Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   139866.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SJ-I-s-B-04975
Nume   Turnul de epocă romană de la Var - Dealul Taravăilor
Județ   Sălaj
Unitate administrativă   Oraş Jibou
Localitate   Var
Punct   Dealul Taravăilor
Reper   Turnul se află la sud-vest de sat, dincolo de Valea Seacă, pe vârful izolat şi împădurit al Dealului Taravăilor, lângă semnul geodezic.
Reper hidrografic - nume   Someş; Agrij
Reper hidrografic - tip   râu; pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Suprafața sitului   0.09 ha
Stare de conservare   medie / 07.03.2023
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 1 / 07.03.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 1 / 07.03.2023; Vandalism: 1 / 07.03.2023
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   07.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Turn de supraveghere  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea) romană  

Astăzi, turnul de veghe apare ca o movilă de formă circulară, cu un diametru de aproximativ 7-7,50 m, înconjurată de un şanţ lat de 2 m. În timpul cercetărilor pe teren au fost identificate fragmente ceramice şi bucăţi de chirpici ars, indicând existenţa unei structuri din lemn. Forma turnului sa dovedit a fi circulară. Imaginile obţinute prin LiDAR arată clar un şanţ, cu un diametru aproximativ de 14 m.
Rolul său primar consta în supravegherea râului Someş, care în acest punct îşi schimbă cursul spre nord, având o vizibilitate largă în special spre nord. Avea o conexiune vizuală directă cu turnul de la Tihău – Pe Grădişte (cod RAN 142836.05), care putea transmite apoi orice mesaj către baza stabilită în castrul de la Tihău – Grădişte (cod RAN 142836.02).

În partea nordică este afectat într-o mică măsură de amplasarea unui post de supraveghere în anii 1938-1940. În valul turnului a fost implantată o bornă topografică.

 
şanţ  Epoca romană (sec. II-III) romană      

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2022, poz. 279 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Sabin, Luca Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Sibiu, 2010, 120 [Publicaţie]
4. Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2020, http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ [Publicaţie]
5. Cociș, Horațiu, From Macro to Minor Security: Watchtowers, Fortlets and Linear Fortifications on the Frontier of Dacia Porolissensis, Mega, 2022 [Publicaţie]
6. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit]
7. Gudea, Nicolae, Contribuții la istoria militară a Daciei Porolissensis, Acta Musei Porolissensis, IX, 1985, 143–218, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=25284-contributii-la-istoria-militara-a-daciei-posolissensis-i-linia-inaintata-de-turnuri-si-fortificatii-mici-de-pe-sectorul-de-nv-a-limesului-provinciei-intre-castrele-de-la-bologa-si-tihau--acta-musei-porolissensis-actamp--ix-1985 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll