Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 26008
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1301  Number of records per page:
Previous pages 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
158207.04 Situl arheologic de la Bencecu De Jos - Dealu Bătrân SV. Situl arheologic se află la 2,25 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 3,75 km N de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 380 m N de DC 62 Bencecu de Jos – Pişchia şi la 550 m NV de versantul drept al pârâului Valea Fâneţelor.   locuire   aşezare   Timiş   Bencecu De Jos, com. Pişchia   aşezare   Epoca medievală, Preistorie / secolele XVII-XVIII   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
179436.01 Situl arheologic de la Dumitrana - 1. Situl arheologic se află pe malul stâng al Argeşului, în capătul sudic - vestic al satului, la vest de capătul sudic al Străzii Duzilor şi respectiv la cca 400 de metri est de camping, aproape de hotarul dintre Ilfov şi Giurgiu (UAT Mihăileşti).   locuire   aşezare   Ilfov   Dumitrana, com. Oraş Măgurele   aşezare civilă   Epoca medievală / secolele XVI - XVIII   22.02.2024 (creată)   Map*  
179445.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Pruni - 1. Situl arheologic se află la cca 600 de metri nord-vest de satul Pruni, pe suprafaţa unui grind aplatizat tăiat de şanţul conductei de aducţiune Argeş - lacul Văcăreşti, la cca 315 m nord de marginea nord-estică a Pădurii Corneu, la 240 de metri sud de mal   locuire   aşezare   Ilfov   Pruni, com. Oraş Măgurele   Aşezare   Latène, Epoca bronzului / secolele II - I a. Chr., 2200 - 1500 BP   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
161473.102 Tumulul de la Turcoaia - Turcoaia 112. Tumulul se află în extravilan, în marginea de nord-vest a fermei plasate între DN 22D şi DJ 222H.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   Tumul   Epoca romană   22.02.2024 (creată)   Map*  
161473.99 Tumulul de la Turcoaia - Turcoaia 109. Tumulul se află în extravilan, în zona de nord-est a comunei Turcoaia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   Tumul   Epoca romană   22.02.2024 (creată)   Map*  
158207.03 Situl arheologic de la Bencecu de Jos - Valea Fâneţelor. Situl arheologic se află la 2 km N de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 6 km SSE de biserica ortodoxă din Fibiş, la 7,9 km ENE de biserica ortodoxă din Pişchia şi la 40 m N de versantul drept al pârâului Valea Fâneţelor.   locuire   aşezare   Timiş   Bencecu De Jos, com. Pişchia   aşezare   Epoca medievală, Epoca fierului, Epoca bronzului / secolele XIV-XVI, secolele X-XII   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
158207.06 Situl arheologic de la Bencecu de Jos - La SV de C.A.P. şi la N de Valea Băcinului. Situl arheologic se află la 2,4 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 3,4 km NNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 5,3 km ENE de biserica ortodoxă din Pişchia, pe versantul drept al Văii Băcinului, fiind amplasat pe suprafaţa unei te   locuire   aşezare   Timiş   Bencecu De Jos, com. Pişchia   aşezare   Epoca medievală, Epoca post-romană, Epoca bronzului / secolele XIV-XVI, secolele II-IV p. Chr., secolele X-XII   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
179427.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Alunişul - malul stâng al Sabarului. Situl arheologic se află pe pe malul stâng/ nordic, înalt al pârâului Sabar, în marginea estică a satului.   locuire   aşezare   Ilfov   Alunişu, com. Oraş Măgurele   Aşezare   Epoca medievală, Epoca romană, Latène / secolele XVI-XVIII, secolele IX-XI, sec. II-IV p. Chr.   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
161473.101
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Turcoaia - Turcoaia 111. Tuulul se află în extravilan, în zona de nord-est a comunei Turcoaia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   Tumul   Necunoscută   22.02.2024 (creată)   Map*  
160449.18 Aşezarea romană de la Greci - Greci 15/16. Aşezarea este localizată pe marginea terasei la sud-vest de sat.   locuire   aşezare   Tulcea   Greci, com. Greci   aşezare deschisă   Epoca romană / sec. III-II î.Hr.   22.02.2024 (creată)   Map*  
158216.01 Situl arheologic de la Bencecu De Sus - Bencecu de Sus V. Situl arheologic se află la 850 m VNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 2,4 km SE de biserica din Bencecu de Jos, 6,2 km ESE de biserica ortodoxă din Pişchia şi la la 50 m N de izvorul unui pârâu fără nume, afluent stânga al pârâului Beregsău.   locuire   aşezare   Timiş   Bencecu De Sus, com. Pişchia   aşezare   Epoca modernă, Epoca medievală, Neolitic / secolele XVII-XVIII, secolele XIV-XVI, secolele X-XII, secolele II-IV   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
158207.02 Situl arheologic de la Bencecu De Jos - Valea Fâneţelor SE. Situl arheologic se află la 2,24 km NE de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 4,47 km NNE de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 6,6 km SSE de biserica ortodoxă din Fibiş, la 600 m SE de versantul stâng al pârâului Valea Fâneţelor şi la 2,5 km N   locuire   aşezare   Timiş   Bencecu De Jos, com. Pişchia   aşezare, asezare   Epoca medievală / secolele II-IV, secolele XIV-XVI   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
179445.03 Situl arheologic de la Pruni - Cariera de Pietriş. Cariera cu pădurea îngropată este situată pe malul stâng al Argeşului, la E de baraj, pe traseul canalului Dunăre - Bucureşti.   locuire   aşezare   Ilfov   Pruni, com. Oraş Măgurele   aşezare   Paleolitic   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
161473.23
 History Monuments List of 2010
Aşezarea de epocă romană târzie de la Turcoaia - Turcoaia 20. Aşezarea se află în extravilan, în imediata apropiere a DJ 222H, pe partea dreaptă în sensul de mers către Turcoaia, pe un platou.   locuire   aşezare   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   aşezare civilă   Epoca romană   22.02.2024 (creată)   Map*  
161473.100
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Turcoaia - Turcoaia 110. Tumulul se află în extravilan, în zona de nord-est a comunei Turcoaia.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   Tumul   Epoca romană   22.02.2024 (creată)   Map*  
158207.05 Situl arheologic de la Bencecu De Jos - Valea Inferioară a Băcinului. Situl arheologic se află la 3,25 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos, la 4,3 km NE de biserica ortodoxă din Pişchia, la 350 m SV de DC 62 Pişchia – Bencecu de Jos şi la 150 m E de versantul drept al Pârâului Băcin.   locuire   aşezare   Timiş   Bencecu De Jos, com. Pişchia   aşezare   Latène, Epoca post-romană, Hallstatt, Epoca medievală / secolele II-IV, secolele XIV-XVI   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
101760.07 Situl arheologic de la Bălăceanca - Vatra satului. Situl arheologic se găseşte pe malul drept al Dâmboviţei, în partea de nord a localităţii Bălăceanca.   locuire   aşezare   Ilfov   Bălăceanca, com. Cernica   Aşezare   Epoca migraţiilor, Latène / Sec. al VI-lea p. Chr.   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
179445.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Pruni - 2. Situl arheologic se află la cca 700 de metri nord de satul Pruni, pe traseul conductei de aducţiune Argeş - lacul Văcăreşti, pe malul sudic al pârâului Sabar, la cca 880 de metri vest de şoseaua Măgurele - Dumitrana.   locuire   aşezare   Ilfov   Pruni, com. Oraş Măgurele   Aşezare   Latène, Hallstatt / secolele II-I a. Chr.   22.02.2024 (actualizată)   Map*  
161473.103 Tumulul de la Turcoaia - Turcoaia 113. Tumulul se află în extravilan, în apropierea fermei amenajate între DN 22D şi DJ 222H.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   Tumul   Necunoscută   22.02.2024 (creată)   Map*  
161473.98
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Turcoaia - Turcoaia 108. Tumulul se află extravilan, în zona de nord-est a comunei Turcoaia .   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   Tumul   Epoca romană   22.02.2024 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1301  Number of records per page:
Previous pages 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages
Scroll