Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   100790.05
Nume   Situl arheologic de la Adunaţii-Copăceni-La Pod
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Adunaţii-Copăceni
Localitate   Adunaţii-Copăceni
Punct   La Pod
Reper   Situl este localizat în partea de nord a localităţii, la sud-est de capul de pod al şoselei Bucureşti-Giurgiu (DN5 sau E70), imediat în apropierea şoselei, la cca 220 de metri sud de malul sudic al Argeşului, în zona intersecţiei străzilor Şoseau Giurgiului cu Strada Masa Domnească.
Reper hidrografic - nume   Argeş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   extravilanul comunei Adunaţii Copăceni
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află pe un promontoriu ce înainta spre valea Argeşului. A fost identificat un nivel de locuire atribuit culturii Dridu. Sub stratul Dridu au fost documentate piese ceramice aparţinând culturii Sântana de Mureş, civilizaţiei getice şi culturii Tei III.
Observații   Zona a fost puternic afectată de alunecările de teren şi de intervenţiile antropice din anii în care s-a lucrat la Canalul Bucureşto-Dunăre şi ulterior. Să păstrat o mică porţiune mai puţin afectată, situată în apropierea stâlpului de înaltă tensiune.
Descoperitor   Vasile Barbu şi Cristian Schuster
Data descoperirii   1987-1988
Suprafața sitului   1 ha
Stare de conservare   medie / 11.01.2019
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 5 / 04.03.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 04.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   04.03.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov      
aşezare  Epoca modernă (sec. XVIII)        
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX-X e.n.) Dridu  

Au fost descoperite resturile unei locuinţe Dridu, foarte săracă în inventar ceramic. Într-un din casete s-a putut cerceta şi o vatră exterioară.

 
aşezare  Epoca bronzului târziu Tei / III  

Pe parcursul cercetărilor în acest punct au fost identificate câteva fragmente ceramice ale culturii Tei.

 
aşezare  La Tène (secolele II-I a. Chr.) getică      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2012-2013

Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012. Cauza cercetării: Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe.

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeau Civilizației Gumelnița-Oltenița * *
2. cercetări de suprafață 2009-2011

* SCHUSTER Christian
Institutul Român de Tracologie * *
3. cercetare de salvare 1988-1989

Institutul Român de Tracologie SCHUSTER Cristian
Muzeul "Tehari Antonescu" din Giurgiu BARBU Vasile
BARAC Raluca

Bibliografie
1. Schuster, Christian, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=716 [Publicaţie]
2. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fișă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Șerbănescu, Done, 2012, 263 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (investigaţiile din anii 1986-1994), Buletinul Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, I, Giurgiu, 2000, 20-45 [Publicaţie]
5. Schuster, Christian, Studiu de diagnostic arheologic, Planul Urbanistic General al comunei Adunații-Copăceni, județul Giurgiu, Giurgiu, 2011, 9, 15, 28, 100, 1 [Publicaţie]
 
 
Scroll