Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   58785.05
Nume   Situl arheologic de la Stejeriş - Stejeriş II
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Moldoveneşti
Localitate   Stejeriş
Punct   Stejeriş II
Punct alte denumiri   Sit 6
Reper   Situl se delimita între km 65+600 şi km 65+900 limitat la Est de DN7, aproximativ pe direcţia N–S.
Forma de relief   podiş
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Din punct de vedere geografic, zona de amplasare a autostrăzii A10: Sebeş–Turda traversează, de la Sud la Nord, Podişul Măhăceni – o unitate deluroasă de contact situată între Munţii Trascăului şi Depresiunea Transilvaniei, aparţinând sectorului de dealuri şi depresiuni de la marginea Apusenilor . Situat la poalele Munţilor Trascău, Podişul Măhăceni conţine în structura sa morfogenetică formaţiuni piemontane, care au fost intens erodate policiclic şi transportate de reţeaua hidrografică iniţială şi adaptată ulterior reţelei hidrografice a râurilor Arieş şi Mureş .
Data descoperirii   2014
Stare de conservare   precară / 01.02.2016
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 3 / 01.02.2016
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 01.02.2016; Agricultură intensivă: 4 / 01.02.2016
Data ultimei modificări a fişei   01.02.2016
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
locuinţe  Hallstatt timpuriu Gavá  

S-au descoperit locuinţe adâncite, gropi menajere şi elementele de inventar (ceramică, materiale litice) ce aparţin Epocii Bronzului târziu şi perioadei Hallstatt-ului timpuriu. În complexul Cx 16 conţine ceramică spartă pe loc ce aprţine culturii Gavá.

 
Aşezare sezonieră  Epoca migraţiilor    

S-au descoperit locuinţe adâncite care datează din perioada migraţiilor.

 
Aşezare  Epoca bronzului târziu        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2014

* ENE Irina
* RUMEGA Vlad
* IRIMUŞ Luciana Adela
* OPRIȘ Vasile
* BORȘ Corina
* MUNTEANU Florentin
MNIR * *

Bibliografie
1. Ene, Irina, 106. Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj, Punct: Stejeriș II (A10, Turda-Sebeș, Lot 4, Sit 6, km 65+600-65+900), Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 184-185 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 184-185, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5427&d=Stejeris-Moldovenesti-Cluj-Stejeris-II-A10-Turda%96Sebes-Lot-4-Sit-6-km-65+600%9665+900-2014 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll