară a malului drept al râului Suceava   locuire civilă   aşezare   Suceava   Mihoveni, com. Şcheia   Neolitic, Eneolitic, Hallstatt, Paleolitic, Epoca medievală, Epoca bronzului, Latène / sec.III-III a.CH, sec. XIII - XV, sec.II-IV p.Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Afişează*  
151200.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Fortificaţiile de la Mereşti - Dealul Cetate. la S de sat   fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Mereşti, com. Vultureşti   Hallstatt / sec. IV a. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
148710.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea medievală de la Măneuţi - La Mâlitură. pe terasa inferioară a râului Suceava   locuire civilă   aşezare   Suceava   Măneuţi, com. Frătăuţii Vechi   Epoca medievală / sec. XV   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
149236.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Latene de la Liteni - La Humărie. în vatra satului   locuire civilă   aşezare   Suceava   Liteni, com. Oraş Liteni   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
149012.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Fortificaţia de la Iacobeşti - Dealul Ocup. la cca. 3 km de Iacobeşti   fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Iacobeşti, com. Grăniceşti   Epoca medievală / sec. XV   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
149129.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Fortificaţia de pământ de la Horodnic de Sus. la cca. 2 km SE spre Suceviţa   fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Horodnic De Sus, com. Horodnic De Sus   Epoca medievală / sec. XV   04.02.2009 (actualizată)   Afişează  
  / 941  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI