Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   55268.19
Nume   Apeductul roman de la Potaissa - Valea Copandului
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Municipiul Turda
Localitate   Turda
Adresa   Str. Gheorghe Bariţiu
Punct   Valea Copandului
Reper   Terenul pe care se află situl este în prezent în extravilan, fiind situat în partea nordică a municipiului Turda, în apropierea a trei drumuri importante: DJ 107L, DN 1 (cca. 380 m distanţă) şi un drum privat (la cca. 250 m distanţă).
Reper hidrografic - nume   Pârâul Racilor
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   instalaţie
Tip   amenajare hidraulică
Descriere   În arealul supus cercetării, s-au făcut de-a lungul timpului numeroase menţiuni care evidenţiază existenţa unui apeduct. Prima menţionare a apeductului roman este a lui M. Nicoară, acesta identificând în anul 1810 urmele lui la Copăceni în grădinile locuitorilor, în partea de vest a satului. Câţiva ani mai târziu, M. J. Akner şi J. F. Neigebaur au menţionat urmele aceluiaşi apeduct.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, O. Balász a prezentat într-o carte antichităţile din Turda, reconstituind traseul aproximativ al apeductului şi posibila existenţă a unui alt apeduct pentru castrul roman. Informaţii şi desene interesante despre apeductele oraşului şi castrului sunt prezente şi în notiţele lui I. Téglás, recent publicate.
Cercetările efectuate în anii 1977-1978 de profesorul M. Bărbulescu şi D. Ursuţ, au avut ca rezultat identificarea apeductului în cinci puncte, pe o distanţă de 2,1 kilometri, pe partea dreaptă a văii Copăceni, începând de la vechea moară situată în partea de nord-vest a satului până la fosta fermă din Turda Nouă.
Urmele apeductului dispăreau însă (la acea dată), la intrarea în oraşul modern Turda.
În 1986, Gh. Lazarovici a identificat la rândul său apeductul pe o distanţă de 7-8 m, într-un punct situat la 600 m vest de intrarea în Turda. Tuburile conductei au 39 cm lungime, pereţii 3,8 cm grosime, iar diametrul interior 25,5 cm.
F. Fodorean, într-unul din articolele sale legate de apeductele romane ale Potaissei, pe baza cercetărilor efectuate până la acea dată concluziona că, între vechea moară de la Copăceni şi până la intrarea în oraşul roman, apeductul avea o lungime de aproape 4000 m. Diferenţa de înălţime este de 36 m (386 m - moara veche, 350 m oraşul Turda). Deci există o pantă de 9 m la fiecare kilometru (mai puţin de 1%), aproape conform valorilor oferite de romani.
În cadrul unei cercetări intruzive de diagnoză pe terenul în cauză, s-au realizat 5O de sondaje arheologice, cu dimensiuni variabile în funcţie de teren şi cerinţele cercetării. În şapte dintre acestea (S 03; S 05; S 06; S 07; S 10; S 49; S 50), a fost identificată conducta magistrală de aprovizionare cu apă a oraşului Potaissa. Traiectul a fost determinat cu exactitate pe o lungime de 120 m, efectuându-se şi ridicare topografică pentru marcarea lui cât mai clară. Conducta a fost dezvelită pe o lungime însumată de 22,5 m.
Observații   Terenul este instabil, de-a lungul timpului fiind consemnate numeroase alunecări de teren care au fost identificate în multe dintre unităţile de cercetare excavate. Acest fapt se reflectă şi în structura drumului judeţean DJ 107L, ce a avut parte de numeroase reparaţii de-a lungul timpului.
Data descoperirii   06.09.2021
Suprafața sitului   5.000 mp
Stare de conservare   foarte bună / 21.12.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 21.12.2023; Inundaţii: 1 / 21.12.2023; Ploi acide: 1 / 21.12.2023; Foc natural: 1 / 21.12.2023; Incendii: 1 / 21.12.2023; Insecte: 1 / 21.12.2023; Tornade: 1 / 21.12.2023; Exces de apă în sol: 3 / 21.12.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 21.12.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 21.12.2023; Alunecări de teren: 1 / 21.12.2023
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 21.12.2023; Afectare parţială: 1 / 21.12.2023; Vandalism: 1 / 21.12.2023; Furturi: 1 / 21.12.2023; Incendii provocate: 1 / 21.12.2023
Regim de proprietate   privat
Proprietar   AVIP PROMEDIA SRL (Paşca Alexandru Vlad, Paşca Adriana Codruţa)
Data ultimei modificări a fişei   01.04.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Apeduct  Epoca romană (168-270 p. Chr.)    

Apeductul este realizat din tuburi de ceramică cu dimensiuni de 35 cm lungime, diametrul
exterior 30 cm şi diametrul interior de 26 respectiv 20 cm. Tuburile sunt fixate între ele cu mortar. S-au identificat tegulae şi cărămizi cu ştampila: L(egio) V (quinta) M(acedonica).

Stratigrafie: - 0 şi - 0,30 m = humus (strat vegetal); - 0,30 şi - 0,80 m = strat de pământ negru afânat; - 0,80 şi - 1,20 m = strat de pământ lutos maroniu; - 1,20 şi - 1,50 m = strat de lut galben, steril din punct de vedere arheologic.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2021

Muzeul de Istorie Turda MATEI Dan
CHIOREAN Paul-Florin
GROZA Horaţiu-Dorin

Bibliografie
1. Chiorean, Paul-Florin, Muzeul de Istorie Turda, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Bărbulescu, Mihai, Potaissa. Studiu monografic, Dissertiones Musei Potaissensis, I, Turda, 1994 [Publicaţie]
3. Bărbulescu, M.; Fodorean, F., Apa în castrul legionar de la Potaissa. Consum şi alimentare, Termele din castrul legionar de la Potaissa, Cluj- Napoca, 2019, 155-167 [Publicaţie]
4. Fodorean, F., The aqueducts of Potaissa, Frontinus-Schriftenreihe, 28, 2011, 95-108 [Publicaţie]
5. Nemeti, Sorin; Nemeti, Irina, Civic spaces and municipal statutes in Potaissa, Archaologische Beitrage. Gedenkschrift zum hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt, Cluj- Napoca, 2014, 85-89 [Publicaţie]
6. Fodorean, F.; Chiorean, P.; Matei, D.; Groza, H., New data about the aqueduct of Potaissa, Est Modus in rebus. Essays presented to Professor Mihai Bărbulescu at his 75th anniversary, Cluj- Napoca, 2022, 319 - 334 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll