Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 25943
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1298  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
130810.02
 History Monuments List of 2010
Biserica cu hramul "Sf. Stelian" de la Chiţorani. Biserica se află în partea de vest a localităţii.   structură de cult   edificiu religios   Prahova   Chiţorani, com. Bucov   Biserică, Turn clopotniţă   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVIII, 1797   20.03.2024 (actualizată)   Map*  
130838.01
 History Monuments List of 2010
Biserica de lemn cu hramul "Sf. Nicolae" de la Valea Orlei. Biserica se află în partea de nord a localităţii, în extravilan.   structură de cult   edificiu religios   Prahova   Valea Orlei, com. Bucov   Biserică de lemn   Epoca medievală / sec. XIV   20.03.2024 (actualizată)   Map*  
130794.10 Aşezarea Dridu de la Bucov - La Morcovescu. Aşezarea se află pe terasa vestică a pârâului Bucovel, la nord de cimitir.   locuire   aşezare   Prahova   Bucov, com. Bucov   aşezare   Epoca medievală / sec. VIII-X   20.03.2024 (creată)   Map*  
158494.10 Movila de la Stamora Română - M 3. Movila se află la vest de localitate, în zona joasă a unei albii fosile largi de râu, veche generaţie a pârâului Pogăniş.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Stamora Română, com. Sacoşu Turcesc   Movilă   Necunoscută   20.03.2024 (creată)   Map*  
161188.49 Tumulul de la Sarichioi - SAR 85. Tumulul se află la nord-vest de localitatea Sabangia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   20.03.2024 (creată)   Map*  
158494.09 Cimitirul de epoca medievală de la Stamora Română - Cimitirul vechi. Situl se află în apropiere de limita sudică a localităţii, într-o zonă plană largă, cu tendinţe generale de coborâre lină a terenului spre vest.   descoperire funerară   cimitir   Timiş   Stamora Română, com. Sacoşu Turcesc   cimitir   Epoca medievală / secolul al XVIII-lea   20.03.2024 (creată)   Map*  
158494.07 Aşezarea de epocă postromană de la Stamora Română - Islazul satului V. Situl se află la limita vestică a satului, pe suprafaţa unei terase bine profilate, care coboară spre vest, către albia fosilă largă care mărgineşte satul spre vest, şi care este o veche generaţie a pârului Pogăniş.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Stamora Română, com. Sacoşu Turcesc   aşezare civilă   secolele II-IV p. Chr.   20.03.2024 (creată)   Map*  
158494.08 Aşezarea de epocă medievală de la Stamora Română - Islazul satului SE. Situl se află la sud-est de localitate, pe suprafaţa unei terase bine profilate, care coboară spre est, către albia fosilă a unui fost braţ de divagare al pârâului Pogăniş.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Stamora Română, com. Sacoşu Turcesc   aşezare civilă   Epoca medievală   20.03.2024 (creată)   Map*  
158485.05 Situl arheologic de epoca premodernă de la Otveşti - Moara Lătoania. Cele două ansambluri din lemn, aflate la 50 m distanţă unul faţă de celălalt, se găsesc în albia pârâului Pogăniş, la cca 35 m m sud-vest de localitatea Otveşti.   instalaţie; cale de comunicaţie   moară; pod   Timiş   Otveşti, com. Sacoşu Turcesc   moară, pod din lemn   secolele XVII/XVIII   20.03.2024 (creată)   Map*  
161188.48 Tumulul de la Sarichioi - SAR 84. Tumulul se află la nord-vest de localitatea Sabangia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   20.03.2024 (creată)   Map*  
161188.47 Tumulul de la Sarichioi - SAR 83. Tumulul se află la la nord-vest de localitatea Sabangia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   20.03.2024 (creată)   Map*  
161188.46 Tumulul de la Sarichioi - SAR 82. Tumulul se află la la nord-vest de localitatea Sabangia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   20.03.2024 (creată)   Map*  
160902.05 Tumulul de la Rândunica - SAR 82. Tumulul se află la la nord-vest de localitatea Sabangia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Rândunica, com. Mihail Kogălniceanu   Tumul   Epoca romană   20.03.2024 (creată)   Map*  
159856.02
 History Monuments List of 2010
13 Picture count: 13
Situl arheologic fortificat de la Beidaud - Dealul Calebair. Situl se află la 2,5 km vest de sat.   locuire   aşezare militară   Tulcea   Beidaud, com. Beidaud   Aşezare fortificată, aşezare   Hallstatt, Epoca romană, Latène   20.03.2024 (actualizată)   Map*  
175233.01
 History Monuments List of 2010
12 Picture count: 12
Necropola hallstattiană de la Bârseşti - Lacul Dumbrăvii. Platoul Dumbrava este împărţit între izlazul comunei Bârseşti şi zona grădinilor şi târlelor aparţinând comunei Vrâncioia.   descoperire funerară   tumul   Vrancea   Bârseşti, com. Bârseşti   Necropolă   Hallstatt / sec. VI - V a. Chr.   20.03.2024 (actualizată)   Map  
179436.02
11 Picture count: 11
Situl arheologic de la Dumitrana - Centura Bucureşti Sud, lot 2, km 79,78 - 80,5. Situl arheologic se află în partea nordică a localităţii Dumitrana, pe traseul A0, între km 79,78 şi 80,2, la cca 210 metri est de DC19 Dumitrana-Măgurele, la cca 780 m sud de malul sudic al pârâului Sabar şi la cca 2,05 km nord-est de râul Argeş.   locuire   aşezare   Ilfov   Dumitrana, com. Oraş Măgurele   Groapă menajeră, depunere, aşezare   Epoca bronzului, Hallstatt, Latène   19.03.2024 (creată)   Map*  
158519.18 Aşezarea de epoca Hallstatt de la Unip - Vatra satului. Situl se află la limita sud-estică a localităţii, pe suprafaţa unei terase fluviale bine profilate, fiind mărginit pe latura sa sudică de albia largă şi adâncă a pârâului Pogănişul Bătrân.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Unip, com. Sacoşu Turcesc   aşezare civilă   Hallstatt   19.03.2024 (creată)   Map*  
158519.17 Aşezarea de epoca Hallstatt de la Unip - Vatra satului. Situl se află în zona centrală a localităţii, pe o suprafaţă plană încadrată de o terasă a pârâului Pogănişul Bătrân, curs activ în etapa de locuire, aflat la mică distanţă spre sud.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Unip, com. Sacoşu Turcesc   aşezare civilă   Hallstatt   19.03.2024 (creată)   Map*  
158519.16 Aşezarea de epocă medievală de la Unip - Unip E. Situl se află la est de localitate, într-o zonă plană. Spre nord, terenul coboară spre o zonă joasă, inundabilă, pe care se întinde islazul localităţii Unip.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Unip, com. Sacoşu Turcesc   aşezare civilă   Epoca medievală   19.03.2024 (creată)   Map*  
158519.15 Situl arheologic de la Unip - Cimitir V. Situl se află în apropiere de limita de nord-vest a localităţii, într-o zonă uşor înălţată faţă de întinderile joase, de băltire dinspre nord şi sud, actuale păşuni.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Unip, com. Sacoşu Turcesc   aşezare civilă   Epoca medievală / secolele II-IV p. Chr.   19.03.2024 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1298  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Scroll