Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155920.28
Name   Movila tumulară de la Biled - M 5 Biled
County   Timiş
Commune   Biled
City/Town/Village   Biled
Place   M 5 Biled
Landmark   Movila se află la cca 2,6 km nord-est de localitate, la est de drumul 693 spre Satchinez, la limita administrativă a comunei. Este situată în perimetrul sitului arheologic cu codurile RAN 158537.40 (UAT Satchinez) şi 155920.01 (UAT Biled).
Hydrographic landmark - name   Apa Mare
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură; păşune
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul; necropolă
Notes   Tumulul se întinde pe teritoriul a două UAT-uri, mai exact Biled şi Satchinez. Acest cod RAN este atribuit perimetrului de pe teritoriul UAT Biled, în timp ce codul 158537.41 desemnează perimetrul de pe teritoriul UAT Satchinez.

Movila are un diametru de 60 m, cu înălţimea de 2 m, fiind aplatizată de lucrările agricole. Sunt vizibile şi bio-perturbări (vizuină de vulpe) şi o intervenţie antropică pe latura estică (braconaj sau împrumut de pământ).

În arătură apar foarte multe oase umane, cărămidă spartă, fragmente ceramice. Cercetare de suprafaţă realizată de Ioachim Miloia în 1929 semnalează foarte multe oase umane, mortar, cărămidă, fragmente marmură, un fragment de topor neolitic.

Movila apare marcată pe Hărţile districtuale habsburgice (1717-1725), Harta Franciscană (1819-1869), Harta Francisco-Iozefină (1869-1887), Planurile Directoare de Tragere (1952) – 2 m, Harta topografică militară (1975) – 2 m.
Discoverer   Ioachim Miloia
Date of discovery   1929
State of preservation   precară / 28.03.2024
Natural hazards   Animale: 3 / 28.03.2024
Human risk   Afectare parţială: 3 / 28.03.2024; Agricultură intensivă: 4 / 28.03.2024
Last record update   28.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  Neolitic        
Necropolă  Epoca medievală (secolele XI-XIII)    

Movila a fost refolosită în evul mediu ca necropolă de inhumaţie.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2017-2024

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș BUNOIU Victor
DIACONESCU Dragoș

Bibliography
1. Bunoiu, Victor; Diaconescu, Dragoș, Movila M 5, 2024 [Fişă de sit] (site record source)
2. Miloia, Ioachim, Din activitatea muzeului bănățean - dare de seamă pe 1929, Analele Banatului, Fasc. 3, anul II, 1929, 60 [Publicaţie]
3. Medeleț, Florin; Bugilan, Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 1987, 109, 3 [Publicaţie]
4. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, 39, 10 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll