Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 25943
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1298  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
158537.40 Situl arheologic de la Satchinez. Situl se află la cca 4,2 km sud-vest de localitate, la est de drumul 693 spre Biled, la limita administrativă a comunei.   locuire; descoperire funerară   aşezare civilă; tumul   Timiş   Satchinez, com. Satchinez   Necropolă de inhumaţie, tumul, aşezare civilă   Epoca medievală, Neolitic / secolele XI-XIII   27.03.2024 (creată)   Map*  
44006.07 Tumului de epoca bronzului de la Siliştea. Movila se găseşte la vest de Siliştea, la est de Romanu, la vest de drumul DJ255A şi la nord de DJ221.   descoperire funerară   tumul   Brăila   Siliştea, com. Siliştea   Tumul   Epoca bronzului   27.03.2024 (creată)   Map*  
29207.01 Necropola din epoca bronzului de la Luncasprie - Peştera Izbucul Topliţei de Vida. Peştera este situată pe teritoriul unui sit de importanţă comunitară (sit natura 2000) ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului.   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Luncasprie, com. Dobreşti   necropolă   Epoca bronzului   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
157692.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală de la Maşloc - Şanţul turcilor. Cetatea se află la 720 m SE de biserica ortodoxă din Maşloc, la 3,6 km NE de biserica ortodoxă din Fibiş, la 3,3 km NV de biserica ortodoxă din Remetea Mică şi la 220 m SE de versantul stâng al unei văi fără nume, afluente dreapta Pârâului Beregsău.   locuire   aşezare civilă; sistem defensiv   Timiş   Maşloc, com. Maşloc   Fortificaţie circulară de pământ şi aşezare deschisă   Epoca medievală / sec. XIV   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
157692.02 Valul de pământ de la Maşloc - Maşloc NV - val roman II. Situl se află la circa 1,3 km nord-vest de biserica romano-catolică din Maşloc, 4,4 km sud-est de biserica ortodoxă din Fiscut, 5 km sud-vest de biserica romano-catolică din Alioş, la 3,4 km N-NE faţă de biserica ortodoxă din Fibiş şi la 1,2 km N-NV faţă   locuire   sistem defensiv   Timiş   Maşloc, com. Maşloc   Val de pământ   Epoca romană / sec. II - IV   27.03.2024 (creată)   Map*  
176622.01 Aşezarea medievală de la Măicăneşti - Cătina. Situl arheologic se găseşte la nord de Măicăneşti, la nord-vest de Belciugele şi la est de Râmniceni şi Râul Râmnicul Sărat.   locuire   aşezare   Vrancea   Măicăneşti, com. Măicăneşti   aşezare   Epoca medievală / secolele al XVIII-lea-al XIX-lea   27.03.2024 (creată)   Map*  
176622.02 Aşezarea getică de la Măicăneşti - Tătaru. Situl arheologic este suprapus de drumul DJ 202, la 1,3 km sud-vest de localitatea Tătaru.   locuire   aşezare   Vrancea   Măicăneşti, com. Măicăneşti   aşezare   Latène   27.03.2024 (creată)   Map*  
55286.09
 History Monuments List of 2010
Biserica unitariană de la Mihai Viteazu   structură de cult   edificiu religios   Cluj   Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu   Biserică   Epoca modernă / sec. XVIII   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
47523.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Lipia - Movila Drumul Oilor. Situl se află la 0,6 km sud-est de sat, 0,37 km est de DJ 48 şi 0,5 km nord-est de DN 1B (Ploieşti-Buzău), în zona de formare a râului Călmăţui, la 400 m de clădirile staţiei CFR, lângă fosta haltă.   locuire   aşezare   Buzău   Lipia, com. Merei   Aşezare, Tell   Epoca migraţiilor, Eneolitic, Neolitic / sec. IV p. Chr.   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
55286.10
 History Monuments List of 2010
Biserica reformată de la Mihai Viteazu   descoperire funerară; structură de cult   necropolă; edificiu religios   Cluj   Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu   Necropolă, Biserică   Epoca bronzului, Epoca medievală / 1674-1684   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
160653.02
 History Monuments List of 2010
197 Picture count: 197
Situl arheologic de la Jurilovca-Orgame/Argamum - Capul Dolojman. Situl se află la circa 4,5 km est de localitatea Jurilovca, pe malul lacului Razim, pe un promontoriu stâncos.   locuire civilă   aşezare şi necropolă; cetate   Tulcea   Jurilovca, com. Jurilovca   Basilica, Poartă, Cetate, Aşezare   Epoca romană, Epoca greacă, Epoca bronzului, Epoca elenistică, Hallstatt, Epoca medievală / sec. VI-VII p. Chr., sec. V-VI p. Chr., sec. IV-VII p. Chr., sec.IV–VII p.Chr.),, V-IV a. Chr., sec. XIII a. Chr., sec. III-II a. Chr., sec. XI-IX î. Chr., sec. VII a. Chr., sec. XI   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
62039.01
 History Monuments List of 2010
462 Picture count: 462
Situl arheologic de la Histria - Cetate. Situl se află pe malul lacului Sinoe, la 5 km sud-est de comuna Istria.   locuire civilă, funerar   aşezare urbană, necropolă   Constanţa   Istria, com. Istria   fortificaţie, structuri de cult/religioase, Terme, aşezare, basilică, piaţă cu portic, constructie, cartier de locuinţe, piaţă urbană, necropola tumulară, Cetate   Epoca greacă, Epoca elenistică, Epoca romano-bizantină, Epoca romană, Epoca greco-romană / secolele VII a. Chr. - V a. Chr., secolul V a. Chr. - secolul IV a. Chr., secolul al IV-lea a. Chr. - secolul al II - lea a. Chr., secolele IVp.Chr. -VII p.Chr., secolul VII a. Chr.- secolul II a.Chr., secolele IV p. Chr. - V p. Chr., secolele IV p. Chr.   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
156339.02 Aşezarea de epocă postromană de la Dragşina - Terasa Timişului. Aşezarea a fost descoperită pe terasa înaltă a râului Timiş.   locuire   aşezare   Timiş   Dragşina, com. Chevereşu Mare   aşezare   secolele III-IV p. Chr.   27.03.2024 (actualizată)   Map*  
161188.66 Aşezarea de epocă romană de la Sarichioi - SAR 114. Aşezarea se află la vest de localitatea Sabangia.   locuire   aşezare   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   aşezare civilă   Epoca romană   27.03.2024 (creată)   Map*  
161188.65 Descoperirea izolată de epocă romană de la Sarichioi - SAR 113. Descoperirea a fost făcută la vest de localitatea Sabangia.   descoperire izolată   artefact   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   fragment ceramic   Epoca romană   27.03.2024 (creată)   Map*  
161188.64 Situl arheologic de la Sarichioi - SAR 112. Situl se află la nord-vest de localitatea Sarichioi, pe un platou, în apropierea unei văi secate.   locuire   aşezare   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   aşezare   Epoca medievală, Epoca romană   27.03.2024 (creată)   Map*  
161188.63 Aşezarea de epocă elenistică Sarichioi - SAR 111. Aşezarea se află la vest de localitatea Sarichioi, pe un platou.   locuire   aşezare   Tulcea   Sarichioi, com. Sarichioi   aşezare civilă   Epoca elenistică / sec. III-II a. Chr.   27.03.2024 (creată)   Map*  
156320.12 Movila de hotar de la Chevereşu Mare - Ergheşteu/ M1. Movila de hotar se află la cca 2,2 km sud-vest de localitate, pe limita administrativă cu UAT Sacoşu Turcesc.   locuire   sistem defensiv   Timiş   Chevereşu Mare, com. Chevereşu Mare   movilă de hotar     26.03.2024 (creată)   Map*  
156339.10 Situl arheologic de la Dragşina - Şurgani. Situl se află în apropiere de limita de sud-vest a localităţii, într-o zonă de interfluviu ale mai multor braţe, actual fosile, ale pârâului Şurgani, a cărui canalizare şi îndiguire au tăiat situl în partea sa sudică. Este amplasat pe suprafaţa unei teras   locuire   aşezare civilă   Timiş   Dragşina, com. Chevereşu Mare   aşezare civilă   Preistorie / secolele II-V p. Chr.   26.03.2024 (creată)   Map*  
156339.09 Aşezarea de epoca medievală de la Dragşina - Vatra satului S. Situl se află la cca 400 m distanţă de limita sudică a satului, într-o zonă joasă, uşor inundabilă, care încă păstrează urme ale activităţii hidrografice a pârâului Şurgani, prin câteva braţe fosile slab adâncite.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Dragşina, com. Chevereşu Mare   aşezare civilă   Epoca medievală   26.03.2024 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1298  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Scroll