Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   100790.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GR-I-s-B-14758
Nume   Situl arheologic de la Adunaţii-Copăceni - Dăneasca
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Adunaţii-Copăceni
Localitate   Adunaţii-Copăceni
Adresa   Strada Lunca Argeşului nr. 57-59
Punct   Dăneasca
Reper   Aşezarea se află în perimetrul satului Adunaţii Copăceni, aflat la 2,5 km est de şoseaua Bucureşti-Giurgiu, pe malul din dreapta râului Argeş, chiar în vatra localităţii, în punctul Dăneasca.
Reper hidrografic - nume   Argeş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   plantaţie de copaci
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În punctul cunoscut sub numele de Dăneasca au fost descoperite vestigii arheologice din mai multe epoci, cele mai numeroase fiind din epoca medievală timprie, cultura Dridu şi din epoca bronzului târziu, cultura Tei, faza a IV-a. Astfel, imediat sub stratul vegetal, a fost identificat un strat medieval timpuriu. Sub acesta au fost semnalate straturi de cultură din epoca bronzului timpuriu şi mijlociu. Pe baza materialului ceramic, au fost semnalate aşezări getice si din arealul culturii Sântana de Mureş-Cerneahov.
Stratigrafie: Sub stratul vegetal gros de circa 0, 25-0,30 m, a fost identificat un strat subţire de 10 – 20 cm, incluzând chiar o locuinţă de suprafaţă, care aparţin feudalismului timpuriu. Al treilea strat care urmează, gros de 25-55 cm aparţine aparţine culturii Tei. Sub stratul de cultură Tei, la adâncimea de 80 cm au fost descopeite şi fragmente ceramice din epoca bronzului timpuriu, cultura Glina. În timpul cercetărilor au fost descoperite două locuinţe de suprafaţă. Din cele două locuinţe şi din stratul arheologic s-au recoltat bogate materiale: resturi osteologice, cochilii de melci şi scoici, piese litice, câteva piese de os, fusaiole de lut şi o cantitate apreciabilă de ceramică.
Descoperitor   Vasile Barbu, Christian Schuster
Data descoperirii   1987-1988
Suprafața sitului   1 ha
Stare de conservare   medie / 21.01.2019
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 21.01.2019
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   08.03.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina     GR-I-m-B-14758.03 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică     GR-I-m-B-14758.02 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / IV  

Ceramica fină, decorată, a permis încadrarea aşezării Tei de la Adunaţii Copăceni, în faza a IV-a de evoluţie a culturii.

Situl măsoară 1 ha.

GR-I-m-B-14758.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor Sântana de Mureş - Cerneahov      
Aşezare  Epoca medievală timpurie Dridu      
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)       GR-I-m-B-14758.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2012-2013

Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe. Nr. autorizației de cercetare: 68/2012

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița * *
2. cercetări de suprafață 2009-2011

Institutul Român de Tracologie SCHUSTER Christian
3. cercetare sistematică, periegheză 1987-1988

Din cauza plantaţiilor de pomi a fost cercetată numai o suprafaţă de 80 mp din toată aşezarea.

Muzeul "Tehari Antonescu" din Giurgiu BARBU Vasile
BARAC Raluca
SCHUSTER Cristian

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1225, poz. 5-8 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Barbu, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=716 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Schuster, Christian; Popa, Traian, Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (invesigaţiile din anii 1986-1994), Buletinul muzeului judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, 1, S.C. ROMFEL S.R.L., 1995, 20-54 [Publicaţie]
5. Barbu, Vasile, Aspecte ale culturii Sântana de Mureş în estul Câmpiei Române, Symposia Thracologica, 6, Piatra Neamţ, 1988, 173 [Publicaţie]
6. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
7. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2012, 164 [Fişă de sit]
8. Schuster, Christian, Studiu Arheologic, Planul Urbanistic General al comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, Giurgiu, 2011, 10, 16, 28 [Publicaţie]
 
 
Scroll