Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101760.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-B-15148
Nume   Situl arheologic de la Bălăceanca - La malul trăznit (Ecluză)
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Cernica
Localitate   Bălăceanca
Punct   La malul trăznit
Reper   Situl arheologic se găseşte la est de sat, între drumul Bălăceanca - Frunzăneşti şi malul drept al Dâmboviţei.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde un complex de aşezări rurale nefortificate din epocile geto-dacică, secolul VI, cultura Ciurel, evul mediu timpuriu, cultura Dridu şi din epoca medievală dezvoltată, secolele XVIII-XIX. Situl a fost descoperit cu ocazia şantierului I.A.C.R.D. în 1988, urmând apoi mai multe campanii de săpături de salvare sau sistematice până în anul 1994.
Descoperitor   Sandu-Cuculea Vasilica
Data descoperirii   1988
Suprafața sitului   1 ha-suprafata cercetata in 2012
Data ultimei modificări a fişei   07.06.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène (Sec. IV - I a. Chr.) geto-dacică  

Aşezarea geto-dacică are două niveluri de locuire. Primul nivel aparţine secolelor IV-III a. Chr., iar al doilea perioadei secolelor II-I a.Chr.. au fost cercetate 20 de gropi menajere din care 9 aveau profilul "cilindric" şi 11 profilul în formă de "clopot". Umplutura lor conţinea un material arheologic destul de sărac: bucăţi de chirpici ce păstra urmele nuielelor, fragmente de vatră, două ace fragmentare din fier, precum şi ceramică din repertoriul tradiţional care permite încadrarea majorităţii gropilor în etapa mai nouă de locuire a aşezării, respectiv, secolele II-I a.Chr..

IF-I-m-B-15148.04 
Asezare  Epoca migraţiilor (Secolele VI-VII p. Chr.) Ipoteşti - Cândeşti / Ciurel  

Au fost cercetate peste 20 de locuinţe semiîngropate, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţă şi mai multe gropi menajere. Inventarul descoperit în stratul de cultură şi în locuinţe, constă din oase de animale şi numeroase fragmente ceramice, parţial întregibile, de tradiţie dacică şi romană provincială, lucrate atât cu mâna, cât şi la roată, dintr-o pastă asemănătoare, având în compoziţie nisip şi pietricele, în proporţii variabile. Forma dominantă este borcanul, care numără o mare varietate de dimensiuni şi profile. S-au găsit fragmente dintr-o cană cu toartă şi gura trilobată, lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, decorată cu benzi de striuri pe umăr şi arsă cenuşiu-gălbui. Statistic, numărul vaselor lucrate la roată este superior celor lucrate cu mâna. Importurile bizantine sunt atestate de câteva fragmente de amfore, unele fiind decorate cu striuri orizontale, uşor vălurite. S-au mai recoltat: un împungător din os, zgură de fier, două lame de cuţit, un piron cu floarea rectangulară, un fragment de seceră şi o spatulă din fier.

Materialele se află depozitate la Muzeul Bucureşti.

IF-I-m-B-15148.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (Sec. IX-X) Dridu  

Au fost cercetate trei gropi menajere din a căror umplutură negricioasă s-au scos oase de animale, ceramică specifică şi o fusaiolă bitronconică.

Materialele se află depozitate la Muzeul Bucureşti.

IF-I-m-B-15148.02 
Aşezare  Epoca medieval târzie (Sec. XVIII-XIX)    

Din secolele XVIII-XIX au fost cercetate 4 gropi menajere, un cuptor şi un bordei.

Materialele se află depozitate la Muzeul Bucureşti.

IF-I-m-B-15148.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2013

Muzeul de Arheologie - Olteniţa ȘERBĂNESCU Done
2. cercetare sistematică 1990-1994

Muzeul Municipiului Bucureşti SANDU-CUCULEA Vasilica
3. cercetări de salvare 1988-1990

Muzeul de Istorie si Artă a Municipiului Bucureşti SANDU-CUCULEA Vasilica

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1574, poz.86 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Sandu-Cuculea, Vasilica, Cronica cercetărilor arheologice din România, campaniile 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=850 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Sandu-Cuculea, Vasilica, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1994, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=64 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Șerbănescu, Done, 2013 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
6. Iosipescu, Raluca, Studiu istoric de fundamentare P.U.G., Comuna Cernica, Județ Ilfov, 2011 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll