Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   116625.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MS-I-s-B-15413
Nume   Turnul de epocă romană de la Câmpu Cetăţii - Cetatea Săcădat
Județ   Mureş
Unitate administrativă   Eremitu
Localitate   Câmpu Cetăţii
Punct   Cetatea Săcădat
Punct alte denumiri   Dealul Săcădat, Pădurea Săcădat
Punct alte denumiri, alte limbi   Szakadat var
Reper   Turnul de supraveghere e amplasat la sud de localitate, în pădurea de pe vârful Dealului Săcădat situată între văile Nirajului şi Săcădat.
Reper hidrografic - nume   Săcădat; Niraj
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   munte
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Descriere   Turnul de supraveghere făcea parte din aliniamentul estic al limesului roman în Dacia, pe o creastă montană între Valea Nirajului şi Valea Săcădatului care duce către Munţii Gurghiu. A fost identificat şi catalogat ca turn roman încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Observații   Intervenţii moderne în sit au afectat structurile antice: două gropi de artilerie din primul război mondial şi un drum forestier care merge la vest de fortificaţii.
Data descoperirii   sf. sec. al XIX-lea
Stare de conservare   bună / 28.04.2020
Data ultimei modificări a fişei   04.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Turn  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Fortificaţia are un plan aproximativ rectangular, cu un val de pământ măsurând 27,5 x 26,5 m, cu colţ rotunjit şi şanţuri de apărare în formă de V. Valul avea probabil o palisadă de lemn la exterior. Intrarea era probabil pe latura de sud a valului. Descoperirile de materiale (fragmente ceramice, fibulă, cuie, vârfuri de săgeţi) confirmă datarea între sfârşitul secolului al II-lea până în a treia treime a secolului al III-lea.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2011

Muzeul Județean Mureș PANCZEL Szilamér Péter
SZABÓ Máté

Bibliografie
1. Marcu, Felix, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ [Publicaţie]
3. 5.12. Câmpu Cetății - Cetatea Săcădat, „LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia”. Components parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit]
4. Ferenczi, Istvan; Petică, Mihai, Cercetări de topografie arheologică în judeţul Mureş (partea I-a), Acta Musei Napocensis, XIX, 1982, 557-584, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=30071-cercetari-de-topografie-arheologica-in-judetul-mures-partea-i-a--acta-musei-napocensis-actamn-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--xix-1982 [Publicaţie]
5. Höpken, C. et alii, Wachtürme am Dakischen Ostlimes zwischen Brâncoveneşti und Călugăreni, Kreis Mureş, Rumänien, Archäologisches Korrespondenzblatt, 46, 2, 2016, https://www.academia.edu/27768093/C_H%C3%B6pken_Sz_P_P%C3%A1ncz%C3%A9l_M_Szab%C3%B3_A_Szab%C3%B3_M_Fiedler_G_D%C3%B6hner_A_Kosza_Wacht%C3%BCrme_am_Dakischen_Ostlimes_zwischen_Br%C3%A2ncovene%C5%9Fti_und_C%C4%83lug%C4%83reni_Kreis_Mure%C5%9F_Rum%C3%A4nien_Arch%C3%A4ologisches_Korrespondenzblatt_46_2_2016_241_254 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll