Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   104984.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GR-I-s-B-14827
Nume   Situl arheologic de la Schitu - La conac
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Schitu
Localitate   Schitu
Punct   La conac
Reper   Situl se află la marginea de NNV a satului, lângă fostele magazii CAP, la S de râul Câlniştea.
Reper hidrografic - nume   Câlniştea
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Au fost descoperite şi cercetate urme de locuire semnificative din epoca bronzului şi epoca La Tene. În periegheză au apărut şi fragmente ceramice din secolul al IV-lea p. Chr., cultura Sântana de Mureş
Suprafața sitului   1,5 ha
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   20.03.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina  

Au fost descoperite cinci locuinţe, 2 vetre de foc şi 2 gropi menajere. Ceramica cuprinde vase bitronconice şi piriforme, decorate cu proeminenţe şi brâuri alveolare. Au fost descoperite şi topoare din piatră şi unelte din os şi corn.

GR-I-m-B-14827.03 
Aşezare  La Tène (sec. III - I a. Chr.) geto-dacică  

Au fost cercetate două locuinţe de suprafaţă, o vatră de foc şi o groapă menajeră. Materialul ceramic a permis încadrarea conologică a aşezării în perioada secolelor III-I a. Chr.

GR-I-m-B-14827.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov     GR-I-m-B-14827.01 
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1990

Muzeul Județean "Teohari Antonescu" Giurgiu POPA Traian
BARBU Vasile
Institutul Român de Tracologie, Bucureşti SCHUSTER Christian

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1239, poz. 179-182 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Schuster, Cristian; Popa, Traian, Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (invesigaţiile din anii 1986-1994), Buletinul muzeului judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, 1, 1995, 20-54 [Publicaţie]
4. Popa, Traian, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 1993, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=718&d=Schitu-Giurgiu-La-Conac-Gura-Despei-La-Vie-1983--1992 [Publicaţie]
 
 
Scroll