Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   58749.06
Nume   Situl arheologic de la Bădeni - Dealul Bădenilor
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Moldoveneşti
Localitate   Bădeni
Punct   Dealul Bădenilor
Reper   Situl de la Bădeni este amplasat pe Dealul Bădenilor, la est de intersecţia dintre DN 1 (E 81) şi DC 82.
Forma de relief   podiş
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Din punct de vedere geografic, terenul se prezintă sub forma unui platou, de altitudine medie. Zona în discuţie se află în imediata în apropiere a Tăului Bădenilor. Integritatea sitului arheologic în ansamblu a fost afectată parţial de lucrările din perioada modernă şi contemporană.
Scopul cercetării arheologice preventive a fost acela de a investiga aria cu potenţial arheologic identificată în urma diagnosticului arheologic realizat de către o echipă de specialişti din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, între km 67+300–67+600 ai viitoarei autostrăzi A10, Sebeş–Turda, tronson Inoc–Turda.
În urma certărilor arheologice preventive au fost identificate şi cercetate 177 de complexe arheologice.
Data descoperirii   2014
Suprafața sitului   14.368 mp
Stare de conservare   medie / 02.02.2016
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 02.02.2016
Data ultimei modificări a fişei   02.02.2016
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
necropolă de înhumaţie  necunoscuă necunoscută  

Au fost descoperite două morminte de inhumaţie (Cx 12 şi Cx 89). Ambele scheletele au fost depuse în poziţie chircită, acestea prezentând trăsăturile caracteristice generale ale ritului de inhumaţie: indivizii sunt depuşi în gropi de forma ovală, în poziţie chircită, cu diverse grade de flexare a membrelor. Mormintele pot aparţine culturii Tiszapolgár (eneolitic) sau culturii Coţofeni (tranziţie la epoca bronzului).

 
Aşezare  Eneolitic Tiszapolgár  

Au fost descoperite 10 locuinţe incendiate (Cx 1, Cx 8, Cx 32, Cx 54, Cx 55, Cx 77, Cx 78, Cx 91, Cx 96 şi Cx 122). Acestea au formă dreptunghiulară în plan, sunt prevăzute cu vetre, majoritatea păstrate fragmentar la nivelul amprentei termice, cu plăcuţe de vatră căzute şi împrăştiate în dărâmătură. Pământul de umplutură al locuinţelor este un sediment lutos de culoare cenuşiu-gălbuie ce conţine resturi de podea şi pereţi, fragmente ceramice, resturi de bârne arse, utilaj litic (râşniţe, lustruitoare), chirpici vitrifiat.

 
Aşezare  Tranziţie de la eneolitic la bronz Cucuteni  

Au fost identificate 137 de complexe arheologice care aparţin culturii Cucuteni.

 
tranşee  Epoca contemporană    

În timpul cercetărilor arheologice preventive au fost descoperite trei tranşee din timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Tr 1, Tr 2, Tr 3).

 
baracă  Epoca contemporană    

S-au identificat fundaţiile unei barăci din timpul celui de-al doilea Război Mondial (Cx 173).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2014

* DAN Matei
* GROZA Horațiu Dorin
* RÂZA Marius
* BALTEȘ Gabriel-Dan
* BOCAN Ionuț
* DAMIAN Paul
* RUMEGA Vlad
* IRIMUŞ Lavinia
* OPRIȘ Vasile
* ENE Daniel Lucian
* VOICU Mădălina
* PARASCHIV-GRIGORE Ioana
* PARASCHIV-GRIGORE Eugen Marius
* BÂLTÂC Adela
* CLEŞIU Sorin
* ENE Silviu
* VASILE Mihai
MNIR * *
MNUAI * *
MI Turda * *

Bibliografie
1. Bocan, Ionuț, 107. Bădeni, com. Moldovenești, jud. Cluj, Punct: Dealul Bădenilor (Autostrada A10: Sebeș-Turda, tronson Inoc-Turda, sit 7, km 67+300-67+600), Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 185-186, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5429&d=Badeni-Moldovenesti-Cluj-Dealul-Badenilor-Autostrada-A10-Sebes%96Turda-tronson-Inoc%96Turda-sit-7-km-67+300%9667+600-2014 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll