Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 26144
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1308  Number of records per page:
Previous pages 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Site components Chronology Last update (descending) Map
71046.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea dacică de la Voita - La Cetate. Cetatea se află la est de sat.   locuire   aşezare civilă   Dolj   Voita, com. Brabova   Val de apărare, Cetate   Latène / sec. IV-I a. Chr.   25.07.2022 (actualizată)   Map*  
159348.05 Situl arheologic de la Voiteg - La Vii. Situl arheologic se află la 1,62 km VNV de biserica ortodoxă din Voiteg, la 6,14 km E de biserica din Ghilad; la 460 m V de gara CFR Voiteg şi la 620 m S de versantul stâng al Pârâului Valea Seacă.   locuire   aşezare   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Aşezare     21.12.2021 (actualizată)   Map*  
78757.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Biserica de lemn Sfinţii Voievozi de la Voiteştii de Vale. Se află în centrul localităţii Voiteştii de Vale, la intersecţia dintre drumul judeţean DJ665A şi drumul comunal DC15.   structură de cult   edificiu religios   Gorj   Voiteştii De Vale, com. Bălăneşti   Biserică de lemn   Epoca modernă / 1795   19.07.2021 (actualizată)   Map*  
141072.02 Tezaurul monetar de la Voivodeni - Horhaje. Tezaurul a fost descoperit la aproximativ 400 m sud-sud-est de satul Fântânele.   descoperire izolată   tezaur   Sălaj   Voivodeni, com. Dragu   tezaur monetar     10.05.2023 (actualizată)   Map*  
120325.01 Aşezarea eneolitică de la Voivodeni - La şcoală. Aşezarea este situată pe terasa superioară din dreapta Mureşului, în curtea şcolii, cu mai multe orizonturi de locuire.   locuire   aşezare   Mureş   Voivodeni, com. Voivodeni   Locuire   Hallstatt, Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. XII-XIV, IV-VII   24.09.2019 (actualizată)   Map*  
159348.07 Aşezarea preistorică de la Voiteg - Sit 15 Valea Mucii. În urma diagnosticului arheologic realizat în contextul lucrărilor la Autostrada Timişoara - Moraviţa, s-a evidenţiat un sit arheologic, mai exact o aşezare de epocă preistorică. A fost delimitat între km 44+650 – 44+850, prin realizarea de sondaje cu dec   locuire   aşezare civilă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   aşezare civilă   Preistorie   31.01.2024 (creată)   Map*  
159348.06 Situl arheologic de la Voiteg - Liuba. Situl se află la cca 1,17 km N-NV de Primăria comunei Voiteg, la cca 100 m V de E70 şi la cca 170 m S-SE de hala Tehnica Schweiss Impex, la cca 420 m E de malul estic al pârâului Lanca Birda.   locuire   aşezare   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / secolele IX-XII, secolele XV-XVII   25.05.2021 (creată)   Map*  
78819.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Biserica de lemn cu hramul "Sfântul Dumitru" de la Voiteştii din Deal. Se află în partea de nord a satului, la circa 62 de metri vest de locul în care drumul comunal DC5 coteşte spre satul Muşeteşti.   structură de cult   edificiu religios   Gorj   Voiteştii Din Deal, com. Bălăneşti   Biserică de lemn   Epoca modernă / 1818   19.07.2021 (actualizată)   Map*  
141072.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Voievodeni - Zăpodea de la piatră. Aşezarea se află la 1 km nord-est de sat, lângă drumul spre Voievodeni.   locuire   aşezare   Sălaj   Voivodeni, com. Dragu   Aşezare   Neolitic   10.05.2023 (actualizată)   Map*  
120325.07 Tumulul de la Voivodeni - Valea Luca. Tumulul se află la la circa 1750 m nord, nord-vest de ieşirea spre vest a satului Toldal, pe partea stângă a văii Şarul, la confluenţa acesteia cu un mic pârâu cu un curs semipermanent care curge dinspre est, în stânga drumului actual (DJ 153B).   descoperire funerară   tumul   Mureş   Voivodeni, com. Voivodeni   Tumul     30.08.2019 (creată)   Map  
54671.01
 History Monuments List of 2010
Castrul roman de la Voislova - Gara CFR. Situl se află pe valea Bistrei, pe o terasă joasă, abruptă, la sud de drumul naţional, la cca 100 m sud-est de clădirea gării Voislova de pe fosta linie de cale ferată Caransebeş - Bouţari.   locuire   aşezare militară   Caraş-Severin   Voislova, com. Zăvoi   Movilă, Castru   Necunoscută, Epoca romană / Secolele al II-lea - al III-lea   02.03.2023 (actualizată)   Map*  
159348.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Voiteg - Groapa cu Vulpi. Situl se află la 3,09 km NV de biserica ortodoxă din Voiteg, la 5,42 km NE de biserica ortodoxă din Ghilad, la 6,73 km SE de biserica ortodoxă sârbă din Ciacova şi la 570 m SE de versantul stâng al Canalului Lanca – Birda.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Necropolă, Aşezare deschisă   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. X, mil. II a. Chr.   22.12.2021 (actualizată)   Map*  
159348.04 Necropola medievală de la Voiteg   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Necropolă   Epoca medievală / sec. X   16.02.2012 (creată)   Map  
141072.04 Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Voivodeni. Este situată în satul Voivodeni, la nr. 194, în zona centrală a satului, pe un versant şi a fost ridicată în anul 1820. Este înconjurată de vechiul cimitir ortodox, după obiceiul locului.   structură de cult   edificiu religios   Sălaj   Voivodeni, com. Dragu   biserică de lemn   Epoca modernă / 1820   10.05.2023 (creată)   Map*  
120325.02 Fortificaţia Latene de la Voivodeni - Bunghat. Fortificaţia se află pe un platou situat la 2 km nord-est de localitate.   fortificaţie   fortificaţie   Mureş   Voivodeni, com. Voivodeni   Fortificaţie   Hallstatt / sec. IX-VIII î.e.n.   24.09.2019 (actualizată)   Map*  
159348.01
 History Monuments List of 2010
Tell-ul de epoca bronzului de la Voiteg - La Vii SV. Situl se află la 2,14 km Vest de biserica ortodoxă din Voiteg, la 5,63 km Est de biserica ortodoxă din Ghilad, la 1,22 km SV de gara din Voiteg şi la 2,7 km Est de versantul stâng al canalului Lanca-Birda.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Tell fortificat   Epoca bronzului   12.08.2022 (actualizată)   Map*  
159348.03 Aşezarea daco-romană de la Voiteg. Pe o terasă aflată peste drum de moară şi de staţia CFR, spre est   locuire   aşezare   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Aşezare   Epoca romană   25.05.2021 (creată)   Map  
148907.01 Situl arheologic de la Slatina Voitinel-Poiana Slatinei. în apropierea Slatinei Voitinel   locuire   aşezare   Suceava   Voitinel, com. Voitinel   Locuire   Epoca bronzului, Epoca medievală, Eneolitic, Neolitic, Hallstatt / sec. XIII-XIV, sec. VII-IX   10.02.2009 (actualizată)   Map  
120325.06 Tezaurul cu şase denari de la Voivodeni - La comoară. Tezaurul a fost descoperit la 1450 m est de centrul localităţii.   descoperire izolată   tezaur   Mureş   Voivodeni, com. Voivodeni       24.02.2021 (creată)   Map  
120325.05 Drumul roman de la Voivodeni. Pe teritoriul localităţii.   cale de comunicaţie   drum   Mureş   Voivodeni, com. Voivodeni   Drum   Epoca romană   29.08.2019 (creată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1308  Number of records per page:
Previous pages 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 Next pages
Scroll