Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   115904.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MS-I-s-B-15351
Nume   Situl arheologic de la Brâncoveneşti - Castel
Județ   Mureş
Unitate administrativă   Brâncoveneşti
Localitate   Brâncoveneşti
Punct   Castel
Reper   Situl se află la 11 km nord de Reghin, la marginea nordică a localităţii Brâncoveneşti, pe malul drept al Mureşului.
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire, agricultură
Categorie   locuire; cale de comunicaţie; descoperire funerară
Tip   aşezare civilă; aşezare militară; drum; necropolă
Descriere   Situl cuprinde vestigiile romane ale unui castru şi ale aşezării înconjurătoare, precum şi vestigii de locuire medievale asociate castelului Kendy-Kemeny. Cercetări arheologice sistematice au fost realizate începând cu secolul 1970. În anii recenţi, sondajul geomagnetic la scară largă şi mersul pe teren au fost folosite pentru a delimita situl şi a înţelege principalele componente ale acestuia.
Suprafața sitului   29,64 ha
Stare de conservare   medie / 06.01.2009
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 3 / 21.03.2019; Exces de aciditate în sol: 3 / 21.03.2019
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 21.03.2019
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Kemeny Nagy Geza
Data ultimei modificări a fişei   05.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

Castrul de la Brâncoveneşti era situat pe limesul roman de est al Daciei, pe o terasă care domină cursul râului Mureş. Din locaţia sa strategică, controla traseul din provincie spre Barbaricum estic. Unitatea staţionată aici era Ala numeri Illyricorum.
Castrul a avut trei faze majore de construcţie. Prima este datată la începutul secolului al II-lea (dimensiunile exacte nu au putut fi stabilite). A doua fază reprezintă reconstrucţia în piatră a acestui castru (144 x 177m) spre partea a doua a secolului al II-lea, iar a treia fază este o fază de reparaţie datată la mijlocul secolului al III-lea.
Săpături arheologice limitate au fost efectuate pentru prima dată în 1943. Cercetările au fost reluate în 1970 şi au continuat până în 1987. Aceste cercetări au evidenţiat elementele defensive ale castrului şi părţi ale unei clădiri. În 2011, două şanţuri de evaluare s-au concentrat pe caracteristicile identificate în timpul măsurătorilor geofizice (un turn unghiular şi un drum în retentura).

În literatura de specialitate castrul este semnalat încă din prima jumătate a secolului XIX. În cursul timpului el a fost mereu răscolit, constituind o veritabilă carieră de piatră de construcţii pentru locuitorii din comună şi mai ales pentru proprietarii castelului medieval, aşezat pe colţul său de sud-est.

MS-I-m-B-15351.02 
Aşezare civilă  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

Aşezarea civilă (vicus) se întindea în principal la nord şi la vest de castru, condiţionată de marginile abrupte de sud şi de est ale terasei. În timpul săpăturilor din anii 1970 şi 1980 au fost identificate şi cercetate urme de case romane, drumuri şi ateliere. Între 2007 şi 2011 au avut loc săpături de salvare în partea de nord a vicusului, prilejuite de construcţia de noi clădiri spitaliceşti.
Au fost descoperite locuinţe de suprafaţă, de la care s-au păstrat doar amprentele în lutul galben de la gropile de pari şi de la pereţii din chirpici. Resturile de cărămizi şi ţigle sunt foarte rare, dovadă că acestea nu au fost utilizate la construcţia locuinţelor din aşezare. Materialul folosit era piatra de râu, lutul şi lemnul aflate din belşug în apropiere. Într-una dintre locuinţe a apărut un cuptor din lut din care s-a păstrat doar amprenta de lut ars de la bază. Nu s-a identificat o regulă de dispunere a locuinţelor, de aceea planimetria aşezării este încă incertă. Materialul descoperit este bogat, format mai ales din fragmente ceramice romane de toate tipurile, unelte meşteşugăreşti, obiecte de uz casnic din fier şi elemente din fier de la construcţii. Monedele sunt rare şi slab conservate. Au fost descoperite mai multe fibule şi aplici din bronz.

 
Aşezare  Neolitic neprecizată      
Drum  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană      
Biserică  Epoca medievală        
Necropolă  Epoca medievală        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2010

Muzeul Judeţean Mureş MAN Nicoleta
CIOATĂ Daniel
2. cercetare sistematică 1975-1987

Muzeul Județean Mureș * *
Institutul de istorie și arheologie Cluj-Napoca PROTASE Dumitru
ZRINYI Andrei

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură ”Mureș”, Târgu Mureș, 1995, 84-88 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1732, 39 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Protase, Dumitru; Zrinyi, Andrei, Castrul roman și așezarea civilă de la Brâncovenești (Jud. Mureș). Săpăturile din anii 1970-1987, Marisia, XXIII-XXIV, Târgu-Mureș, 1994, 75-152, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=1091-xxiii-xxiv-1994--marisia [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Man, Nicoleta, 2010 [Fişă de sit]
6. Fodorean, Florin, Drumurile din Dacia Romană, Napoca Star, Cluj- Napoca, 2006, 216 [Publicaţie]
7. Protase, Dumitru; Zrinyi, Andrei, Castrul roman de la Brâncoveneşti, jud. Mureş, Materiale şi Cercetări Arheologice, 2, 1992, 295-298, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122912-castrul-roman-de-la-brancovenesti-jud-mures--materiale-si-cercetari-arheologice-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--2-17-1992 [Publicaţie]
8. Fodorean, Florin, Drumul roman de pe valea Mureşului între localităţile Brîncoveneşti şi Războieni-Cetate. Studiu topografic şi arheologic, Revista Bistriței, XVIII, Cluj-Napoca, 2004, 71-87, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72363-drumul-roman-de-pe-valea-muresului-intre-localitatile-brincovenesti-si-razboieni-cetate-studiu-topografic-si-arheologic--revista-bistritei-rb--xviii-2004 [Publicaţie]
9. Lenkey, Laszlo; Loczko, Nandor; Panczel, Szilamer-Peter; Pethe, Mihaly, Updating our knowledge about the roman fort from Brăncovenești, Mureș CountyUpdating our knowledge about the roman fort from Brăncoveneşti, Mureş County, Marisia, XXXII, 2012, 105-115 [Publicaţie]
10. 5.7. Brâncovenești - Castel, „LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia”. Components parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit]
 
Fotografii sit

Scroll