Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 26304
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1316  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
158350.05 Aşezarea de epoca preistorică de la Izvin - Dealu Ţiganului Vest/ Obiectiv 4. Situl arheologic se află la 4,25 km NNE de biserica ortodoxă din Izvin, la 4,3 km NNV de biserica ortodoxă din Recaş, la 4,9 km E de biserica ortodoxă din Ianova. Obiectivul arheologic ocupă sectorul inferior al unui bot de terasă, generat de confluenţa a   locuire   aşezare   Timiş   Izvin, com. Oraş Recaş   Aşezare   Preistorie   01.07.2024 (actualizată)   Map*  
158350.07 Aşezarea de epoca preistorică de la Izvin - După Vii/ Obiectiv 2. Situl se află la 4,6 km NNE de biserica ortodoxă din Izvin, la 4,4 km E de biserica ortodoxă din Ianova şi la 3,6 km VSV de biserica ortodoxă din Herneacova. Este situat la obârşia unuia dintre pâraiele care formează Pârâul Vale, afluent dreapta al Canalu   locuire   aşezare civilă   Timiş   Izvin, com. Oraş Recaş   aşezare civilă   Preistorie   01.07.2024 (creată)   Map*  
158350.02 Situl arheologic de la Izvin - Livezi, Selişte peste Bega şi Vatra Satului. Situl se găseşte în hotarul satului, cu vestigii în punctele cunoscute sub numele de Livezi, Selişte peste Bega şi Vatra Satului.   locuire   aşezare   Timiş   Izvin, com. Oraş Recaş   aşezare   Epoca romană, Epoca medievală / sec.III-IV   01.07.2024 (verificată)   Map  
161188.221 Tumulul de la Sarichioi - SAR 355. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Sarichioi.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
161188.220 Tumulul de la Sarichioi - SAR 354. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Sarichioi.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
161188.219 Tumulul de la Sarichioi - SAR 353. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Sarichioi.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
161188.218 Tumulul de la Sarichioi - SAR 352. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Sarichioi.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
161188.217 Tumulul de la Sarichioi - SAR 351. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Sarichioi.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
161188.216 Tumulul de la Sarichioi - SAR 350. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Sarichioi.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
161188.215 Tumulul de la Sarichioi - SAR 349. Tumulul se află la sud-est de localitatea Zebil.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
161188.214 Tumulul de la Sarichioi - SAR 348. Tumulul se află la sud-est de localitatea Zebil.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   Tumul   Epoca romană   01.07.2024 (creată)   Map*  
179418.05
 History Monuments List of 2010
Picture count: 5
Situl arheologic de la Măgurele - malul stâng al Ciorogârlei / str. Călugăreni. Situl arheologic se află pe malul nordic şi jos al râului Ciorogârla, la cca 250 - 300 de metri nord de acest pârâu, la vest de şoseaua Măgurele - Dărăşti Ilfov, de-o parte şi de alta a străzii Răului.   descoperire funerară; locuire   necropolă; aşezare   Ilfov   Măgurele, com. Oraş Măgurele   Necropolă de înhumaţie, aşezare civilă   Epoca medievală, Epoca romană, Latène, Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / secolele XV - XVII, secolele II-IV p. Chr., secolele XVI-XIX, secolele VI - VII p. Chr., secolele IX - XI   28.06.2024 (actualizată)   Map*  
179524.10 Descoperirea întâmplătoare de la Pantelimon - Strada Trambulinei. Descoperirea a fost realizată pe malul stâng al lacului Pantelimon.   descoperire izolată   artefact   Ilfov   Pantelimon, com. Oraş Pantelimon   aşezare deschisă     28.06.2024 (creată)   Map*  
102222.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cornetu - La bisericuţă/ Punctul nr. 1. Situl se află în partea sud-estică a satului Cornetu, pe terasa (puţin înaltă) de pe malul stâng al fostului curs al râului Argeş.   locuire; structură de cult   aşezare; edificiu religios   Ilfov   Cornetu, com. Cornetu   aşezare, Biserică şi cimitir   Epoca medievală / secolele XVIII-XIX, sec. XVII-XVIII   28.06.2024 (verificată)   Map*  
158350.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Izvin - După Vii/ Obiectiv 1. Situl este amplasat la 4,47 km N-NE de biserica din Izvin şi la 1,37 km S-SE de barajul de pe Pârâul Gherteamoş. Se află pe versantul sudic al Dealurilor Recaşului, subunitate a Dealurilor Lipovei, la obârşia Pârâului Vale, flancat la NV de Vf. Dealul Mar   locuire   aşezare   Timiş   Izvin, com. Oraş Recaş   Aşezare deschisă   Epoca post-romană, Epoca medievală, Neolitic / mil. VI a. Chr.   28.06.2024 (actualizată)   Map*  
158341.05 Situl arheologic de la Herneacova - Dealu Şuma est/ Obiectiv 2. Situl arheologic este situat la 1,45 km SSE de biserica ortodoxă din Sălciua Nouă, la 2,1 km SSV de biserica prăbuşită din Nadăş, la 4,1 km N de biserica ortodoxă din Herneacova şi la 400 m NNE de versantul drept al pârâului Băcin.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   Aşezare   Hallstatt, Epoca post-romană / secolele II-IV   28.06.2024 (actualizată)   Map*  
158341.04 Aşezarea de epoca daco-romană de la Herneacova - Izvorul Rece. Situl este plasat pe drumul Herneacova – Ianova, la 250 m NV de locul cunoscut sub numele de Izvorul Rece.   locuire   aşezare   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   aşezare   Epoca romană / sec.III-IV d.Chr.   28.06.2024 (verificată)   Map  
158341.03 Fortificaţia de epoca fierului de la Herneacova - Între Salcâmi. Situl este imprecis localizat.   locuire   aşezare civilă; sistem defensiv   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   Fortificaţie   Latène / mil I î.Chr.   28.06.2024 (verificată)   Map  
158341.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată de la Herneacova - Cetate. Situl se află la 3,1 km N-NV de biserica ortodoxă din Herneacova, la 2 km S-SV de biserica ortodoxă din Sălciua Nouă, la 5,3 km SE de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos şi la 250 m S de versantul stâng al Pârâului Băcin.   locuire   aşezare militară   Timiş   Herneacova, com. Oraş Recaş   Aşezare fortificată   Latène / mil. I a. Chr.   28.06.2024 (actualizată)   Map*  
158332.03 Aşezarea de epoca postromană de la Bazoş - Selişte/ Obiectiv 2. Situl se află la 4 km NV de biserica ortodoxă din Bazoş, la 4,9 km nord-vest de biserica ortodoxă din Bazoşul Nou şi la 3,2 km sud-est de biserica greco-catolică din Izvin. Este situat la la 432 m sud de cursul actual al râului Bega.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Bazoş, com. Oraş Recaş   aşezare civilă   secolele II-IV p. Chr.   28.06.2024 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1316  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Scroll