Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   8210.01
Name   Aşezarea de epoca bronzului de la Măhăceni - Măhăceni 1
County   Alba
Commune   Unirea
City/Town/Village   Măhăceni
Place   Măhăceni 1
Place, other names   Sit 4
Landmark   Situl se află în extravilanul localităţii Măhăceni, mai exact la nord de pârâul Măhăceni, afluent vestic al pârâului Unirea şi DC 86.
Hydrographic landmark - name   Măhăceni
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Au fost identificate şi investigate exhaustiv 43 de complexe arheologice distribuite între km 62+000–62+230 ai viitoarei autostrăzi A 10, sector Inoc – Turda / lot 4 (km 53+700–70+ 000).
Date of discovery   2014
Site Surface   66332.595 mp
State of preservation   medie / 01.02.2016
Human risk   Demolare: 4 / 01.02.2016; Agricultură intensivă: 4 / 01.02.2016
Ownership   public
Last record update   20.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
locuinţă  Epoca bronzului Noua  

În partea de sud a sitului arheologic de la Măhăceni au fost cercetate locuinţe de suprafaţă, locuinţe incendiate, gropi cu resturi menajere, gropi cu depuneri rituale, gropi de par, un şanţ, în suprafeţele denumite convenţional S. 010–S. 013.
Locuinţele incendiate cercetate (Cx. 3_S. 010, Cx, 6_S. 012, Cx, 19_S. 011, Cx. 23_S. 012, Cx. 27_S. 011, Cx. 30_S. 011, Cx. 35_S. 011, Cx. 36_S. 010, Cx. 37_S. 011, Cx. 38_S. 011, Cx. 43_S. 011) sunt orientate E–V. Umplutura acestora conţinea cenuşă, fragmente ceramice, chirpici, oase de animale şi utilaj litic fragmentar. De asemenea, s-au descoperit oase de animale prelucrate.
Gropile (Cx. 1_S. 010, Cx. 2_S. 011, Cx. 4, S. 011, Cx. 5, S. 011, Cx. 22_S. 012, Cx. 29_S. 012, Cx. 31_S. 011, Cx. 32_S. 011, Cx. 33_S. 011) au în umplutura lor fragmente ceramice, oase de animale, chirpici, utilaj litic fragmentar. O excepţie o constituie Cx. 1. Acesta conţinea două vase (unul depus în altul), iar între acestea a fost descoperită o buclă de păr din bronz.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2014

Muzeul Naţional de Istorie a României DAMIAN Paul
ENE Irina
MUNTEANU Forentin
DUMITRAȘCU Emil
Muzeul de Istorie Turda GROZA Horațiu Dorin
DAN Matei
SC Vanderlay Arheo SRL COLȚEANU Petre

Bibliography
1. Damian, Paul, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014 Punct: Măhăceni 1 (Autostrada A10, Sebeș -Turda, lot 4, sit nr. 4, km 62+000-62+230), Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 182-183, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5419&d=Mahaceni-Unirea-Alba-Sit4--Mahaceni-1-Autostrada-A10-Sebes-%96Turda-lot-4-sit-nr-4-km-62+000%9662+230-2014 [Publicaţie] (site record source)
2. Gînța, Cosmina; Borangic, Cătălin; Gligor, Adrian, Studiu istoric general, comuna Unirea, județul Alba, 2020, 85-87 [Fişă de sit]
 
Site Photos

Scroll