Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 22024|<< < > >>|
  / 1102  Number of records per page:
Previous pages 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Map
50512.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Heliade Rădulescu. în zona de N a satului de o parte şi de alta a drumului dinspre Râmnicu Sărat, pe cele 9 movile   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Heliade Rădulescu, com. Ziduri   Epoca bronzului, Neolitic, Hallstatt, Epoca migraţiilor / sec. XII-V, sec. III - IV   26.05.2009 (actualizată)   Map*  
50424.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Fundeni. în vatra satului, între şosea şi pârâul Câlnău la V de linia dintre Primărie şi podul spre Zărneşti   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Buzău   Fundeni, com. Zărneşti   Epoca migraţiilor / sec. IV   26.05.2009 (actualizată)   Map  
50184.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Săsenii Noi. la VNV de "Izvorul Oarba" şi pe drumul Bălăşoiului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Săsenii Noi, com. Verneşti   Latène / sec. V a. Chr. - I p. Chr.   26.05.2009 (verificată)   Map  
50166.02 Aşezarea Monteoru de la Nenciu. în partea nordică a dealului Nenciu, în apropierea văii Nenciului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nenciu, com. Verneşti   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Map  
49992.02 Necropola hallstattiană de la Gura Câlnăului - Movila Tăbăcarului. la N de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Gura Câlnăului, com. Vadu Paşii   Hallstatt   26.05.2009 (verificată)   Map  
50497.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Costieni. pe malul gârlei Valea Boului, la E de sat   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Costieni, com. Ziduri   Eneolitic, Latène, Epoca migraţiilor / sec. III - IV, sec. III-IV, sec. VIII - IX   26.05.2009 (actualizată)   Map  
50424.02 Aşezarea neolitică de la Fundeni - Movila aplatisatată de la Grajduri. în marginea de E a satului pe terasa înaltă la S de şosea   locuire civilă   aşezare   Buzău   Fundeni, com. Zărneşti   Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Map  
50175.03 Situl arheologic de la Nişcov. în marginea de SV a satului, la V de drumul spre Săsenii Noi, în viile de pe panta dealului Bălaşu   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nişcov, com. Verneşti   Latène, Epoca bronzului / sec. II - I a. Chr.   26.05.2009 (verificată)   Map  
50148.02 Aşezarea Latene de la Cârlomăneşti. la poalele cetăţii spre E, S şi SV, pe o rază de 200 m   locuire civilă   aşezare   Buzău   Cârlomăneşti, com. Verneşti   Latène / sec. II - I a. Chr.   26.05.2009 (verificată)   Map  
49947.01 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Vâlcele. la N de sat, în via de sub dealul Cerchez, cca. 400 m N de puţul Dealului pe firul văiogii care urcă spre dealul Cerchez   locuire civilă   aşezare   Buzău   Vâlcele, com. Ulmeni   Epoca migraţiilor / sec. IV - VI   26.05.2009 (verificată)   Map  
50521.02 Situl arheologic de la Lanurile - la est de sat. la E de sat, pe panta de pe malul drept al gârlei Valea Bătrână, vizavi de complexul de vaci şi raţe   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Lanurile, com. Ziduri   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   26.05.2009 (actualizată)   Map  
50442.01 Necropola medievală de la Pruneni. la marginea satului, spre cătunul Corneanca (Blăjani)   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Pruneni, com. Zărneşti   Epoca medievală / sec. VI-VII   26.05.2009 (verificată)   Map  
50344.01 Aşezarea Monteoru de la Muscel. la N de sat pe dealul Muchia Chiliei, în şeaua pe unde se trece pe Valea Ghimpelui, la V de faţa stâncoasă a dealului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Muscel, com. Vipereşti   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Map  
50166.03 Situl arheologic Monteoru de la Nenciu. în spatele casei locuitorului Aurel Aldea   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Nenciu, com. Verneşti   Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Map  
49992.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Gura Câlnăului - Movila Tăbăcarului. pe terasa înaltă de deasupra cimitirului ortodox, la N de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Gura Câlnăului, com. Vadu Paşii   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Map  
50460.01 Situl arheologic de la Zărneşti. la E de sat pe terasa înaltă a Cîlnăului, la V de şoseaua spre DN 1 B, pe movila aplatisată din dreptul grajdurilor fostului CAP   locuire civilă   aşezare   Buzău   Zărneşti, com. Zărneşti   Neolitic, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (actualizată)   Map  
50424.03 Aşezarea medievală de la Fundeni. în centrul satului, cca. 50 m în faţa Primăriei, în gospodăriile de pe malul stâng al pârâului Cîlnău   locuire civilă   aşezare   Buzău   Fundeni, com. Zărneşti   Epoca medievală   26.05.2009 (actualizată)   Map  
50166.04 Situl arheologic de la Nenciu - Pîrlita. de o parte şi de alta a văii Nenciului, în dreptul caselor lui Dumitru Ungureanu, loc ce ţinea de satul Nisip   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Nenciu, com. Verneşti   Latène, Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. II-III, sec. IV, sec. III-I a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Map  
50040.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Sântana de Mureş de la Oreavul. pe terasa înaltă a Râmnicului Sărat, în marginea de NE a satului, la S de şoseaua naţională   locuire civilă   aşezare   Buzău   Oreavul, com. Valea Râmnicului   Epoca migraţiilor / sec. IV- V p. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Map  
49929.03 Necropola eneolitică de la Clondiru - Movila Ţigănilă. pe drumul spre Movila banului, la 3 km S de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Clondiru, com. Ulmeni   Eneolitic   26.05.2009 (verificată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1102  Number of records per page:
Previous pages 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 Next pages