Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   13506.08
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AG-I-s-A-13357
Nume   Castellumul de epocă romană de la Câmpulung - Biserica Jidovilor (Jidova II)
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Municipiul Câmpulung
Localitate   Câmpulung
Punct   Biserica Jidovilor
Punct alte denumiri   Pescăreasa
Reper   Situl arheologic se găseşte în partea de sud-sud-vest a localităţii Câmpulung, în dreptul localităţii Loturi, pe malul drept al Râului Târgului.
Reper hidrografic - nume   Râul Târgului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   Acest castel este situat la circa 300 m S de marea fortificaţie de piatră, pe aceeaşi zonă a terasei amintite, în punctul numit „Biserica Jidovilor”.
Descoperitor   Grigore Tocilescu, Pamfil Polonic
Data descoperirii   1901
Suprafața sitului   0,981 ha
Stare de conservare   bună / 21.07.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 30.03.2020
Regim de proprietate   mixt
Data ultimei modificări a fişei   26.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castellum  Epoca romană (începutul secolului al II-lea p. Chr.) romană  

Cercetările arheologice şi alte cercetări au identificat o fortificaţie de pământ pe plan dreptunghiular (50×60 m). A fost identificată o poartă de acces pe latura de sud. Sistemul de fortificaţii consta dintr-un zid de pământ de 10 m lăţime şi 1 m înălţime construit din gazon (caespites). Era înconjurat de două şanţuri de 5-7 m lăţime şi 0,50 m adâncime. În interiorul fortificaţiei, spre latura de est, mărginită de via sagularis (drum periferic), a fost identificată o construcţie (două încăperi) cu sistem de încălzire (hypocaustum). Au fost identificate urme de cazarmă de lemn.

AG-I-m-A-13357.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. neprecizat 1989-1991

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti POPESCU Emilian
PETOLESCU Constantin C.
Muzeul Judeţean Argeş - Piteşti POPESCU Eugenia
2. neprecizat 1901

* TOCILESCU Grigore
* POLONIC Pamfil

Bibliografie
1. Marcu, Felix, Limes. Frontierele Imperiului Roman în România [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
3. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892-1899, București, 1901, 134, 77 [Publicaţie]
4. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundatia Regelui Carol I, București, 1937, 149 [Publicaţie]
5. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 281 [Publicaţie]
6. Popescu, E.; Petolescu, Constantin; Cioflan, T., Distrugerea castrului de la Câmpulung (Jidova), Studii și Comunicări, 3, Câmpulung, 1984, 15-19 [Publicaţie]
7. Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman. Wallachia in the Defensive System of the Roman Empire 1st-3th centuries A.D., Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, 1997, 45 [Publicaţie]
8. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 80, 63 [Publicaţie]
9. Petolescu, Constantin; Cioflan, Teodor, Castrul roman de piatră de la Câmpulung (Pescăreasa, jud. Argeş). Cercetările din anii 1978-1989, Argesis - Studii şi Comunicări, VII, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, 1995, 17-30, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=67209-castrul-roman-de-piatra-de-la-campulung-pescareasa-jud-arges-cercetarile-din-anii-1978-1989--argesis-studii-si-comunicari--vii-1995 [Publicaţie]
10. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 52, 2, Berlin, 2005, 499-500 [Publicaţie]
11. Măndescu, D., Dumitrescu, I. și Păduraru, M., Repertoriul arheologic al județului Argeș, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2014, 59-60 [Publicaţie]
12. Țentea, O., Matei-Popescu, F., Călina, V.; Rațiu, Al., Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2, Cercetări Arheologice, 29, 1, Mega, Cluj-Napoca, 2022, 205-209, https://cercetari-arheologice.ro/articol/ca29-1-11/ [Publicaţie]
13. Institutul Național al Patrimoiului, Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, București, 2016, 100, poz. 8, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-AG.pdf [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll