Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160653.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-A-05808
Name   Fortificaţia romano-bizantină de la Argamum/Orgame - Insula Bisericuţa
County   Tulcea
Commune   Jurilovca
City/Town/Village   Jurilovca
Place   Insula Bisericuţa
Landmark   Fortificaţia se află în partea de sud-vest a grindului Cosna.
Hydrographic landmark - name   grindul Cosna; Razelm
Hydrographic landmark - type   grind, lac
Geomorphology   insulă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare militară
Description   Insula Bisericuţa este stâncoasă, are lungimea de 360 m şi lăţimea maximă de 57,6 m, cu axul longitudinal NNV - SSE, jumătatea orientată spre acest punct fiind complet plată şi acoperită de stuf. Ea este separată de rezervaţia ornitologică de pe grindul Coşna printr-un canal lat de cca. 9 m şi adânc de aproximativ 2,5 m (în contradicţie cu hărţile mai noi existente, care o prezintă drept peninsulă). Partea de N a insulei este ocupată de o colină de calcar înaltă de cca. 9 m, cu marginile foarte abrupte pe trei dintre laturi. Panta este lină doar spre SSE.
Studiul pe fotogramă arată că partea de N a insulei este ocupată de două fortificaţii.
Notes   Zonă protejată.
Patru fotograme executate în decurs de cincizeci de ani (1953-2000) evidenţiază o creştere progresivă a apelor lacului în acest interval, creştere ce culminează cu inundarea părţii mai joase a insulei şi transformarea acesteia în peninsulă.
Discoverer   Paul Nicorescu
Site Surface   2,1 ha
Natural hazards   Inundaţii: 3 / 27.07.2020
Human risk   Afectare parţială: 3 / 27.07.2020
Last record update   28.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Fortificaţie  Epoca greacă (sec. V - IV a. Chr.)    

Are tot trei laturi şi un turn circular, dar este aproape dublă ca suprafaţă în comparaţie cu fortificaţia romană, de forma unui triunghi dreptunghic cu latura mică VSV - ENE de 38 m, iar cea de NNV - SSE, de 90 m, paralelă cu axul longitudinal al insulei, latura de NNE - SSV de 95,4 m. Turnul, cu diametrul de 8,1 m, se află la intersecţia primelor două laturi. Această fortificaţie este vizibilă clar doar pe fotogramă; la nivelul solului, singurele urme se văd în zona turnului; vegetaţia îi arată conturul, pentru că nu a crescut nimic pe o arie circulară în zona emplectonului şi, în plus, la jumătatea laturii de NNE - SSV, apare o şapă de mortar lungă de 1,5 m.

TL-I-m-A-05808.07 
Fortificaţie  Epoca romană (sec. II - VI)    

Fortificaţia are trei laturi orientate NV - SE, de 41,4 m, VSV - ENE, de 36 m şi VNV - ESE, de 64 m; la intersecţia laturilor ESE - VSV se află un turn circular cu diametrul de cca. 9 m, destul de bine conturat. Colţul de NV este prăbuşit în lac; eroziunea de pe panta de VSV a dus la dezgolirea unei porţiuni cuprinzând 13 blocuri din incintă, cu parament în opus quadratum şi fundaţie din piatră neregulată legată cu mortar. Tot materialul ceramic recoltat este roman târziu, din sec. V - VI p. Chr.

TL-I-m-A-05808.05 
Aşezare  Epoca romană (sec. II - VI)       TL-I-m-A-05808.06 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X - XII)       TL-I-m-A-05808.04 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2021

Sector Turnul 1

     
2. neprecizat 2015

Au fost realizate atât măsurători tahimetrice, cât şi fotografii prin intermediul dronei. Scopul acestor cercetări este efectuarea unui plan al întregii insule şi a structurilor arheologice.

Ludwig-Maximilians-Universität München PÄFFGEN Bernd
3. cercetare sistematică 2004

Institutul de Arheologice "Vasile Pârvan" București MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela
Baza 90 Transport Aerian Otopeni IONESCU Severus
Ministerul Culturii GĂMUREAC Emilian
Muzeul de Istorie si Arheologie Callatis Mangalia CONSTANTIN Robert
ALEXANDRU Nicolae
ALEXIU Alexandru
4. cercetare sistematică 2003

Institutul de Arheologice "Vasile Pârvan" București MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Mihaela
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea TOPOLEANU Florin George
Baza 90 Transport Aerian Otopeni IONESCU Mihai Severus
5. cercetare sistematică 2002

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Mihaela
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea TOPOLEANU Florin
Baza 90 Transport Aerian Otopeni IONESCU Severus
6. cercetare sistematică 2000

Facultatea de Istorie, Universitatea din București BARNEA Alexandru
BOTTEZ Valentin
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București ISPAS Dana
Baza 90 Transport Aerian Otopeni IONESCU Severus Mihai
7. cercetare sistematică 1918-1940

Probabil săpătura lui Paul Nicorescu a urmărit traseul celor două porţiuni de incintă rămase intacte, fară a le scoate la lumină în totalitate (după cum atestă situaţia din cel de-al doilea sondaj), concentrându-se în principal asupra interiorului fortificaţiei.

* NICORESCU Paul

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2263, poziția 188-191, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [ordin MC]
2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 9, poziția A0104, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
3. Ionescu, Mihai Severus, Argamum - Insulele Bisericuţa, 2002 [Fişă tehnică] (site record source)
4. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, 123, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1192 [Publicaţie] (site record source)
5. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 176-177, poziția 109, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2004 [Publicaţie] (site record source)
6. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Orgame-Argamum, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
7. Ocheşanu, Radu, Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 83, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCdXZpeG44eEx1ZVk/view?resourcekey=0-YZahBqCjxjvzdej4matILw [Publicaţie] (site record source)
8. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1409 [Publicaţie]
9. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2265 [Publicaţie]
10. Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3155 [Publicaţie]
11. Paraschiv, Dorel et alii, Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Capul Dolojman, Insula Bisericuţa, CCA, INP, București, 2015, 51-52, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5543&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman-Insula-Bisericuta-2015 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll