Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158537.41
Nume   Movila tumulară de la Satchinez - M 5 Biled
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Satchinez
Localitate   Satchinez
Punct   M 5 Biled
Reper   Movila se află la cca 4,3 km sud-vest de localitate, la est de drumul 693 spre Biled, la limita administrativă a comunei. Este situată în perimetrul sitului arheologic cu codurile RAN 158537.40 (UAT Satchinez) şi 155920.01 (UAT Biled).
Reper hidrografic - nume   Apa Mare
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură; păşune
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul; necropolă
Observații   Tumulul se întinde pe teritoriul a două UAT-uri, mai exact Biled şi Satchinez. Acest cod RAN este atribuit perimetrului de pe teritoriul UAT Satchinez, în timp ce codul 155920.28 desemnează perimetrul de pe teritoriul UAT Biled.

Movila are un diametru de 60 m, cu înălţimea de 2 m, fiind aplatizată de lucrările agricole. Sunt vizibile şi bio-perturbări (vizuină de vulpe) şi o intervenţie antropică pe latura estică (braconaj sau împrumut de pământ).

În arătură apar foarte multe oase umane, cărămidă spartă, fragmente ceramice. Cercetare de suprafaţă realizată de Ioachim Miloia în 1929 semnalează foarte multe oase umane, mortar, cărămidă, fragmente marmură, un fragment de topor neolitic.

Movila apare marcată pe Hărţile districtuale habsburgice (1717-1725), Harta Franciscană (1819-1869), Harta Francisco-Iozefină (1869-1887), Planurile Directoare de Tragere (1952) – 2 m, Harta topografică militară (1975) – 2 m.
Descoperitor   Ioachim Miloia
Data descoperirii   1929
Stare de conservare   precară / 27.03.2024
Riscuri naturale   Animale: 3 / 27.03.2024
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.03.2024; Agricultură intensivă: 4 / 27.03.2024
Data ultimei modificări a fişei   28.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  Neolitic        
Necropolă de inhumaţie  Epoca medievală (secolele XI-XIII)    

Movila a fost refolosită în evul mediu ca necropolă de inhumaţie.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017-2024

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș BUNOIU Victor
DIACONESCU Dragoș

Bibliografie
1. Bunoiu, Victor; Diaconescu, Dragoș, Movila M 5, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Miloia, Ioachim, Din activitatea muzeului bănățean - dare de seamă pe 1929, Analele Banatului, Fasc. 3, anul II, 1929, 60 [Publicaţie]
3. Medeleț, Florin; Bugilan, Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 1987, 109, 3 [Publicaţie]
4. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, 39, 10 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll