Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   58785.05
Name   Situl arheologic de la Stejeriş - Stejeriş II
County   Cluj
Commune   Moldoveneşti
City/Town/Village   Stejeriş
Place   Stejeriş II
Place, other names   Sit 6
Landmark   Situl se delimita între km 65+600 şi km 65+900 limitat la Est de DN7, aproximativ pe direcţia N–S.
Geomorphology   podiş
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Din punct de vedere geografic, zona de amplasare a autostrăzii A10: Sebeş–Turda traversează, de la Sud la Nord, Podişul Măhăceni – o unitate deluroasă de contact situată între Munţii Trascăului şi Depresiunea Transilvaniei, aparţinând sectorului de dealuri şi depresiuni de la marginea Apusenilor . Situat la poalele Munţilor Trascău, Podişul Măhăceni conţine în structura sa morfogenetică formaţiuni piemontane, care au fost intens erodate policiclic şi transportate de reţeaua hidrografică iniţială şi adaptată ulterior reţelei hidrografice a râurilor Arieş şi Mureş .
Date of discovery   2014
State of preservation   precară / 01.02.2016
Natural hazards   Exces de apă în sol: 3 / 01.02.2016
Human risk   Demolare: 4 / 01.02.2016; Agricultură intensivă: 4 / 01.02.2016
Last record update   01.02.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
locuinţe  Hallstatt timpuriu Gavá  

S-au descoperit locuinţe adâncite, gropi menajere şi elementele de inventar (ceramică, materiale litice) ce aparţin Epocii Bronzului târziu şi perioadei Hallstatt-ului timpuriu. În complexul Cx 16 conţine ceramică spartă pe loc ce aprţine culturii Gavá.

 
Aşezare sezonieră  Epoca migraţiilor    

S-au descoperit locuinţe adâncite care datează din perioada migraţiilor.

 
Aşezare  Epoca bronzului târziu        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2014

* ENE Irina
* RUMEGA Vlad
* IRIMUŞ Luciana Adela
* OPRIȘ Vasile
* BORȘ Corina
* MUNTEANU Florentin
MNIR * *

Bibliography
1. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 184-185, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5427&d=Stejeris-Moldovenesti-Cluj-Stejeris-II-A10-Turda%96Sebes-Lot-4-Sit-6-km-65+600%9665+900-2014 [Publicaţie]
2. Ene, Irina, 106. Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj, Punct: Stejeriș II (A10, Turda-Sebeș, Lot 4, Sit 6, km 65+600-65+900), Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 184-185 [Publicaţie] (site record source)
 
Site Photos

Scroll