Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   105179.01
Nume   Situl arheologic de la Snagov - Coada Chiot
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Snagov
Localitate   Snagov
Punct   Coada Chiot
Reper   Situl se află în câmpia Snagovului, în sudul satului Snagov, la est de satul Ghermăneşti, pe suprafaţa unui bot de terasă, orientat est-vest, format pe malul drept al unei văi afluente lacului Snagov, între şoseaua Ghermăneşti-Snagov şi valea “Coada Chiot”.
Reper hidrografic - nume   Snagov, Coada Chiot
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   Câmpia Snagovului
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl a fost descoperit în octombrie 1999 prin cercetări arheologice de suprafaţă efectuate pentru întocmirea hărţii arheologice necesare avizării PUG-ului comunei Snagov, cu care ocazie a fost identificată pe panta nordică o aşezare geto-dacică şi pe cea sudică una din sec. VI p.Chr. Cu prilejul unei noi cercetări de suprafaţă făcută în noiembrie 2005, s-a constatat că resturile arheologice geto-dacice şi din sec. VI p.Chr ocupau în teren o suprafaţă comună, care se întindea atât pe cele două pante cât şi pe culmea botului de terasă. Pe panta nordică s-au găsit şi câteva fragmente ceramice din epoca bronzului. În 2006-2007 au fost efectuate săpături pentru descărcarea arheologică a sitului.
Descoperitor   Vasilica Cuculea-Sandu, Bogdan Tănăsescu
Data descoperirii   1999
Suprafața sitului   9.000 mp
Stare de conservare   bună / 23.05.2007
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 07.11.2019
Data ultimei modificări a fişei   20.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului    

Din epoca bronzului nu a fost identificat nici un complex închis de locuire. Pe toată suprafaţa jumătăţii nordice a sitului, în stratul dacic, s-au găsit cca. 20 fragmente ceramice, un topor, fragmentar, din piatră şlefuită, şi un cuţit curb, fragmentar din gresie iar pe cea sudică numai trei fragmente de la vase din lut ars. Pasta ceramică conţine pleavă, nisip şi pietricele sau cioburi pisate. Unele fragmente au fost decorate cu striuri realizate cu măturica în stilul caracteristic culturii Tei. Aceste puţine resturi indică urmele unei şederi temporare ale unei comunităţi, în deplasarea ei spre un loc mai bun pentru constituirea unei aşezări statornice.

 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI-VII p. Chr.) neprecizată  

Aşezarea a fost întemeiată din 15 locuinţe de suprafaţă, patru bordeie şi 15 gropi menajere. Locuinţele de suprafaţă, ca şi la aşezarea din sec. III p.Chr au fost puţin adâncite în pământ, podeaua lor găsindu-se în partea inferioară a stratului dacic, la limita acestuia cu stratul castaniu sau în stratul castaniu. Au avut gropile aprox. rectangulare şi la câteva dintre ele s-a observat lângă pereţi conturul unor gropiţe în care au fost fixaţi stâlpii de susţinere ai pereţilor şi acoperişului.

 
Aşezare  Epoca romană (sec. III p.Chr.)    

Din aşezare au fost cercetate din patru locuinţe de suprafaţă, un bordei, un cuptor de ars ceramică şi şapte gropi menajere. Materialul arheologic mobil găsit la scoaterea pământului cu care erau umplute gropile complexelor închise a fost format din bucăţi de nuiele carbonizate, oase de animale foarte slab conservate, fragmente de lipitură din pereţii arşi ai locuinţelor şi de la un cuptor de ars oale, fragmente ceramice, o lamă de cuţit, o fusaiolă şi o fibulă din bronz îndoită. Fragmentele de vase lucrate majoritatea la roată, din pastă fină sau zgrunţuroasă, arse cenuşiu sau cărămiziu provin de la castroane, oale şi vase de provizii produse în mediul local al dacilor liberi. S-au găsit şi câteva fragmente de la căni şi amfore romane. Descoperirea cea mai importantă o constituie trei unelte din fier (o secure, un târnăcop şi o săpăligă).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2006-2007

Muzeul Municipiului București SANDU-CUCULEA Vasilica
2. evaluare de teren 1999

Muzeul Municipiului Bucureşti SANDU-CUCULEA Vasilica

Bibliografie
1. Sandu-Cuculea, Vasilica, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3768 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Cuculea-Sandu, Vasilica, 2007 [Raport de cercetare preventivă] (sursa fişei de sit)
3. Cuculea, Vasilica, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4188&d=Snagov-Ilfov-Coada-Chiot-2008 [Publicaţie]
 
 
Scroll